Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Fluorescenční vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů a jejich využití jako supravitálních DNA sond. (Fluorescence properties of quaternary benzo[c]fenanthridine alkaloids and their use as a supravital DNA probes.Chemické). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, vol. 102, No 102, p. 427-433. ISSN 0009-2770.
 2. 2007

 3. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Cytotoxic and colour properties of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention. 2007. ISBN 978-80-969663-2-5.
 4. JANČULA, Daniel, Jana SUCHOMELOVÁ, Jakub GREGOR, Marie FELDMANOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK and Eva TÁBORSKÁ. Effects of Aqueous Extracts from Five Species of the Family Papaveraceae on Selected Aquatic Organisms. Enviromental Toxicology. 2007, vol. 22, No 5, p. 480-486. ISSN 1522-7278.
 5. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, vol. 45, No 2, p. 131-139, 10 pp. ISSN 1388-0209.
 6. 2006

 7. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Zdenka SLUNSKÁ and Eva TÁBORSKÁ. New findings of minority benzo[c]phenenthridine alkaloids. In Book of abstracts of CHEMISTRY, PHARMACOLOGY AND BIOSYNTHESIS OF ALKALOIDS. Turkey: The Phytochemical Society of Europe, 2006. p. 59-59.
 8. SLUNSKÁ, Zdenka and Iva SLANINOVÁ. Studium biologických efektů benzo[c]phenanthridinových alkaloidů na nádorových a nenádorových buněčných liniích (The study of biological effects benzo[c]phenanthridine alkaloids on tumour and normal cell lines). In Sborník 50.studentské vědecké konference LF MU. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2006. p. 53-53.
 9. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. The cytotoxicity of minority benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Books of abstracts of CHEMISTRY, PHARMACOLOGY AND BIOSYNTHESIS OF ALKALOIDS. Turkey: The Phytochemical Society of Europe, 2006. p. 90-90.
 10. 2005

 11. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiri SINKORA, Marcela VLKOVA and Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Journal of Applied Biomedicine. Volume 3. České Budějovice, CR: University of South Bohemia, Czech Repub, 2005. p. 42-43. ISBN 1214-021X.
 12. SLUNSKÁ, Zdenka and Iva SLANINOVÁ. Biologický efekt vybraných benzo[c]phenanthridinových alkaloidů (Biological activities of selected benzo[c]phenanthridine alkaloids). In Sborník 49. Studentské vědecké konference LF MU. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2005. p. 32-33.
 13. DVOŘÁK, Miroslav, Milena MATEJOVIČOVÁ, Iva SLANINOVÁ, Zdenka SLUNSKÁ and Eva TÁBORSKÁ. Genotoxic effect of benzophenathridine alkaloids on human leukemia (HL-60) cells. In Book of abstracts p.72, VI International Comet Assay Workshop, September 22-24 2005. Warszawa, Poland: Neuveden, 2005. p. 72.
 14. 1999

 15. MAREK, Radek, Jaromír TOUŠEK, Jiří DOSTÁL, Roger DOMMISSE, Milan POTÁČEK and Vladimír SKLENÁŘ. NMR Structural Analysis of Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 1999, vol. 93, No 11, p. 732-733. ISSN 0009-2770.
 16. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří DOSTÁL, Roger DOMMISSE and Vladimír SKLENÁŘ. Quantum Chemical Calculations of the Chemical Shifts of Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1999, vol. 93, No 11, p. 756-757. ISSN 0009-2770.
 17. 1996

 18. MAREK, Radek, Vladimír SKLENÁŘ, Jiří DOSTÁL and Jiří SLAVÍK. Determination of a Symmetrical Dimer Structure in Benzo[c]phenanthridine Alkaloids by Pulsed-Field-Gradient HMBC. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 1996, vol. 37, No 10, p. 1655-1658. ISSN 0040-4039.
Display details
Displayed: 5/6/2023 05:38