Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public (New Media and Problem of Elite Audiences). In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009.
  PDF z prezentace
  Name (in English): New Media and Problem of Elite Audiences

  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 7/1/2019 08:34.
 2. 2004

 3. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích (Feminist Perspective in Media Studies). Revue pro média, Brno: HOST, 2004, vol. 4, No 9, p. 2-9. ISSN 1214-7494.
  URL
  Name in Czech: Feministická perspektiva v mediálních studiích
  Name (in English): Feminist Perspective in Media Studies
  Literature, mass media, audio-visual activities. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: audiences; feminism; ideology; hegemony; media

  Changed by: Mgr. Pavlína Binková, učo 11651. Changed: 14/2/2005 02:01.
 4. VOLEK, Jaromír. Publikum a jeho typy (Typology of Audience). In Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. p. 200-205, 6 pp. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7.
  Name (in English): Typology of Audience
  RIV/00216224:14230/04:00030770 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociology, demography. Czech. Czech Republic.
  Volek, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: mass media; media effects; audiences; Mc Quail
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., učo 2443. Changed: 17/6/2009 10:06.
Displayed: 22. 4. 2019 00:31