Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. KLIMPLOVÁ, Lenka. Reflections on flipping the classes in Business Administration and Management courses. In Proceedings of EDULEARN16 Conference. Barcelona, 2016. p. 2609-2618. ISBN 978-84-608-8860-4.
 2. 2014

 3. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Ivo ČERMÁK. Cross-informant agreement and teacher nomination technique in the assessment of children behavior problems. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. p. 174-182. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1.
 4. 2010

 5. NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivita v posouzení a v sociální práci (Reflexivity in assessment and in social work). In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 24-46. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 6. 2008

 7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Ladislav DUŠEK and Josef BEDNAŘÍK. A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2008, vol. 22, No 10, p. 793-801. ISSN 0269-9052.
 8. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika NŠ, 5.roč. (Didactics, 5th year). 1st ed. Brno, 2008. 40 pp.
 9. VLČKOVÁ, Irena, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Hodnocení pozdních následků a kvality života dětí po léčbě onkologického onemocnění. (Assessment of late effects and health-related quality of life after the treatment of childhood cancer.). In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské pracovníky. 2008.
 10. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Mojmír SVOBODA. K možnostem využití objektivních testů osobnosti (Possibilities of performance-based personality measures). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 56, P 12, p. 39-45. ISSN 1211-3522.
 11. ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí (Support of Tourism from Public Finance). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 pp.
 12. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii (Psychodiagnostic methods as therapeutical tools in psychotherapy). In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
 13. 2007

 14. SVOBODA, Pavel, Zuzana KOVÁŘOVÁ, Eva SLOŽILOVÁ and Daniela KAŇOKOVÁ. Content and Language Integrated Assessment. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. 6 pp. ISBN 978-80-7231-261-0.
 15. BRYCHOVÁ, Alice. Das Sprachenportfolio als Instrument für Evaluation der fremdsprachlichen kommunikativen Kompetenz (European Language Portfolio as a Instrument for the Assessment of the Languages Competences). In JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ and Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 28-38. ISBN 978-80-210-4469-2.
 16. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU (Assessment Criteria of Business Incubators in the EU). Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2007, vol. 4, 2/2007, p. 45-49. ISSN 1336-5452.
 17. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ and Mojmír SVOBODA. Možnosti objektivních testů osobnosti (Possibilities of performance-based personality measures). In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR: Stimul, Bratislava, 2007. p. 25-26. ISBN 978-80-89236-29-9.
 18. HANUŠOVÁ, Světlana. Portfolio v cizojazyčném vyučování - Krok ze školy do života (Portfolio in foreign language teaching - Step from school to life). 2007.
 19. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky (Assessment of Living Situation: introduction). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, vol. 2007, No 1, p. 72-86. ISSN 1213-6204.
 20. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP (Assessment as a theoretical and methodical problem in social work). In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1st ed. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. p. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6.
 21. BRYCHOVÁ, Alice. Úloha jazykového portfolia v přípravě budoucích učitelů cizího jazyka (Function of a Language Portfolio in Pregraduated Studies of Language Teachers). In HAVLÍČKOVÁ, Helena and Světlana HANUŠOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 47-54. ISBN 978-80-210-4480-7.
 22. VLČKOVÁ, Kateřina. Umí se žáci na konci základního vzdělávání učit cizí jazyk? Evaluace kompetence k učení ve vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace (Can the pupils at the end of compulsory education learn foreign language? Assessment of the competency to learning in the subject area of (foreign) language and language communication). Komenský. Brno: PdF MU, 2007, vol. 131, No 3, p. 4 -8. ISSN 0323-0449.
 23. VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie) (Influence of the e-learning on the academic achievement (case study evaluation)). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-6. ISBN 978-80-210-4296-4.
 24. CHMELÍK, František, Karel FRÖMEL, Zbyněk SVOZIL and Šárka MALEŇÁKOVÁ. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy (THE EFFECT OF AN INCREASED PHYSICAL LOAD ON STUDENT S RELATION TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 4, p. 33-39. ISSN 1211-9261.
 25. VOJTKOVÁ, Naděžda. Využití portfolia při závěrečných státních zkouškách na katedře anglického jazyka a literatury PDF MU v Brně (Using portfolio at final state examinations at the English Department, Faculty of Education). In Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: KAJ PdF MU Brno, 2007. p. 63-70, 7 pp. ISBN 978-80-210-4480-7.
 26. 2006

 27. VLČKOVÁ, Kateřina. Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu) (Assesment of foreign language learning strategies at the end of compulsory education in the Czech Republic). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Problémy kurikula základní školy. 1st ed. Brno: MU, 2006. p. 140-147. ISBN 80-210-4125-0.
 28. MAREŠ, Jiří and Stanislav JEŽEK. Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy, 1. část (Qualitative methods in school climate assessment, part 1). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, 58/2006, No 1, p. 30-45, 15 pp. ISSN 1335-1982.
 29. MAREŠ, Jiří and Stanislav JEŽEK. Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy, 2. část (Qualitative methods in school climate assessment, part 2). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, 58/2006, No 2, p. 142-165. ISSN 1335-1982.
 30. BRABEC, Karel and Krzysztof SZOSZKIEWICZ. Macrophytes and diatoms - major results and conclusions from the STAR. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, vol. 566, No 566, p. 175-178. ISSN 0018-8158.
 31. SVOBODA, Mojmír. The Ethic Question on Children´s Psychological Diagnostics. 2006.
 32. GIERLOTKA, W., Jiří SOPOUŠEK and K. FITZNER. Thermodynamic assessment of the Hg-Tl system. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2006, vol. 30, No 4, p. 425-430. ISSN 0364-5916.
 33. 2005

 34. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Assessment and dynamics of neuropsychological profile in patients with depressive and schizophrenic disorders: Out first experiences. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, vol. 31, No 2, p. 346-347. ISSN 0586-7614.
 35. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK and František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, 5/2005, No 1, p. 11-25, 14 pp. ISSN 1732-6729.
 36. MAREŠ, Jiří and Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících (Social support questionnaire for children and adolescents). Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 27 pp. 1. ISBN 80-86856-08-9.
 37. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III (School climate III). In Psychosociální klima školy III. 1st ed. Brno: MSD Brno, 2005. p. 1-158. ISBN 8086633454.
 38. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III. (Psychosocial school climate III.). Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. 158 pp. Sborník příspěvků. ISBN 8086633454.
 39. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy: Vývoj diagnostické metodiky pro použití s žáky 2. stupně ZŠ (School climate: the development of an assessment procedure for middle school children). prezntace. Brno: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech, 2005.
 40. JEŽEK, Stanislav. School-climate assessment: A proposal for assessment procedure which would be both immediately meaningful while retaining the possibility for comparison. In 27th ISPA Colloquium: Promoting the well-being of children and youth, 13-17/7/2005. 2005.
 41. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
 42. SVOBODA, Mojmír. The moral factor of mental health diagnosing. 2005.
 43. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.
 44. 2004

 45. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
 46. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie (Psychodiagnostic in constituent fields of psychology). 2004.
 47. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy II (School climate II). In Psychosociální klima školy I. 1st ed. Brno: MSD Brno, 2004. p. 1-165. ISBN 8086633292.
 48. 2003

 49. JEŽEK, Stanislav. Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze (Methodological limits of using survey questionnaires for the assessment of secondary school climate.). 2003.
 50. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy I (School climate I). In Psychosociální klima školy I. 1st ed. Brno: MSD Brno, 2003. p. 1-152. ISBN 8086633136.
Display details
Displayed: 23/5/2022 03:41