Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Barriers of Application Market Orientation Approach at Firms. In 5th International Scientific Conference ECO-TREND 2008. Targu Jiu: Constantin Brancusi University of Targu Jiu, 2008, 7 pp. ISBN 978-973-144-205-1.
  2. NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK and Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU (Factors stimulating and supressing the foundation and development of the small and middle enterprises in the CR as the EU member coutry). první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 206 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5.
  3. PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ and Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců (The effectiveness of services provided by nonprofit organisations in the area of integration of foreigners). 1st ed. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008, 154 pp. první.

  2007

  1. KLAPALOVÁ, Alena. ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, 2007, vol. 1, No 1, 16 pp. ISSN 1822-3532.

  2005

  1. KLAPALOVÁ, Alena. ICT a e-business v malých podnicích (ICT and e-business in the small enterprises). Praha: Economia, 2005. Moderní řízení.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises. In POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES. první. Kaunas, Litva: Vilnius University, 2005, p. 252-268, 16 pp. ISBN 9986-19-735-X.
Display details
Displayed: 18/6/2024 10:16