Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. LOKŠOVÁ, Terezie and Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, vol. 110, March, p. 1-12. ISSN 0264-2751. doi:10.1016/j.cities.2020.103074.
 2. 2019

 3. PAŠEK, Martin. Činnost Osvalda Chlubny za druhé světové války : Helfertův kroužek a události z let 1939–1945 (Activities of Osvald Chlubna during WWII : Helfert's circle and events from 1939–1945). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2019, vol. 51, No 4, p. 26-41. ISSN 0862-8505.
 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Hynek Bím jako sběratel písní (nejen) na Brněnsku a Vyškovsku (Hynek Bím: his collect of folk songs around the Brno and Vyškov). In 49. konference vlastivědných kroužků a spolků. 2019.
 5. PAŠEK, Martin. Pozůstalost Osvalda Chlubny ve fondu Moravského zemského muzea : Příspěvek ke stavu bádání (Estate of Osvald Chlubna in the collection of Moravian Museum : Contribution to state of research). In Škapcová, Tatiana; Filip, Jakub. Studentská muzikologická konference : Česká a slovenská hudba 20. století. první vydání. Praha: Neuveden, 2019. p. 21-30. ISBN 978-80-7568-139-3.
 6. 2018

 7. PAŠEK, Martin. Chlubnův první smyčcový kvartet (Chlubna's first string quartet). In Oči Brna: Osvald Chlubna, 16. května 2018, Brno. 2018.
 8. 2017

 9. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století : Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť (Etnomusicological Crossroads at the Outset of the 21st Century : hindsight and prospects of an ethnological sub-discipline on the example of two workplaces in Brno). In Konference ÚEE FFMU Brno a KEM FF UK Bratislava – Etnologie pro 21. století. Brno, 14.–15. 11. 2017. 2017.
 10. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, No 2, p. 484–485.
 11. 2016

 12. ŠPAČEK, Jan. Hodnotitel dotačního programu MMB pro oblast hudby (Arbiter of the Music Grant Agency of the City of Brno). Hodnotící komise dotačního programu Magistrátu města Brna pro poskytování dotací v oblasti hudby, 2016 - 2019.
 13. 2015

 14. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Erfassung der Lohnarbeiter in der Stadt als Instrument der Armenfürsorge (Records of wage workers in the city as a tool for poor relief). Documenta Pragensia. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2015, vol. 34, No 1, p. 525-554. ISSN 0231-7443.
 15. KUČERA, Tomáš. Petr Gratias, Decibely nad Brnem. Tři desetiletí hlasité hudby za časů totality. Muzikus. Praha: Muzikus s.r.o., 2015, vol. 25, No 10, p. 6-7. ISSN 1210-1443.
 16. 2014

 17. ŠPAČEK, Jan. Gilgameš Bohuslava Martinů poprvé původně: skvělý počin na špatném místě (Original Martinů's Gilgamesh for the First Time: Excellent Deed at a Bad Venue). In Brno město hudby. Brno: Central European Music Agency, 2014. p. nestránkováno, 4 pp.
 18. 2013

 19. BOROVSKÝ, Tomáš and Libor JAN. Hospodářství (Economy). In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. p. 459-507. ISBN 978-80-86736-36-5.
 20. BOROVSKÝ, Tomáš. Měření a vnímání času (Measurement and Perceiving Time). In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. p. 511-518. ISBN 978-80-86736-36-5.
 21. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská politika za vlády Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Matyáše Korvína a Jagellonců (Politics of the City under the Rule of Ladislaus the Posthumous, Georg of Podiebrady, Matthias Corvinus and the Jagiellon dynasty). In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. p. 185-218. ISBN 978-80-86736-36-5.
 22. 2010

 23. MAŇAS, Vladimír. Katalogová hesla č. 13, 23, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 80 (Catalogue entries 13, 23, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 80). In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. p. 74-145, 22 pp. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
 24. SVITÁK, Zbyněk. Kde se v pobělohorské době v Brně nacházel rentmistrovský úřad? (Where was situated in Brno the chamber trasury (Rentamt) at the age after the battle of White Mountain?). Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2010, vol. 23, No 1, p. 47-56. ISSN 0524-689X.
 25. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK and Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. p. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2.
 26. TROJAN, Jakub and Jan TRÁVNÍČEK. Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: Lipůvka-Lažany-Újezd. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2010, vol. 5, No 2, p. 209-217, 8 pp. ISSN 1802-1115.
 27. 2009

