Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. HRDLIČKOVÁ, Barbara and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of single nucleotide polymorphism in the ORM1-like protein 3 (ORMDL3) with asthma in the Czech population. 2009. ISBN 978-80-7097-759-0.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the NADPH oxidase p22phox gene in patients with bronchial asthma. Int Arch Allergy Immunol. Basel: S Karger AG, 2009, vol. 148, No 1, p. 73-80. ISSN 1018-2438.

  2008

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dagmar KINDLOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of interleukine 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic asthma. 2008.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Petr POHUNEK and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in asthma. Hum Immunol. Elsevier, 2008, vol. 69, 4-5, p. 306-313. ISSN 0198-8859.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Úloha genetické predispozice při vzniku a rozvoji alergického astmatu (The role of genetic predisposition in susceptibility and development of allergic asthma). Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2008, vol. 10, Suppl. 2, p. 41-41. ISSN 1212-3536.

  2007

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Michal JURAJDA and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of NADPH oxidase p22phox gene in Czech patients with bronchial asthma. In ICMI 2007. Tokyo: Society for Mucosal Immunology, 2007. p. 308-308.

  2006

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2006, vol. 36, No 12, p. 1592-1601. ISSN 0954-7894.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. In Abstract book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. p. 267. ISBN 3-9810999-0-7.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Association study of promoter polymorphisms within NOS3 gene with allergic diseases. International Archives of Allegy and Immunology. Basel (Switzerland): S. Karger AG, 2006, vol. 141, No 2, p. 103-109. ISSN 1018-2438.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in IgE-mediated asthma. In Book of Abstracts - 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. p. 31-31.
  5. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in toll-like receptor 4 (TLR4) gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. p. 268. ISBN 3-98109999-0-7.
  6. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL and Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet. Springer, 2006, vol. 51, No 11, p. 977-983. ISSN 1434-5161.
  7. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ and Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the GSTM1 and GSTT1 genes in patients with allergic diseases in Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2006, vol. 61, No 2, p. 265-267. ISSN 0105-4538.

  2005

  1. NOVOTNÝ, Jan. Astma a sport (Asthma and sport). In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. p. 116-122. ISBN 80-210-3863-2.
  2. MATUŠKA, Pavel, Lenka ŠIŠKOVÁ and Jana SKŘIČKOVÁ. Vrcholová nádechová rychlost (PIF) u pacientů s obtížně léčitelným astmatem (Peak inspiratory flow (PIF) in patients with difficult asthma). In Sborník abstrakt XII. Luhačovické dny. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2005. p. 7. ISBN 80-239-4172-0.

  2004

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA and Anna VAŠKŮ. Nové poznatky ve výzkumu genetického podkladu alergických nemocí, zejména bronchiálního astmatu (New knowledges in the research of genetic background of allergic diseases, especially bronchial asthma). In Alergie. Praha: TIGIS, spol. s.r.o, 2004. p. 56-57. ISBN 1212-3536.

  2003

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Editorial: Interleukin-18 in asthma and other allergies. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2003, vol. 33, No 8, p. 1023-1025. ISSN 0954-7894.
  2. SCHÜLLER, Marcel, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Marcel ŠTELCL, Ondřej RYBNÍČEK and Jiří VÁCHA. The role of IKAP gene polymorphisms in atopic diseases in the middle European population. Journal of Human Genetics. 2003, roč. 48, No 6, p. 300-304. ISSN 1434-5161.
  3. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Two CD14 promoter polymorphisms and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, vol. 58, No 10, p. 1023-1026. ISSN 0105-4538.

  2002

  1. NOVOTNÝ, Jan. Asthma bronchiale a sport (Asthma and sport). Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2002, vol. 4, No 3, p. 225-227. ISSN 1212-3536.
  2. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimir ZNOJIL and Jiří VÁCHA. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, vol. 57, Suppl 73, p. 324-325. ISSN 0105-4538.
  3. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Lack of association between atopic asthma and the tumor necrosis factor alpha -308 gene polymorphism in a Czech population. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2002, vol. 12, No 3, p. 192-197. ISSN 1018-9068.
  4. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Jiří VÁCHA. Polymorphism 4G/5G in the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene is associated with IgE-mediated allergic diseases and asthma in the Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, vol. 57, No 5, p. 447-449. ISSN 0105-4538.
  5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, vol. 57, Suppl.73, p. 318-319. ISSN 0105-4538.
  6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Jirí VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2002, vol. 32, No 8, p. 1193-1198. ISSN 0954-7894.

  2001

  1. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petr BENEŠ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. TGF-beta1 gene polymorphisms. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2001, vol. 56, No 12, p. 1236-1237. ISSN 0105-4538.

  2000

  1. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Functional polymorphism in the gelationase B gene and asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2000, vol. 55, No 9, p. 900-901. ISSN 0105-4538.
  2. BRHEL, Petr and Valina HASSMANOVÁ. Profesionální astma v České republice (Occupational Asthma in the Czech Republic). Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2000, vol. 2, No 2, p. 84-89. ISSN 1212-3536.

  1999

  1. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ and Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, vol. 103, No 4, p. 702-708. ISSN 0091-6749.
  2. HOLLÁ, Lydie, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Marcel ŠTELCL and Anna VAŠKŮ. Polymorphism of the beta chain of the high affinity immunoglobulin E receptor (FcepsilonRI-beta) in South African black and white asthmatic and nonasthmatic individuals. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 1999, vol. 160, No 2, p. 756-757. ISSN 1073-449X.

  1998

  1. BRHEL, Petr. Profesionální alergická onemocnění dýchacích cest (Occupational allergic diseases of respiratory tract). Klinická imunológia a alergológia. Bratislava: Bonus C.C.S. s.r.o., 1998, roč. 8, č. 3, p. 12-14. ISSN 1335-0013.
Display details
Displayed: 9/12/2023 19:53