Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2001

  1. HROCH, Jaroslav. Filozofické myšlení Květoslava Chvatíka (The Philosophical Thought of Květoslav Chvatík). Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 6/2000, příloha 2, p. 10-31. ISSN 1212-5547.
  2. KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
  3. 2000

  4. KROB, Josef. Svět není, děje se (The World doesn't exist, it happens). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, vol. 48, No 5, p. 785. ISSN 0015-1831.
  5. 1999

  6. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie (Context of evolutionary ontology). In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1st ed. Prešov: FF PU, 1999. p. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
Display details
Displayed: 24/5/2022 11:36