 28. SVITÁK, Zbyněk. Brno - sídlo správních institucí (Brno - the seat of the authorities). In Jana Svobodobá (ed.), Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. p. 32-39, 210 pp. ISBN 978-80-86549-60-6.
 29. HOLMAN, Pavel. Cesty brněnské muzeologie (The Paths of Museology in Brno). In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. p. 198-202. ISBN 978-80-86413-61-7.
 30. VALEŠ, Tomáš. Josef Winterhalder d. J. (1743-1807) Maulbertschs bester Schüler in Fresko (Josef Winterhalder the Younger (1743-1807), the best Maulbertsch’s scholar). In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2009. p. 27-143, 116 pp. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1.
 31. ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména (Anoiconyms of the Líšeň (Brno) land register). In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009.
 32. SUCHÁNEK, Pavel. Ondřej Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor" (Andreas Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor"). In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. p. 180-187. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6.
 33. DIVIZIA, Paolo. Per un "Iter Brunense". A cinquant'anni dal soggiorno di studio di Paul Oskar Kristeller a Brno (For an "Iter Brunense". On the fiftieth anniversary of Paul Oskar Kristeller's research stay in Brno). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 14, 1-2, p. 59-63. ISSN 1803-7402.
 34. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733 (On the Professional Theatre in the Royal Town of Brno between 1668 and 1733). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 223 pp. Acta musicologica et theatrologica 16. ISBN 978-80-86928-64-7.
 35. HOLMAN, Pavel. The Paths of Museology in Brno. In Museology at the Beginning of the 3rd Millenium. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. p. 203-207. ISBN 978-80-86413-61-7.
 36. 2008

 37. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA and Zdeňka LOSOSOVÁ. Amaranthus deflexus L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 256-258. ISSN 1211-5258.
 38. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994 až 2006 (The analysis of the personal changes in Brno local councils in the period 1994 to 2006). Evropská volební studia. Brno: ISPO, 2008, vol. 3, No 2, p. 202-217. ISSN 1801-6545.
 39. SPÁČILOVÁ, Jana. Antonio Vivaldi a italská opera v Brně: Orlando furioso a Tullo Ostilio (1735) (Antonio Vivaldi and Italian Opera in Brno: Orlando furioso and Tullo Ostilio (1735)). Opus musicum. Brno, 2008, vol. 40, No 4, p. 22-27. ISSN 0862-8505.
 40. SEIDENGLANZ, Daniel and Ondřej MULÍČEK. Brno agglomeration – changing dynamism. In Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences (Lepzig, 14. - 16.4.2008). 2008.
 41. PŘICHYSTAL, Michal. Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý Lískovec, okr. Brno-město) (Brno (cadaster Bohunice, Nový and Starý Lískovec, district Brno-město)). Editor Zdeněk Čižmář. In ČIŽMÁŘ, Zdeněk. Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Vydání 1. Brno - Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. p. 50-9, 168-9, 287-90, 16 pp. ISBN 978-80-86399-51-5.
 42. FAJMON, Karel and Jiří DANIHELKA. Bromus commutatus Schrader. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 260-262. ISSN 1211-5258.
 43. KROUPA, Jiří. Budova biskupského alumnátu v Brně a vídeňský neobarok (The Building of bishops seminar in Brno and the Neobaroque in Vienna). In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008. p. 281-291. ISBN 978-80-86-488-50-9.
 44. TROJAN, Jakub. Černovický lesík. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2008, vol. 7, No 11, p. 50-50, 52 pp. ISSN 1802-4521.
 45. PANTŮČEK, Viktor. Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně (Czechoslovak Premiere of Messiaen's Turangalila in Brno). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 3, p. 47. ISSN 0862-8505.
 46. KUNDERA, Ludvík and Alena MIZEROVÁ. Die Seele Brünns (The Spirit of Brno). Hlavní překladatelé Eduard Schreiber, Bernd Magar. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 pp. ISBN 978-80-210-4557-6.
 47. HANUŠ, Jiří. Divadelní Brno na přelomu století (Theatres in Brno around the turn of the 19th and 20th century). In Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn-Wien, Wien-Brünn. Landesmetropolen un Zentrum des Reiches in 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. 8 pp. ISBN 978-80-86488-50-9.
 48. PANTŮČEK, Viktor. Expozice experimentální hudby poprvé (First Exposition of Experimental Music). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 1, p. 42 - 43. ISSN 0862-8505.
 49. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA, Zdeňka LOSOSOVÁ, Karel SUTORÝ, Radomír ŘEPKA and Daniel DVOŘÁK. Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 281-283. ISSN 1211-5258.
 50. BOROVSKÝ, Tomáš. Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů (Historians of University of Brno. Nine Portraits). Brno: Archiv města Brna, 2008. 263 pp. Brno v minulosti a dnes, Supplementum č. 6. ISBN 978-80-86736-09-9.
 51. RYBÁŘ, Jakub and Jan ZVARA. Implementace Strategie pro Brno (Implementation of Brno City Strategy). In 7. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - SPMIT 2008 Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie, evropské projekty pro rozvoj měst a regionů. 2008. ISBN 978-80-87159-02-6.
 52. BOROVSKÝ, Tomáš. Julius Glücklich a František Hrubý? Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně (Julius Glücklich and František Hrubý: Two Faces of Positivist Science in Brno). In Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. p. 61-82. ISBN 978-80-86736-09-9.
 53. PANTŮČEK, Viktor and Martin FLAŠAR. Mezi popem a non-popem. Brněnská Expozice nové hudby 2. - 6. 3. 2008 (Pop and Non - Pop Music. Exposition of New Music in Brno (2. - 6. 3. 2008)). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 2, p. 29 - 32. ISSN 0862-8505.
 54. KUBÍČKOVÁ, Jana and Jana NOSKOVÁ. Oslavy císařského jubilea v prosinci 1908 v Brně (The celebrations of anniversary of Emperor in December 1908 in Brno). Brno v minulosti a dnes. Brno, 2008, XXI., No 1, p. 553-586. ISSN 0524-689X.
 55. MADECKI, Roman. Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. p. 11-26. ISBN 80-86735-13-3.
 56. MADECKI, Roman and Ludvík ŠTĚPÁN. Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. 286 pp. ISBN 80-86735-13-3.
 57. MADECKI, Roman. Polský jazyk v Brně (průkopníci a pokračovatelé). In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. p. 51-62. ISBN 80-86735-13-3.
 58. KYNCL, Libor. Presentation of the Department of Financial Law and National Economy. Bialystok: The Center for Information and Research, 2008.
 59. PANTŮČEK, Viktor. První festival k poctě Leoše Janáčka (First Janaček's festival). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 4, p. 43 - 44. ISSN 0862-8505.
 60. GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. (Residential Suburbanization in the Post-Communist Czech Republic, its Roots, Tradition and Present. A Case Study on Brno Suburbs.). IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, vol. 03, No 02, p. 1-23.
 61. KUBÍČKOVÁ, Jana and Jana NOSKOVÁ. Řeže v Brně. Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa. (Riots in Brno. Street demonstrations during the celebration of the 60th jubilee of Franz Joseph.). In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008. p. 383-411. ISBN 978-80-86-488-50-9.
 62. MRKÝVKA, Petr. Teisės fakultetas BRNO - Šiandien (Faculty of Law Brno - today). Brno: PrF, 2008. 9 pp.
 63. FAJMON, Karel. Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 324-325. ISSN 1211-5258.
 64. VACKOVÁ, Barbora and Lucie GALČANOVÁ. Village?... that´s when I know everyone in the bus (Contribution of Urban Sociology to the Research on Countryside). Majerová, V. (Ed.). In Venkov je náš svět – Countryside - Our World. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. p. 584 - 595, 11 pp. ISBN 978-80-213-1851-9.
 65. FASORA, Lukáš. Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914 (Vídeňské, říšskoněmecké a jiné vzory v komunální správě města Brna 1861-1914). In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. p. 143-156. ISBN 978-80-86488-50-9.
 66. 2007

