Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Ivo ČERMÁK. Cross-informant agreement and teacher nomination technique in the assessment of children behavior problems. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. p. 174-182. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1.
 2. KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí (Psychometric characteristics of the GPP-I questionnaire : the impact of the response format). In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. p. 154-160. ISBN 978-80-86174-21-1.
 3. 2010

 4. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci (Assessment in the Social Work). In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1st ed. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 5. NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivita v posouzení a v sociální práci (Reflexivity in assessment and in social work). In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 24-46. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 6. 2008

 7. BLAHUTKOVÁ, Marie and Jiří DAN. Health and Well-being Assessment: Some New Approaches and Methods. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 127-132. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 8. 2007

 9. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky (Assessment of Living Situation: introduction). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, vol. 2007, No 1, p. 72-86. ISSN 1213-6204.
 10. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP (Assessment as a theoretical and methodical problem in social work). In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1st ed. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. p. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6.
 11. 2006

 12. HUMPOLÍČEK, Pavel and Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti (The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder). In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007th ed. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. p. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
 13. 2004

 14. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Zdeněk VTÍPIL, Helena KLIMUSOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK, Tomáš URBÁNEK and Tomáš KOHOUTEK. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice (Applied psychological assessment in the Czech Republic). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 234 pp. ISBN 80-86633-12-8.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi (The Scenotest - handbook for practice). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 pp. ISBN 80-86633-20-9.
Display details
Displayed: 27/11/2021 21:25