Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva and Lenka DOVRTĚLOVÁ. Changes in eating habits and selected parameters of female breast cancer patients after 6 months of physical activity intervention. In 10 th International Conference on Kinanthropology 2015. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 2. 2009

 3. BOUCHAL, Pavel, Theodoros ROUMELIOTIS, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL, Bořivoj VOJTĚŠEK and Spiros D. GARBIS. Biomarker discovery in low-grade breast cancer using isobaric stable isotope tags and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry (iTRAQ-2DLC-MS/MS) based quantitative proteomic analysis. Journal of Proteome Research. Washington, USA: ACS, 2009, vol. 8, No 1, p. 362-373. ISSN 1535-3893. doi:10.1021/pr800622b.
 4. MÁJEK, Ondřej, Ladislav DUŠEK, Daniel KLIMEŠ, Jan DANEŠ, Helena BARTOŇKOVÁ and Miroslava SKOVAJSOVÁ. Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu (Implementation of system for information support in Czech Breast Cancer Screening Programme). In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 3 pp. ISBN 978-80-86793-12-2.
 5. BENEŠ, Petr, Filip TRČKA, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Jana VĚTVIČKOVÁ, Jan ŠMARDA and Václav VĚTVIČKA. Relevance of NFKB activity for mitogenic effect of procathepsin D on breast cancer cells. In The Institute of Cancer Research Centenary Conference 2009. London: The Institute of Cancer Research, 2009. p. 58.
 6. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Kateřina SOBKOVÁ, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK and Rostislav VYZULA. Significance of microRNAs in predictive oncology: experimental and clinical observations in colorectal cancer, breast cancer and glioblastoma. In Abstract Book of the The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009th ed. Olomouc: The Czech Society of Pathologists CLS JEP, 2009. p. 22-22. ISBN 978-80-87327-07-4.
 7. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jitka ABRAHÁMOVÁ and Jana KOPTÍKOVÁ. Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice (A brief overview of epidemiology of malignant breast neoplasm in the Czech Republic). Onkologie. 2009, vol. 3, No 1, p. 7-11. ISSN 1802-4475.
 8. BENEŠ, Petr, Filip TRČKA, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Jana VĚTVIČKOVÁ, Václav VĚTVIČKA and Jan ŠMARDA. VÝZNAM AKTIVITY NFKB PRO MITOGENNÍ ÚČINEK PROKATEPSINU D NA BUŇKY KARCINOMU PRSU (RELEVANCE OF NFKB ACTIVITY FOR MITOGENIC EFFECT OF PROCATHEPSIN D ON BREAST CANCER CELLS). In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 50-51. ISBN 978-80-210-4830-0.
 9. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK and Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, "basal-like" mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. p. 40-41. ISBN 978-80-86793-12-2.
 10. 2008