 67. ZÁLEŠÁK, Jan. Anymade & friends. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007.
 68. ŠLANCAROVÁ, Věra. Architektonický vývoj Brna ve 13. století (Architectural Development of Brno in the 13th Century). In Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2007. p. 81-91. ISBN 978-80-7275-072-6.
 69. BOČKOVÁ, Helena and Jana POSPÍŠILOVÁ. Bălgari v čužbina. Sto godini bălgarska obštnost v Bărno (Bulgarians Abroad. One Hundred Years of a Bulharian Community in Brno). Bălgarska etnologija. Sofija: Etnografski institut s muzej pri BAN, 2007, vol. 33, No 1, p. 10-35. ISSN 1310-5213.
 70. ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete (Baltic Studies at the Brno University). Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, vol. 49, No 1, p. 83-84. ISSN 0258-0802.
 71. RÁJA, Martin. Brněnská diecéze v 19. století (církev a politika) (Brno Diocese in the 19th Century (Church and Policy)). In Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. p. 25-32. ISBN 978-80-86665-04-7.
 72. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ and Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989 (Brno and its hinterland: changes after 1989). In Česká geografie v evropském prostoru. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
 73. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Ondřej DOSTÁL, Lenka MAREŠOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK and Břetislav SVOZIL. Brno jako KENO a jeho radiály/tangenty (Brno as KENO and its radials/tangents). In Kraft, Stanislav et al. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 993-1000. ISBN 978-80-7040-986-2.
 74. ŠIŠMA, Pavel and Laurent MAZLIAK. Facing a new international configuration after WW1. In GOLDSTEIN, Catherine and Jeremy GRAY. Mathématiques et Mathématiciens autour de la 1ére guerre mondiale. Paris: Univ. Pierre et Marie Curie, 2007. 21 pp.
 75. ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava, Petr ŠTĚPÁNEK and Rudolf BRÁZDIL. Homogenizace řad denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005 (Homogenization of Daily Air Pressure and Temperature Series in Brno for the Period 1848-2005). In Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1258-1263. ISBN 978-80-7040-986-2.
 76. ZÁLEŠÁK, Jan. Jan Jakub Kotík - Patina. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, vol. 20, No 10, p. 4-4. ISSN 1210-5236.
 77. ZÁLEŠÁK, Jan. Ladislav Jezbera. Flash Art Czech and Slovak Edition. Praha: Nadace Prague Biennale, 2007, vol. 2, No 6, p. 61-61. ISSN 1336-9644.
 78. FRIEDRICH, Bettina, Franziska GREIM, Ivona HAVELKOVÁ and Marco WAGNER. Leipzigs Partnerstädte (Leipzig´s twin cities). Přel. Graham Welsh. Leipzig: Stadt Leipzig, Referat Europäische und Internationale Zusammenarbeit, 2007. 35 pp.
 79. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Městské operní Divadlo V taverně na Horním trhu v Brně a jeho stavba v roce 1733 (Municipal Opera House in Tavern at the Upper Market in Brno and his Construction in 1733). In Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2007. p. 85-110. ISBN 978-80-86736-05-1.
 80. MACEK, Petr and Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň at 65. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 55, H41, p. 7-10. ISSN 1212-0391.
 81. MACEK, Petr and Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň pětašedesátiletý (Miloš Štědroň at 65). Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 1, p. 00-4. ISSN 1214-5955.
 82. PANTŮČEK, Viktor. Musica politica Budování nového řádu (Musica politica Construction of New Order). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, 39/2007, No 1, p. 36 - 37. ISSN 0862-8505.
 83. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva v Brně v raném novověku (Religious brotherhoods in Brno in early modern times). In NEŠPOR, Petr and Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007: Historie a současnost. 1st ed. Brno: Biskupství brněnské, 2007. p. 137-143. ISBN 978-80-86665-04-7.
 84. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Nad prací Marty Toncrové. (Over the Work of Marta Toncrová.). Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2007, roč. 8, č. 1, p. 107–109. ISSN 1210-1109.
 85. FLAŠAR, Martin and Tomáš PÁLKA. Několik postřehů z Expozice nové hudby 007 (Few Remarks on the Exhibiton of the New Music 007). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, vol. 39, No 2, p. 42-44. ISSN 0862-8505.
 86. ŠIŠMA, Pavel and Laurent MAZLIAK. New Scientific Relations in Europe at the End of World War I: The example of mathematics through Frechet in Strasbourg and Hostinsky in Brno. In KOKOWSKI, Michal. The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science. Cracow, Poland, September 6-9, 2006. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2007. p. 794-797. ISBN 978-83-60183-42-7.
 87. SPÁČILOVÁ, Jana. Nově identifikované hudební materiály k oratoriu Il peccato di Adamo (Brno 1726) (Newly identificated music sources of the oratorium Il peccato di Adamo (Brno 1726)). In Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 253-266. ISBN 978-80-244-1763-9.
 88. VOJÁČEK, Ladislav. Odraz rozvoje brněnské právnické fakulty na stránkách fakultní Vědecké ročenky (1919 - 1948) (Reflection of development of Law Faculty in Brno on its Academic Yearbook pages.). In Acta historico-iuridica pilsnensia 2006 : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České republiky a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. p. 253 – 268. ISBN 978-80-7380-085-7.
 89. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Ochotnický kroužek Brno (The Amateur Circle Brno). In Divadla svítící do tmy II. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007. p. 233-237. ISBN 978-80-7068-215-9.
 90. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Operní Divadlo V taverně aneb Kde to ten Mozart v Brně vlastně hrál? (Opera House in the Tavern or Where Did That Mozart Really Play?). In Časopis Matice moravské. Brno: Matice Moravská, 2007. p. 163-169. ISSN 0323-052X.
 91. MULÍČEK, Ondřej. Prostorové aspekty současného vývoje brněnské maloobchodní sítě (Spatial Aspects of the Current Development of Brno Retail Network). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007, vol. 2007, No 6, p. 14 - 20. ISSN 1212-0855.
 92. MACEK, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla (Karel Vetterl´s Work for the Radio). Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 55, H41, p. 83-94, 11 pp. ISSN 1212-0391.
 93. VOJÁČEK, Ladislav. Studenti právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně) (Student of facilties of law in the legal regulation of Czechoslovakia between the world wars). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV/2007, No 4, p. 329 - 335. ISSN 1210-9126.
 94. PANTŮČEK, Viktor. Štědrovečerní dopis (Christmas-Eve Letter). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, 39/2007, No 6, p. 37 - 38. ISSN 0862-8505.
 95. KOZEL, Jiří. Vývoj krajinného pokryvu v Brně od r.1850 s využitím současných geoinformačních technologií (Land Cover Changes in Brno since 1850 Using Current Geoinformation Technologies). In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 1180-1185. ISBN 978-80-7040-986-2.
 96. BURGR, Rudolf. 10 let Fakulty sociálních studií v Brně - 10 let samostatné katedry mediálních studií a žurnalistiky (10 years of the Faculty of Social Studies - 10 years of a independence of the department of media studies and journalism). In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.
 97. 2006

