Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita, 107 pp. ISBN 80-210-1504-7.

2023

 1. AU, Cam-Duc and Martin SVOBODA. Govermental Influence on Crypto Assets in Finance: A Case Study of German Regulatory Initiatives. STUDIA IURIDICA. Warsaw: Faculty of Law and Administration University of Warsaw, 2023, vol. 98, September, p. 7-18. ISSN 0137-4346.

2022

 1. AU, Cam-Duc, Philippe KRAHNHOF and Lars KLINGENBERGER. Banking Ecosystem: What Do Retail Clients Expect from the Modern Financial Services Industry? Universal Journal of Accounting and Finance. San Jose (USA): Horizon Research Publishing Corporation, 2022, vol. 10, No 2, p. 498-508. ISSN 2331-9712. Available from: https://dx.doi.org/10.13189/ujaf.2022.100214.
 2. KLINGENBERGER, Lars, Sonam SHAHI, Cam-Duc AU, Eric FRÉRE and Alexander ZURECK. Inclusive measurement of public perception of corporate low-carbon ambitions: Analysis of strategic positioning for sustainable development using natural language processing. International Journal of Sustainable Development and Planning. Edmonton (Canada): International Information and Engineering Technology Association, 2022, vol. 17, No 1, p. 259-265. ISSN 1743-7601. Available from: https://dx.doi.org/10.18280/ijsdp.170126.
 3. WINNOWICZ, Kamil, Cam-Duc AU and Dirk STEIN. Regulation of Cryptocurrencies in the European Union – Impact of European regulatory notifications on the cryptocurrency market. Online. In 4th International Conference on Applied Research in Business, Management and Economics. Vilnius: Diamond Scientific Publishing, 2022, p. 100-128. ISBN 978-609-485-284-8.
 4. ABEL, Christian, Cam-Duc AU, Eric FRÉRE and Alexander ZURECK. Whitepaper-Based Analysis of Success Factors for Token Offerings. Online. In 4th International Conference on Applied Research in Business, Management and Economics. Vilnius: Diamond Scientific Publishing, 2022, p. 69-87. ISBN 978-609-485-284-8.

2021

 1. AU, Cam-Duc, Lars KLINGENBERGER, Martin SVOBODA and Eric FRÉRE. Business Model of Sustainable Robo-Advisors: Empirical Insights for Practical Implementation. Sustainability. Basel, Switzerland: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021, vol. 13, No 23, p. 1-12. ISSN 2071-1050. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/su132313009.
 2. OHK, Laila, Cam-Duc AU and Alexander ZURECK. Digital Currencies in Economies - Critical Analysis on the Future Role. Online. Vilnius: 5th International Conference on Research in Management and Economics, 2021.
 3. AU, Cam-Duc and Gianfranco MAROTTA. Klassischer Zahlungsverkehr im digitalen Wandel: Die Initiative der Deutschen Kreditwirtschaft (Classic payment transactions in digital change: The initiative of the German credit industry). Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, 2021.
 4. AU, Cam-Duc and Andreas HIESE. Künstliche Intelligenz in Banken: Worauf es im aktuellen Marktumfeld ankommt (Artificial intelligence in banks: what is important in the current market environment). Nr. 3. Munich: Das Wirtschaftsmagazin zur Digitalisierung - Digitale Welt - Science Meets Industry, 2021, 4 pp.
 5. AU, Cam-Duc and Philippe KRAHNHOF. White-Label-Banking als erfolgreiches Geschäftsmodell (White label banking as a successful business model). about#Fintech - Fintech, Payment & Digital Banking, 2021.

