Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA and René JURA. Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu (Traumatic brain injury and fractures of the facial skeleton). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČSL JEP, 2008, 71/104, No 5, p. 559-564. ISSN 1210-7859.
 2. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, P. HANÁK and J. SEDLÁK. Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění (Outcome and resocialization after severe traumatic brain injury). In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. 2008.
 3. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Roman GÁL and Pavel ŠEVČÍK. Využití tkáňové oxymetrie v neurointenzivní péči (The use ox tissue oximetry in neurocritical care). In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. 7 pp. Určeno odborné veřejnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-589-5.
 4. 2006

 5. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Pavel HANÁK and Jiří SEDLÁK. Neurologický deficit, pracovní schopnost a změny osobnosti po těžkém kraniocerebrálním poranění (Neurologic deficit, working ability and personality changes after severe traumatic brain injury). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 69/102, Suppl. 3, p. 16. ISSN 1210-7859.
 6. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA and Petr HANÁK. The outcome, working ability and psychic changes after traumatic brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2006, vol. 107, No 4, p. 110-112. ISSN 0006-9248.
 7. 2005

 8. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN and Martin KLABUSAY. Immune system status in the patients after severe brain injury. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2005, vol. 106, No 3, p. 144-146. ISSN 0006-9248.
 9. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA and Pavel HANÁK. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění mozku (Resocialization of patients following severe traumatic brain injury). In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. p. 41-42.
 10. 2004

 11. NAVRÁTIL, Ondřej, Pavel HANÁK and Martin SMRČKA. Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění. (Resocialization after severe traumatic brain injury). In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. p. 62-63.
 12. 2002

 13. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ and Martin SMRČKA. Mild hypothermia therapy for patients with severe brain injury. Clinical Neurology and Neurosurgery. Holandsko: Elsevier, 2002, vol. 2002, No 104, p. 318-321. ISSN 0303-8467.
 14. 2001

 15. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA and Vilém JURÁŇ. Poranění mozku (Brain injury). Praha: Grada, 2001. 272 pp. ISBN 80-7169-820-2.
Display details
Displayed: 16/5/2022 08:26