 98. KUNDERA, Ludvík, Jaroslav MALINA and Kateřina SVOBODOVÁ. Bohumír Matal. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 276 pp. Osobnosti, 1. vydání. ISBN 80-7204-430-3.
 99. FASORA, Lukáš. Brněnský municipální socialismus 1880-1914 jako platforma spolupráce měšťanské a dělnické elity? (Minucipial Sozialismus of Brno as a Platform of cooperation the working class and bourgeoisie). In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. p. 219-229. ISBN 80-7325-091-8.
 100. BOČKOVÁ, Helena and Jana POSPÍŠILOVÁ. Bulhaři v Brně. Proměny profesní a etnické minority (Bulgarians in Brno. Transformations of Professional and Ethnic Minority). Český lid: Etnologický časopis - Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006, vol. 93, No 1, p. 113-135, 26 pp. ISSN 0009-0794.
 101. ŠTĚDROŇ, Miloš. Das musikalisch-kuenstlerische Bruenn in der Epoche des Fin de siécle (Music and Art in Brno during the Fin de siécle). Bruenner Heimbote - BRUNA, editor Heimatverband der Bruenner e.V-D. D-34305 Kirchberg: BRUNA- Heimatverband der Bruenner e.V, 2006, vol. 2006, neuvedeno, p. 23-32.
 102. CEJNKOVÁ, Dana, Irena LOSKOTOVÁ and Karel MARÁZ. Die Erforschung der Grablegen der mährischen Luxemburger Jobst und Prokop in Brünn (Research of the tombs of the moravian Luxembourgs Jost and Prokop in Brno). In Publications de la Section Historique l’Institut G. –D. de Luxembourgh. Luxembourg: Imprimerie Linden s.ar.l., Luxembourg, 2006. p. 593 - 611, 18 pp. ISBN 2-919979-14-0.
 103. FAJMON, Karel. Chenopodium murale L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2006, vol. 41, No 2, p. 199-200. ISSN 1211-5258.
 104. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Magdaléna ČERNÁ. Komunitní plán sociálních služeb v Brně má být hotov v roce 2007 (The Community Plan for Brno will be done in 2007). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, vol. 2006, No 3, p. 30-32. ISSN 1213-624.
 105. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích (Local Political Pluralism: Brno during Three Centuries). 2006.
 106. ŠIŠMA, Pavel. Mathematics at the German Technical University in Brno. Berlin: Franzbecker, 2006. 10 pp. ISBN 3-88120-427-x.
 107. ZÁLEŠÁK, Jan. Mezi námi skupinami II. (Among us groups II). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, vol. 19, No 22, p. 16-16. ISSN 1210-5236.
 108. DOLÁK, Jan and Jana VAVŘÍKOVÁ. Muzeolog Z.Z.Stránský, Život a dílo (Museologist Z.Z.Stransky, Life and Work). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 59 pp. verze první. ISBN 80-210-4139-0.
 109. MALANÍKOVÁ, Michaela. Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně (A Few Notes On Women´s Testments In Medieval Brno). In Pozdně středověké testamenty v českých městech, Prameny, metodologie a formy využití. 2006th ed. Praha: Scriptorium, 2006. p. 139-144. ISBN 80-86852-11-3.
 110. PANTŮČEK, Viktor. Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let (The new way for "new" presentation of "new" music in Brno in the sixties). HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2006, neuveden, No 6, p. 16 - 18. ISSN 1213-2438.
 111. CÍSAŘ, Ondřej and Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Občanská společnost v Brně (Civil Society in Brno). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 113-138. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 112. BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006 (Political Parties and Local Elections in Brno 1989-2006). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 91-111. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 113. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu (Political Pluralism in Brno before November 1989? Monopoly of the National Front versus Pluralism in Dissent). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
 114. TRNKOVÁ, Petra. Radostník, muzeum a umělecká fotografie v kontextu uměleckovýchovného hnutí. (Situace v Brně kolem roku 1900). (Amateur, Museum and Art Photography in the Context of the Art Education Movement: Situation in Brno around 1900.). Bulletin Moravské galerie v Brně. 2006, vol. 62, p. 7-16. ISSN 0231-5793.
 115. DRÁBEK, Pavel and Klára KOLINSKÁ. Shakespearovští odborníci z celého světa se sešli u jednoho stolu (Shakespeare Scholars from the Whole World Encountered). Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, 2006, vol. 17, No 8, p. 10-11. ISSN 1210-0021.
 116. FASORA, Lukáš. Soziale Lage und öffentlicher Einfluss Brünner Handwerker und Gewerbetreibenden im Spannungsfeld der Modernisierung. In PIERENKEMPER, Toni. Zur wirtschaftlichen Entwicklung ostmitteleuropäischen Regionen im 19. Jahrhundert. Köln am Rhein: Seminar für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte WISO Universität Köln am Rhein, 2006. p. 122-129, 7 pp.
 117. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověké prsteny z Brna (Medieval Fingerrings from Brno). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2006, vol. 19, No 1, p. 57-75.
 118. BOROVSKÝ, Tomáš. Svatojakubská knihovna v Brně na konci 15. století (The Library of St. James Church in Brno in the Late 15th Century). In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Eds. H. Krmíčková, A. Pumprová, D. Růžičková, L. Švanda. Brno: FF MU; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura; Matice moravská, 2006. p. 545-550. ISBN 80-86488-35-7.
 119. VAISHAR, Antonín, Stanislav CETKOVSKÝ, Eva KALLABOVÁ, Petr KLUSÁČEK, Barbora KOLIBOVÁ, Jan LACINA, Oldřich MIKULÍK and Jana ZAPLETALOVÁ. Urban Environment in European Big Cities. Moravian Geographical Reports. Brno, 2006, roč. 14, No 1, p. 46-62. ISSN 1210-8812.
 120. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK and Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání (More than only "Meeting"). Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, vol. 2005, No 1, p. 52-54. ISSN 0862-8505.
 121. KYLOUŠEK, Jakub. Volby v Brně po roce 1989 (Local Elections in Brno since 1989). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 163-179. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 122. KOZEL, Jiří. Vývoj krajinného pokryvu v Brně od r.1850 s využitím současných geoinformačních technologií (Land Cover Changes in Brno since 1850 Using Current Geoinformation Technologies). In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. p. 197. ISBN 80-7040-879-0.
 123. 2005

