Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2001

  1. ŠEVČÍK, Aleš and Tibor HLAČINA. Analýza finančního systému a oceňování aktiv (Analysis of financial system and assets pricing). Brno: MU Brno, 2001. 8 pp. ESF MU, svazek 1. ISBN 80-7314-000-4.
  2. ŠEVČÍK, Aleš. Investování a oceňování finančních aktiv (Investment and assets pricing). In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník ze 3.mezin.konferenc. Ostrava: VŠB v Ostravě,, 2001. p. 429-435. ISBN 80-7078-923-9.
  3. 2000

  4. ŠEVČÍK, Aleš and David FUCHS. K analýze oceňování finančních aktiv (teoretické a metodické přístupy) (The analysis of financial assets pricing). In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie - Mena, bankovnictvo, finančné trhy. První. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2000. p. 293-300. ISBN 80-225-1319-9.
Display details
Displayed: 28/9/2022 08:39