Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. DRTÍLKOVÁ, Ivana and Pavel THEINER. Klinické a biologické markery perzistentní formy hyperkinetické poruchy/ADHD (Clinical and biological markers of persistent form in hyperkinetic disorders/ADHD). Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, vol. 103, No 4, p. 167-171. ISSN 1212-0383.
 2. 2002

 3. ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK and M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, vol. 26, No 4, p. 683-691. ISSN 0278-5846.
 4. 2001

 5. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ and Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/ (The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/). Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, vol. 25, No 2, p. 323-335. ISSN 0278-5846.
 6. 1999

 7. ČEŠKOVÁ, Eva, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK and Marta ONDRUŠOVÁ. Prediction of treatment efficacy in first episode schizophreni (Abstract) (Prediction of treatment efficacy in first episode schizophrenia (Abstract)). European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 1999, vol. 9, Suppl.5, p. 284. ISSN 0924-977X.
 8. 1998

 9. ČEŠKOVÁ, Eva. Biologické markery a schizofrenie (Biological markers and schizophrenia). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, vol. 94, No 2, p. 75-84. ISSN 0069-2336.
Display details
Displayed: 5/12/2021 03:45