 124. JAKUBEC, Ondřej and Radmila PAVLÍČKOVÁ. Biskupský dvůr: Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně (Bishops Court. Princely Residence of Olomouc Bishops in Brno). In JEŘÁBEK, Tomáš and Jiří KROUPA. Brněnské paláce: Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 2005. p. 45-91, 56 pp. Brněnské paláce, 1. ISBN 80-7364-016-3.
 125. MALANÍKOVÁ, Michaela. Brněnské ženy 1343-1477 ve světle berních pramenů (Women of Brno 1343-1477 - based on fiscal resources). In Brno v minulosti a dnes. 2005th ed. Brno: AMB, 2005. p. 21-42, 21 pp. ISBN 80-86736-01-6.
 126. VACHŮTOVÁ-VÍCHOVÁ, Dagmar. Brněnsko v době římské (The Brno District in the Roman Period). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 8-9, No 1, p. 113-191. ISSN 1211-6327.
 127. BAŠTOVÁ, Magdalena and Václav TOUŠEK. Brněnský a plzeňský průmysl po roce 1989 (Brno and Plzeň industry after the year 1989). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005. p. 15-22. ISBN 80-210-3888-8.
 128. MASAŘÍK, Zdeněk. Brünner germanistisches Jubiläum (A Germanistics Anniversary in Brno). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, No 1, p. 17-19. ISSN 1211-4979.
 129. MULÍČEK, Ondřej. Faktorová analýza segregace - příklad Brna (Factorial analysis of segregation - the case of Brno). In Prevence prostorové segregace. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, Univerzita Karlova v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2005. p. 60-70. ISBN bez ISBN.
 130. KRČMOVÁ, Marie. Hantec jako fenomén dnešních dnů ("Hantec" (ie Brno city dialect) as a phenomenon of today). In Profesor Lumír Klimeš jubilující. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni - Pedagogická fakulta, 2005. p. 91-98. ISBN 80-7043-351-5.
 131. LOSKOTOVÁ, Irena. Internetová encyklopedie dějin Brna (The Internet Encyclopedia of the History of Brno). Duha. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2005, vol. 2005, No 3, p. 5-7. ISSN 0862-1985.
 132. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace) (The Church and State Conference in Brno, 29 September 2004 (Information)). Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, 2005, vol. 29, 3/04, p. 236. ISSN 1211-1635.
 133. MACEK, Petr. Ohlédnutí za Pavlem Kurfürstem (Looking Back behind Pavel Kurfürst). Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2005, _, No 7, p. 126-, 3 pp. ISSN 1210-1109.
 134. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 4. Brněnská oratoria "z rozkazu jeho Eminence". (Olomouc Bishop Schrattenbach and Music of High Baroque 4. Brno oratorios "per Commando di Sua Altezza Eminentissima"). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, No 4, p. 36-43. ISSN 0862-8505.
 135. FLODR, Miroslav. Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379) (Commemorative Book of City of Brno from 1343-1376 (1379)). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2005. 944 pp. Prameny dějin moravských, 8. ISBN 80-86488-19-5.
 136. KALINA, Petr and Tereza MATLOVÁ. Symfonický Špilberk (Symphonic Špilberk). Opus musicum. Brno, 2005, vol. 37, No 5, p. 26-27. ISSN 0862-8505.
 137. TARABA, Jan and Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
 138. ŠPAČEK, Jan. Vladimír Helfert, brněnská muzikologická škola a hudba SSSR (Vladimír Helfert, Brno musicological school and music of the Soviet Union). In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905-2005. 1st ed. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. p. 106-108. ISBN 80-86791-28-9.
 139. 2004

