Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL and Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1st ed. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009, p. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.

  2007

  1. ŠEBESTA, Robin. Naše zkušenosti s audity ošetřovatelsé péče. In Edukační sborník XXXI. Brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2007, p. 122-122.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.

  2003

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu (The possibility of standards control by instruments of auditing). In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 71-73. ISBN 80-210-3192-1.

  2002

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Přezkum hospodaření územně samosprávných celků v ČR (The Budgetary Control at Municipalities in Czech republic). In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 2002nd ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bena, 2002, p. 30-32. ISBN 80-8055-595-8.

  2001

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Specifika auditu ve veřejném sektoru (Diferencies in Audit of Public Sector). In Daně - teorie a praxe 2001. Brno: Sting, 2001, p. 30-32. ISBN 80-86342-21-2.
  2. JURAJDOVÁ, Hana. Výkonnostní audit obcí v ČR (The Problems of Capacity Audit Municipalities in Czech Republic). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, p. 127-130. ISBN 80-210-2514-X.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Audit v neziskovém sektoru (Audit of Non-profit Area). In Daně - teorie a praxe 2000. první. Brno: Sting, 2000, p. 15-17. ISBN 80-86342-16-6.

  1998

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Specifika auditu neziskových organizací (Audit of Non-profit Organisations and its Special Characteristics). In Alternatívne financovanie verejných potrieb a podnikatel´skej sféry v transformujúcich sa ekonomikách. 1. vydání. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1998, p. 111-116. ISBN 80-225-1199-4.
Display details
Displayed: 18/5/2024 02:52