Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

 1. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického ("Ruční knížka" of Kašpar Motěšický). In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. p. 181-190, 9 pp. ISBN 80-86496-20-1.
 2. 2004

 3. MALURA, Jan and Pavel KOSEK. Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska (Anthology "Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska"). Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2004. 360 pp. Old czech books X. ISBN 80-7042-660-8.
 4. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy (Language of the hymn book "Harfa nová" by Jan Liberda). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, No 1, p. 95-108. ISSN 0231-7567.
 5. 2002

 6. KOSEK, Pavel. Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. (recenze knihy: ŠTEYER, M. V. Žáček. /ed. D. Nečas/.) (Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. (review of the book: ŠTEYER, M. V. Žáček. /ed. D. Nečas/.)). Tvar: literární týdeník, Praha: Klub přátel Tvaru, 2002, vol. 13, No 13, p. s. 20. ISSN 0862-657X.
 7. 2001

 8. MALURA, Jan and Pavel KOSEK. Hora Olivetská (Hora Olivetská (pilgrim book)). Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2001. 223 pp. ISBN 80-7294-034-1.
 9. 1999

 10. MALURA, Jan and Pavel KOSEK. J. J. Božan: Slaviček rájský (J. J. Božan: Slaviček rájský (book of Czech baroque hymns)). Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 1999. 445 pp. ISBN 80-86055-75-2.
Display details
Displayed: 26. 5. 2020 02:51