 140. MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) (Anthropology in Brno: An Overall Historical Review with Respect to National and International Context (with Special Regards to the Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno)). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004. 320 pp. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 141. VYSLOUŽIL, Jiří. Brünn auf dem Wege zu einer binationalen Musikkultur (Brno on the Way to the Binational Music Culture). Leipzig: Universität Leipzig, 2004, vol. 9, No 9, p. 33-38.
 142. MULÍČEK, Ondřej and Zdeněk SZCZYRBA. De-concentration Processes in the Metropolitan Agglomerations in the Czech republic - Example of Brno. In Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjalno-przestrzennych - Regionalny wymiar integracji europejskiej VIII/2. Wroclaw: Universytet Wroclawski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2004. p. 95 - 101. ISBN 83-921877-1-7.
 143. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Leona GABRIELOVÁ and Pavel SEDLÁČEK. Environmental Perception-The case study of the Greater Brno Area. In Drbohlav, D., Kalvoda, J. a Voženílek, V. (ed.) Czech Geography at the Dawn of the Millennium. 1st ed. Olomouc: Palackého univerzita, 2004. p. 309-318. Czech Geography at the Dawn of Millennium. ISBN 80-244-0858-9.
 144. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn (The Position of German Language in Czechia, especially in Brno and surroundings at Present and in Future). In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004. p. 396-399. ISBN 3-7069-0237-0.
 145. ZÁLEŠÁK, Jan. Hot Destination. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, vol. 17, No 11, p. 7-7. ISSN 1210-5236.
 146. ŠPAČEK, Jan. Janáčkovo Brno 2004 : několik kritických úvah nad úspěšným festivalem (Janáček's Brno 2004 : critical notes about a successful festival). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2004, roč. 36, č. 1, p. 14 - 17. ISSN 0862-8505.
 147. TOUŠEK, Václav, Tomáš KREJČÍ and Radek ŘEŘICHA. Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí (Objective approach to labour positions in the city of Brno and its hinterland). In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. p. 264-270. ISBN 80-8050-784-8.
 148. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ and Rudolf PROCHÁZKA. Výzkum pohřebišť v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně (Research of burial-grounds in St. Peter and Pauls Cathedral, Brno). In Abstrakta, Brněnská antropologie:minulost-přítomnost-budoucnost. Brno: Katedra antropologie PřFMU, 2004. p. 8.
 149. MACEK, Petr. Za Pavlem Kurfürstem. (Behind Pavel Kurfürst). Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 1/2004, No 1, p. A-C, 3 pp. ISSN 1214-5955.
 150. 2003