 11. BOUCHAL, Pavel, Theodoros ROUMELIOTIS, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL, Bořivoj VOJTĚŠEK and Spiros D. GARBIS. Biomarker discovery in low grade breast cancer using isobaric stable isotope tags and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry (iTRAQ-2DLC-MS/MS) based quantitative proteomic analysis. In Biomarker Discovery Europe. 2008.
 12. ZIMOVJANOVÁ, M., P. TESAŘOVÁ, J. NOVOTNÝ, L. PETRUŽELKA, B. KONOPÁSEK, O. PŘIBYLOVÁ and Jan MUŽÍK. EVA35-project of cancer care for young women in Czech Republic. In Joint Annual Conference of the European Society of Medical Oncology/Japanese Society of Medical Oncology. 2008.
 13. SCHOR, A.M., I.R. ELLIS, S.J. JONES, S. PERRIER, M.M. FLORENCE, J. COX, G. OHE, Kateřina KAŇKOVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, A.M. THOMPSON, C. PURDIE, S. KAZMI, S. FOO, A.M. WOOLSTON and S.L. SCHOR. Identification and role of migration stimulating factor isoforms in breast carcinomas. 2008.
 14. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Luboš DRAŽAN, Oldřich COUFAL and Umar CHOUDRY. Immediate Breast reconstruction in breast cancer patients. Polski Przeglad Chirurgiczny. Warszawa: Fundacja Polski Przeglad Chirurgiczny, 2008, vol. 2008, No 10, p. 975-987. ISSN 0032-373X.
 15. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Jakub ODEHNAL, Jiří HOLUB and Jaroslav MICHÁLEK. K otázce objemu zdravotní péče v mammologii a gynekologii (To question of amount of health care in mammology and gynekology). In Onkologie v gynekologii a mammologii. první. Šlapanice: Fakultní nemocnice Brno, 2008. p. 115. ISBN 978-80-87086-00-1.
 16. CHOVANEC, josef. Karcinom prsu – aktuální problém. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč.10, No 2, p. 84 - 89, 5 pp. ISSN 1212-7299.
 17. JEDLIČKOVÁ, Hana. Kožní metastázy (Skin metastases). In Chirurgie orgánových metastáz. 1st ed. Praha: Galén, 2008. p. 141-145. určeno odborné veřejnosti. ISBN 978-80-7262-493-5.
 18. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH and Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem (Response prediction to the trastuzumab therapy.). In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. p. 130-132. ISBN 978-80-86793-11-5.
 19. CWIERTKA, Karel, Tomáš PAVLÍK, Rostislav VYZULA, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ and Ladislav DUŠEK. Projekt Herceptin - výsledky léčby karcinomu prsu Herceptinem v ČR (Herceptin project - evaluation of Herceptin efficacy and safety in breast cancer treatment in the Czech Republic). In Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. p. 128-129. ISBN 978-80-86793-11-5.
 20. BROŽKOVÁ, Kristýna, Eva BUDINSKÁ, Pavel BOUCHAL, Lenka HERNYCHOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA, Bořivoj VOJTĚŠEK and Rudolf NENUTIL. Surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight proteomic profiling of breast carcinomas identifies clinicopathologically relevant groups of patients similar to previously defined clusters from cDNA expression. Breast Cancer Research. London, Great Britain: Biomed Central Ltd., 2008, vol. 10, No 3, p. R48, 11 pp. ISSN 1465-5411. doi:10.1186/bcr2101.
 21. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Petr KOŠKA, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Jiří HOLUB, Tomáš DOLEŽAL and Milan KONEČNÝ. Vývoj prevalence nádoru prsu a rodidel v ČR (Trend of breast cancer and muliebria cancer prevalence in the Czech republic). In Onkologie v gynekologii a mammologii. první. Šlapanice: Fakultní nemocnice Brno, 2008. p. 9. ISBN 978-80-87086-00-1.
 22. 2007

 23. SVOBODNÍK, Adam, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Ondřej MÁJEK and Daniel KLIMEŠ. Aktuální stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice (Actual Situation in the National Program of Breast Cancer Screening in the Czech Republic). Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 146, No 12, p. 945-949. ISSN 0008-7335.
 24. SVOBODNÍK, Adam, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Daniel KLIMEŠ, Lucie KOMOLÍKOVÁ and Ladislav DUŠEK. Aktuální výsledky mamografického screeningu v České republice (CURRENT RESULTS OF THE NATIONAL BREAST CANCER SCREENING). Klinická onkologie. Brno, 2007, vol. 20, S1, p. 161-165. ISSN 0862-495X.
 25. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ and Jana NAVRÁTILOVÁ. Bisfosofonáty v terapii kostních metastáz karcinomu prsu (bisphophonates in the therapy of bone metastases of breast carcinom). Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, 2007, vol. 11, No 2, p. 77-80. ISSN 1211-6645.
 26. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA and Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, vol. 106, Supp1, p. S253, 1 pp. ISSN 0167-6806.
 27. BROŽKOVÁ, Kristýna, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Pavel BOUCHAL, Jitka HOLČÁKOVÁ, Eva MICHALOVÁ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Dalibor VALÍK, Rudolf NENUTIL and Bořivoj VOJTĚŠEK. Identifikace potenciálních biomarkerů karcinomů prsu metodou SELDI-TOF MS (Identification of potencial biomarkers of breast cancer by SELDI-TOF MS). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, vol. 20, No 6, p. 377-383. ISSN 0862-495X.
 28. BUREŠOVÁ, Lucie and Eva GELNAROVÁ. Markov model in the evaluation of breast cancer screening program in the Czech Republic. In TIES 2007. Brno, Czech Republic: TIES, 2007. p. 42. ISBN 978-80-210-4333-6.
 29. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marian HAJDÚCH, Karel CWIERTKA and Rostislav VYZULA. Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení. (Response prediction to trastuzumab based therapy in metastatic breast cancer. The causes of treatment fauilure and their possible solutions.). In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. p. 65-66. ISBN 978-978-086-793-5.
 30. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. (Significance of serum HER2 level during trastuzuman based therapy of breast cancer.). In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno, 2007. p. 35. ISBN 978-80-87086-00-1.
 31. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ and Rostislav VYZULA. Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. (Serum HER2 level as a feasible biomarker fo rmonitoring response to trastuzumab based therapy of metastatic breast cancer.). In XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. Brno: FN u sv. Anny, 2007. p. 3.
 32. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. Significance of Akt activation and compartmentalization for prediction of outcome in Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, vol. 106, Supp 1, p. S173, 1 pp. ISSN 0167-6806.
 33. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Ladislav MITÁŠ, A. HORNIAK, A. CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, A. STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, Jitka MANNOVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA and Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu (Coin lesion in patients underwent breast cancer surgery). In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
 34. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Helena BARTOŇKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, I. HORNIAK, Marie CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, Dalibor STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Jitka MANNOVÁ, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Monika SCHNEIDEROVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA and Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu (Coin lesion in patients underwent breast cancer surgery). In XVI. moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 1st ed. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007. p. 70. ISBN 978-80-254-0470-6.
 35. KOMOLÍKOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Ondřej MÁJEK, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ and Helena BARTOŇKOVÁ. Stochastické modely efektu screeningových programů v onkologii (Stochastic models for the evaluation of cancer screening programmes). In Summer School DATASTAT 06, Proceedings. Brno: Masaryk University, 2007. p. 149-154. ISBN 978-80-210-4493-7.
 36. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. 2007, vol. 2008, No 26, p. 1048-1048. ISSN 0732-183X.
 37. 2006

