Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ and Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením (The level of the balance abilities of hearing impaired). In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 pp. ISBN 978-80-8094-374-5.
  2. 2007

  3. ZVONAŘ, Martin. Three-dimensional Biomechanical Analysis as a Mean for Diagnostics of Balance abilities. 2007.
  4. 2006

  5. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ (Didactic materiel on a DVD for theoretical and practical use in training centre of artistic gymnastics and in physical education lessons in primary and secondary schools). In SKOTÁKOVÁ, Alena and Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. p. 130 - 131. ISBN 80-210-4145-5.
  6. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. (Methodical material at DVD for teoretical prepare and practical using in trening centres and during educatin at primary and secondary schools). In SKOTÁKOVÁ, Alena and Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 pp. ISBN 80-210-4145-5.
  7. 2001

  8. SCHNEIDERWINDOVÁ, Petra and Renata KLÁROVÁ. Průřezová studie vývoje koordinačních schopností běžné populace ve věku 6-23 let. (Opening study the developement of koordination abilities hte population in age 6-23.). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 58-62. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2712-6.
Display details
Displayed: 17/10/2021 13:54