 151. MASAŘÍK, Zdeněk. Antonín Beer und Leopold Zatočil (Antonín Beer and Leopold Zatočil). In Internationales Germanistenlexikon (1800 - 1950). Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003. p. 2786-2790, 3 pp. 1. vyd. ISBN 3-11-015485-4.
 152. TOUŠEK, Václav and Ondřej MULÍČEK. Brno - important industrial centre? Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2003, vol. 2003, No 1, p. 437-444. ISSN 0300-5402.
 153. POSPÍŠILOVÁ, Jana and Helena BOČKOVÁ. Bulgarische Gärtnen in Brünn: ein Blick von innen und von au3en (Bulharian Gardeners in Brno). In Vom Wandergesellen zum „Green Card“-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigrations im östlichen Mittelauropa. 1. vyd. Münster – New York – München – Berlin: Institut für Volkskunde – Institut für Völkenkunde – Institut für Deutsch als Fremdsprache der Universität München, 2003. p. 83-105. ISBN 3-8309-1232-3.
 154. KUČERA, Tomáš and Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody (Exposition of new music - echos of nature). Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, vol. 2003.
 155. KUNC, Josef, Václav NOVÁK and Radek ŘEŘICHA. Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Brně v roce 2001 (An economy of industrial companies seated in Brno in 2001). In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. p. 186-190. ISBN 80-210-3208-1.
 156. KROUPA, Jiří. Kavárna ERA a Josef Kranz. (The Café Era and Josef Kranz.). ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, 3/2003, No 3, p. 41-42. ISSN 1213-6212.
 157. ŠIŠMA, Pavel. Počátky technického školství v Brně (The Beginning of the Technical Education in Brno). Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2003, vol. 36, p. 219-238, 19 pp. ISSN 0300-4414.
 158. BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice (Poles and Polarization of municipal party systems in Czech Republic: the Case of Praha, Brno and Ostrava 1994 - 2002). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., No 2, p. 132-140. ISSN 1211-3247.
 159. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK and Markéta DVOŘÁKOVÁ. Setkávání nové hudby plus (Meeting of new music - plus). Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, vol. 2003, No 1, p. 30-35, 5 pp. ISSN 0862-8505.
 160. 2002

 161. UHROVÁ, Eva. Das Institut für Germanistik und Nordistik in Brno, CR, stellt sich vor (The Institute of German and Scandinavian Studies in Brno, CR, a Presentation). Stifter Jahrbuch, Neue Folge. München: Adalbert Stifter Verein, 2002, vol. 16, No 1, p. 127-138. ISSN 0932-2701.
 162. PANTŮČEK, Viktor and Tomáš KUČERA. Expozice nové hudby po patnácté (Fefteen years of Exposition of new music Brno). Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2002, vol. 2002, No 3, p. 37;38, 2 pp. ISSN 0862-8505.
 163. KALINA, Petr and Nora HODEČKOVÁ. Festival Špilberk už potřetí (Špilberk Festival Already for the Third Time). Opus musicum. 2002, vol. 34, No 5, p. 35-36. ISSN 0862-8505.
 164. ŠIŠMA, Pavel. Georg Hamel and Richard von Mises in Brno. Historia Mathematica. Elsevier, 2002, vol. 29, No 2, p. 176-195. ISSN 0315-0860.
 165. MULÍČEK, Ondřej and Ida OLŠOVÁ. Město Brno a důsledky různých forem urbanizace (The City of Brno and the Consequences of Varied Forms of Urbanization). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2002, V., No 6, p. 17-20. ISSN 1212-0855.
 166. ŠMARDA, Bohumil. Obnovené studium deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně (The new opening of study of descriptive geometry on faculty of sciences MU in Brno). In Sborník XX.mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PZ Vyškov, 2002. p. 407-409. ISBN 80-7231-090-9.
 167. MULÍČEK, Ondřej. Strategický plán rozvoje města Brna (Strategic development plan of the City of Brno). Ústí n. Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2002. 120 pp. Regionální rozvoj, sborník z XX. sjezdu ČGS. ISBN 80-7044-409-6.
 168. MULÍČEK, Ondřej. Suburbanizace v Brně a jeho okolí (Suburbanisation in Brno and its surroundings). In Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 2002. p. 171-181. ISBN 80-901914-9-5.
 169. ŠIŠMA, Pavel. Viennese Mathematicians at the German Technical University in Brno. In VI. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuhofen an der Ibbs, 28. April bis 4. Mai 2002. Wien: Technische Universitaet Wien, 2002. p. 7-12.
 170. ADAM, Martin, Jana DETTLAFF, Ludmila URBANOVÁ and Jeffrey Alan VANDERZIEL. 7th Conference of English, American and Canadian Studies. 2002.
 171. 2001

