Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2010

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci (Assessment in the Social Work). In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1st ed. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
  2. 2007

  3. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky (Assessment of Living Situation: introduction). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, vol. 2007, No 1, p. 72-86. ISSN 1213-6204.
  4. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP (Assessment as a theoretical and methodical problem in social work). In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1st ed. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. p. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6.
Display details
Displayed: 30/11/2021 01:51