Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko (Surface Surveys of Castle Promotory in Boskovice, Blansko district). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 2. 2014

 3. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 4. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 5. 2013

 6. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 8. 2008

 9. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav-Pohansko (Women and Men buried in the South Bailey of the Stronghold Břeclav-Pohansko). In Acta archaelogica Opaviensia 3. Opava: Ústav Historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, 2008. p. 157-176. ISBN 978-80-7248-507-9.
 10. 2006

 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989 (The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989). In Pravěk Supplementum 16. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
Display details
Displayed: 6/5/2021 09:14