 172. FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359) (Municipal Law in Brno from the Period od Foundation to the Year of 1359). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2001. 519 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4.
 173. UHER, Bohuslav, Olga SKÁCELOVÁ and Lubomír KOVÁČIK. Sinice několika studánek v okolí Brna (Cyanobacteria of several wells in Brno surroundings). Czech Phycology. Olomouc, 2001, vol. 1, No 1, p. 21-30. ISSN 1213-3434.
 174. KUKLA, Lubomír and Marie BOUCHALOVÁ. Výskyt alergií a jejich vztah k chronické nemocnosti obyvatel Brna (The incidence of allergies and their association with chronical morbidity in Brno inhabitants). Bulletin SAAD. Brno: Sdružení pro alergické a astmatické děti, 2001, 3/2001, No 3, p. 6-7. ISSN 0000-0000.
 175. 2000

 176. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070.
 177. ŠPAČEK, Jan. Kulturní služebník (Cultural helper). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 3, p. 70 - 73. ISSN 0862-8505.
 178. 1999

 179. MULÍČEK, Ondřej. Prostorové suburbanizační změny v JZ sektoru Velkého Brna (Spatial suburbanisation changes in SW sector of Greater Brno). In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis PrešoviensisXXXII - Folia Geographica 3. 1999. p. 63-66.
 180. BRAVENÝ, Pavel. The University Idea in Czech and Brno Culture. 1st ed. Brno: University of Technology-VUTIUM Press, 1999. 4 pp.
 181. KUNC, Josef. Změny v průmyslu města Brna a jejich vliv na situaci na trhu práce. (Changes in industry of the city of Brno and their impact on the situation at the labour market.). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica. Prešov: Prešovská univerzita, 1999, XXXII, No 3, p. 175-184. ISSN 80-88722-64-0.
 182. 1998

 183. ŠULCOVÁ, Alexandra. Mezinárodní vědecká konference behaviorální farmakologie v Brně (International scientific conference on behavioral pharmacology in Brno). Univerzitni noviny. Brno: NAUMA v Brně, 1998, vol. 5, No 10, p. 16-17. ISSN 1211-6866.
 184. 1997

 185. LEICHMANN, J. Nástin geologické minulosti a vztah zdrojů litosféry k životnímu prostředí. (Geological history and its relation to the natural resaurces and environment.). In Kolejka ed. Životní prostředí - Brno 1996. Brno: Magistrát m. Brna, 1997. p. 10-16. MMB 1.
 186. 1995

 187. STRMISKA, Maxmilián. Le culture del movimento studentesco ceco: "i radicali del centro" della Facolta di lettere e filosofia dell'Universita di Brno (1968-1969) (The Cultures of the Czech Student Movement: "the Centre radicals" of the Faculty of Arts, University of Brno (1968-1969)). Il Sessantotto. 1995, V, No 8, p. 1-7. ISSN 0392-4270.
 188. 1994

 189. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Zkrocení zlé ženy aneb O harmonii. (The Taming of a Cruel Woman or On Harmony.). Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky (MDO). Praha: Divadelní ústav, 1994, vol. 3, No 9, p. 5. ISSN 1210-471X.
 190. 1993

 191. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Večer tříkrálový aneb Podoby lásky. (Twelfth Night or The Forms of Love.). Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky (MDO). Praha: Divadelní ústav, 1993, vol. 2, No 11, p. 5. ISSN 1210-471X.
 192. SCHELLEOVÁ, Ilona. Významné brněnské osobnosti civilního práva meziválečného období a jejich přínos pro rozvoj právní vědy (High-grade personalities of Brno in the field of civil law in 1918-1938 and their contribution to the development of jurisprudence). In Brněnská věda a umění v meziválečném období (1918-1938) v evropském kontextu : sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.-25. září 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 149-150. ISBN 80-210-0737-0.
 193. 1963

 194. FUKAČ, Jiří. Nad skladatelským profilem Josefa Berga [About the profile of Josef Berg as composer]. Hudební rozhledy. Praha: Svaz čs. skladatelů, 1963, vol. 16, No 16, p. 663-665. ISSN 0018-6996.
Display details
Displayed: 2/8/2021 12:44