 38. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Richard PRŮŠA, Jiří KUKAČKA, Radka MIKELOVÁ, Marie STIBOROVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, Vojtěch ADAM, Ondřej ZÍTKA, Tomáš ECKSCHLAGER and René KIZEK. Analýza obsahu metalothioneinu u pacientů se zhoubným nádorem prsu, tlustého střeva nebo maligním melanomem (Determination of metallothionein content in patients with breast cancer, colon cancer and malignant melanoma). Klinická onkologie. 2006, vol. 19, No 2, p. 138-142, 4 pp. ISSN 0862-495X.
 39. BENES, Petr, Aruna VASHISHTA, Sujata SARASWAT-OHRI, Martin FUSEK, Sarka POSPISILOVA, Boris TICHY and Vaclav VETVICKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Letters. OXFORD: ELSEVIER, 2006, vol. 239, No 1, p. 46-54. ISSN 0304-3835.
 40. JONES, S.L., I.R. ELLIS, Kateřina KAŇKOVÁ, A.M. THOMPSON, P. PREECE, S. KAZMI, S.L. SCHOR and A.M. SCHOR. Evaluation of migration-stimulating factor expression for breast cancer diagnosis and prognosis. 2006.
 41. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN and Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese (BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, Suppl. 2, p. 373-381. ISSN 0862-495X.
 42. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marián HAJDÚCH and Rostislav VYZULA. Rezistence na trastuzumab: příčiny a jejich řešení (Trastuzumab resistance: mechanism and solutions.). In 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2006. p. 24. ISBN 80-239-8240-0.
 43. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Rostislav VYZULA and Rudolf NENUTIL. Serum HER-2/neu: a tumor marker for monitoring response to treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab. In 19th meeting of European Association For Cancer Research. 1st ed. Budapešť: European Association for Cancer Research, 2006. p. 207-207.
 44. 2005

 45. KREJCI, Lumir, Julia ETCHIN, San Joe FILIPPO and Patrick SUNG. DNA Binding and Strand Annealing Properties of the Human BRCA2 DNA Binding Domain (DNA Binding and Strand Annealing Properties of the Human BRCA2 DNA binding Domain). In Era of Hope 2005 - Department of Defense Breast Cancer Research Program Meeting. Philadelphia, USA: U.S. Army Medical Research and Materiel Command, 2005. 89 pp.
 46. BENEŠ, Petr, A. VASHISHTA, S. SARASWAT-OHRI, M. FUSEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ and V. VĚTVIČKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Lett. 2005, vol. 239, No 13, 9 pp. ISSN 0304-3835.
 47. ŠIROKÝ, Pavel, Hana KOUKALOVÁ, Jiří NOVÁK, Jan DANEŠ and Ivan MALÝ. Model nákladů zdravotní péče u nádorů prsu žen (Cost model of treatment for breast cancer). Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, vol. 2003, 3-4, p. 115-121. ISSN 1213-6050.
 48. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA and Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu (Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. p. 9. ISBN 80-239-6302-3.
 49. SVOBODA, Marek, Peter GRELL and Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu (The use of DNA microarrays for molecular diagnostics and prediction of breast cancer.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005. p. 13. ISBN 80-239-6302-3.
 50. 2003

