Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena and Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? (Boccia as a Sport or a Possibility of Social realisation?). In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 pp. ISBN 978-80-210-4435-7.
  2. 2006

  3. ŠERÁKOVÁ, Hana, Jaroslav VRBAS and Petr KOLÁŘ. Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy tělesně postižených (Innovative games in the physical education of physical disability people). In Hry 2006. Výzkum a aplikace. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 251-255. ISBN 80-7043-443-0.
  4. 2004

  5. ŠERÁKOVÁ, Hana and Jan ZACHRLA. Boccia - sport paralympioniků (Boccia - paralympic sport). In Sport a kvalita života: sborník referátů z mezinárodní konference konané 11. a 12. 11. 2004 [CD-ROM]. 1st ed. Brno: FSpS MU, 2004. p. 79.
Display details
Displayed: 27/11/2021 15:24