Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public (New Media and Problem of Elite Audiences). In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009.
  2. 2004

  3. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích (Feminist Perspective in Media Studies). Revue pro média, Brno: HOST, 2004, vol. 4, No 9, p. 2-9. ISSN 1214-7494.
  4. VOLEK, Jaromír. Publikum a jeho typy (Typology of Audience). In Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. p. 200-205, 6 pp. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7.
Display details
Displayed: 24. 3. 2019 12:25