Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ and Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum subsp. pallidum v biologických vzorcích (Detection and typing of Treponema pallidum subsp. pallidum in biological samples). In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2007. 2007.

  2006

  1. BABULA, P., D. HUSKA, P. HANUŠTIAK, J. BALOUN, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, J. HUBÁLEK, L. HAVEL, M. ŽEMLIČKA, Aleš HORNA, Miroslava BEKLOVÁ and René KIZEK. Flow injection analysis coupled with carbon electrodes as the tool for analysis of naphthoquinones with respect to their content and functions in biological samples. SENSORS. 2006, vol. 11, No 6, p. 1466-1482. ISSN 1424-8220.

  2003

  1. MACHÁT, Jiří, Eva NIEDOBOVÁ, Jitka STUDÝNKOVÁ, Vítězslav OTRUBA and Viktor KANICKÝ. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v analýze biologických materiálů (Inductively coupled plasma optical emission spectrometry in analysis of biological samples). In Sborník abstrakt příspěvků, 12. spektroskopická konference. Praha: VŠCHT Praha, 2003, p. 14-14.

  2002

  1. NIEDOBOVÁ, Eva, Viktor KANICKÝ and Vítězslav OTRUBA. Determination of iodine in biological samples by ICP-OES in VUV region. Chemické listy. Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2002, 96(S), Symposia, p. 303-305. ISSN 0009-2770.
Display details
Displayed: 26/5/2024 19:42