 51. BENEŠ, Petr, Michal JURAJDA, Jan ŽALOUDÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Jiří VÁCHA. C766T low-density lipoprotein receptor-related protein 1 ( LRP1) gene polymorphism and susceptibility to breast cancer. Breast Cancer Research. 2003, vol. 5, No 3, p. 77-81. ISSN 1465-542X.
 52. ABRAHÁMOVÁ, J., D. KORDÍKOVÁ, T. ČERNÁ and Ladislav DUŠEK. Možná úskalí při zavádění skríningu pro včasný záchyt karcinomu prsu (Possible problems of implementation of screening for early diagnosis of breast carcinoma). In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2003. p. 100-102. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-19.
 53. 2002

 54. LEI, Haixin, Daria POSPÍŠILOVÁ, Arnica LINDBLOM and Igor VOŘECHOVSKÝ. Dominant negative ATM mutationsn in breast cancer families. Journal of the National Cancer Institute. Bethesda: National Cancer Institute, 2002, vol. 94, No 12, p. 951-952. ISSN 0027-8874.
 55. NOVOTNÝ, J., L. PECEN, L. PETRUŽELKA, M. BÁRTA, J. ČERVENKOVÁ, Adam SVOBODNÍK and L. DUŠEL. Mathematical model predicting individual breast cancer risk. The result of case-control study of 7,000 women. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. New York: WILEY-LISS, 2002, vol. 13, No 1, p. 173-345. ISSN 0020-7136.
 56. VETVIČKA, V., Petr BENEŠ and M. FUSEK. Procathepsin D in breast cancer: What do we know? Effects of ribozymes and other inhibitors. Cancer Gene Therapy. England: Nature Publishing Group, 2002, vol. 2002, No 9, p. 854-863. ISSN 0929-1903.
 57. SVOBODNÍK, Adam, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, L. PECEN and J. NOVOTNÝ. Projekt CARMEN - výsledky epidemiologické studie karcinomu prsu u žen v ČR (CARMEN project - results of the epidemiological study of breast cancer in women from Czech Republic). In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002. p. 97-100. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
 58. DUŠEK, Ladislav, R. VYZULA, Daniel KLIMEŠ, P. ŠIROKÝ, J. NOVÁK, P. ANDRES, R. DEMLOVÁ and Jan ŽALOUDÍK. Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50 (Clinical data registration for oncological care quality assesment - C50 diagnosis case study). In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002. p. 94-96. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
 59. 2001

 60. TALLOVÁ, Jaroslava, Josef TOMANDL, Marie BIČÍKOVÁ and Marta ŠIMÍČKOVÁ. Homocysteine in breast cyst fluid and breast cancer risk. In Abstracts Book, Homocysteine Metabolism. Edizioni Ziino, 2001. p. 189.
 61. LANG, B.A., M. ČERNOCH, M. ŠIMÍČKOVÁ, M. NEKULOVÁ, Marie FORBELSKÁ, L. PECEN, K. EBEN, J. VONDRÁČEK, Z. PAČOVSKÝ and I. VERMOUSEK. Vliv předozáření na některé biochemické parametry maligních nádorů mléčné žlázy: receptory steroidních hormonů (Influence of pre-irradiation on some biochemical parameters of breast malignant tumors: steroid hormone receptors). Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2001, 6/2001, No 14, p. 197-201. ISSN 0862-495X.
 62. 2000

 63. CHOVANEC, Josef. Hormonální lecba karcinomu prsu (Hormonal treatment of breast cancer). 2000. 4 pp. Gynekolog, 9, 2000, s. 167 - 170.
 64. GROSMAN, Radim and Richard CHALOUPKA. The long-term results of surgical management of spine metastatic tumours from breast cancer. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně, 2000, vol. 73, No 3, p. 169-172. ISSN 1211-3395.
 65. CHOVANEC, Josef. Toxicita chemoterapie karcinomu prsu ve spektru změn menstruačního cyklu. (Breast cancer chemotherapy toxicity in spectrum of changes of the menstrual cycle.). 2000. 5 pp. Česká gynekologie, 65, 2000, s. 48 - 52.
 66. 1999

 67. CHOVANEC, Josef. The influence of breast cancer chemotherapy on the menstrual cycle. 1999. European Journal of Gynaecological oncology. ISBN 0392-2936.
 68. 1997

 69. BLÁHA, Ondřej, Tomáš KOUKAL and LF MU,Brno. Malignity v graviditě (Karcinoma in pregnancy). Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, vol. 62, No 1, p. 27-31. ISSN 1210-7832.
 70. 1995

 71. BLÁHA, Ondřej, Josef CHOVANEC and LF MU, Brno. Hormonální terapie zhoubných onemocnění ženských pohlavních orgánů (Hormonal therapy of gynaecological carcinoma). Scripta medica. Brno: LF MU, Brno, 1995, vol. 1995, No 68, p. 370-374.
Display details
Displayed: 4/6/2023 23:26