2020

 1. KRAHNHOF, Philippe and Cam-Duc AU. Die Bedeutung von Daten und Künstlicher Intelligenz für Banken (The Importance of Big Data and Artificial Intelligence in Banking). Bank intern - Der Insider-Report für den leitenden Banker: Aktuell, Kompakt, Kritisch, Unabhängig. Düsseldorf: kapital-markt Verlag GmbH, 2020, p. 1-2. ISSN 1615-522X.
 2. AU, Cam-Duc and Philippe KRAHNHOF. Die Relevanz strategischer Cloud-Partnerschaften im Banking (The Relevance of Strategic Cloud-Partnerships in Banking). Bank intern - Der Insider-Report für den leitenden Banker: Aktuell, Kompakt, Kritisch, Unabhängig. Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, 2020, vol. 35, p. 1-2. ISSN 1615-522X.
 3. JÄGER, Sophia and Cam-Duc AU. Role of Human Capital in Investor Relations Management: Evidence from German DAX30 Companies. PEOPLE: International Journal of Social Sciences. grdspublishing, 2020, vol. 6, No 3, p. 130-149. ISSN 2454-5899.
 4. AU, Cam-Duc. The Future of Beyond Banking - A Serious Source of Income or a Peripheral Phenomenom. Online. In Oxford Proceedings of ‏The 11th International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting. Diamond Scientific Publishing, 2020. ISBN 978-609-485-093-6.
 5. AU, Cam-Duc and Sophia JÄGER. The Relevance of Human Capital in Investor Relations Management: Critical Analysis on the German DAX30 Companies,. Online. In Proceedings of 19th International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP). Global Research & Development Services, 2020, p. 41.

2008

 1. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008 (European financial systems 2008). 2008.
 2. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.

2007

 1. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
 2. KALOUDA, František and Jana MIKOLAJSKÁ. Strategické hrozby asymetrického přístupu k veřrjným financím (Zhe Strategic Threats of Asymmetric Acces to the Public Funds). In MIKOLAJSKÁ, Jana. Sborník abstraktů 2. mezinárodní vědecké konference "Nové trendy - nové nápady". Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007, p. 29-36. ISBN 978-80-903914-1-3.

2005

 1. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo (Financial law regulations in subjects of economy studies and notices to subject "Law"). In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, p. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.

2004

 1. BORTEL, Lukáš. Ekonomická analýza právní regulace v bankovnictví (Economic Analysis of Legal Regulation in Banking). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, IV, No 4, p. 14-31. ISSN 1213-2446.

2002

 1. BORTEL, Lukáš. Institucionální aspekty zajišťování kvality bankovního sektoru (Institutional Aspects of Quality Banking Sectors Guarantees). Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2002, X, No 8, p. 24-25. ISSN 1212-4273.

2000

 1. MATYÁŠ, Václav and Zdeněk ŘÍHA. Biometrics. In Information Security Summit 2000. Praha, CZ: Tate International, 2000, p. 179-188. ISBN 80-902858-0-5.
 2. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA and Kan ZHANG. Cryptography and Biometrics in Banking. In RSA Conference 2000 Europe. 1st ed. San Mateo, CA, USA: RSA Security Inc., 2000, p. 163-166.
 3. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje bankovních obchodů (Trends of development of bank trades). In ČESKÁ EKONOMIKA 2000 očekávání - skutečnosti - perspektivy. 2000th ed. Karviná: SU OPF Karviná, 2000, p. 1-10. ISBN 80-7248-059-6.

1998

 1. BLAŽEK, Jiří. Centrální banka v podmínkách evropského měnového systému (Central bank in the european monetary system). In Bankovnictví 2000. Karviná: Nakladatel nezjištěn, 1998, p. 21-27.
 2. BLAŽKOVÁ, Alena. Krátké zamyšlení nad hlasy po zásazích státu do bankovnictví (Brief consideration on state regulation in the banking system). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, p. 281-283. ISSN 1210-9126.

1995

 1. MAREK, Karel, Silvie TOMÍČKOVÁ and Margita JIRKŮVOVÁ. Banky, bankovní služby, burza (Bank, bank services, stock-exchange). Brno: Iuridica Brunesia, 1995, 242 pp. Právo a současnost ; sv. 4. ISBN 80-859-6409-0.
 2. BEJČEK, Josef. K otázce závaznosti a bankovní tajemství (Towards the issue of bank secret and its binding nature). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 7, p. 2-7. ISSN 1210-8103.
 3. BEJČEK, Josef. Postoupení pohledávky a bankovní tajemství (Assignment of claim and bank secret). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 11, p. 14-15. ISSN 2100-0765.

1994

 1. MAREK, Karel. Smlouvy bankovních služeb (Contract of bank services). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, p. 40-54. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 18/7/2024 12:46