Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. MAROTTA, Gianfranco and Cam-Duc AU. Opportunities of AI in Budgeting Approaches. Munich: DIGITALE WELT I Das Wirtschaftsmagazin zur Digitalisierung, 2021.
 2. 2008

 3. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial Accounting). 1st ed. Praha: Grada, 2008. 264 pp. ISBN 978-80-247-2471-3.
 4. 2006

 5. ŠIŠKA, Ladislav. Beyond Budgeting - nový nástroj řízení výkonnosti firem? (Beyond Budgeting - the new instrument form managing business performance?). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2006. p. 1491-1499. ISBN 80-245-1091-X.
 6. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial accounting). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 pp. ISBN 80-210-4212-5.
 7. 2005

 8. HRABALOVÁ, Simona, Viktorie KLÍMOVÁ and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Metody a nástroje řízení ve veřejné správě (Management Methods and Instruments in Public Administration). Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 130 pp. Vydání první. ISBN 80-210-3679-6.
 9. 2003

 10. MECH, Josef. Standardizace jako faktor efektivnosti fungování programově orientovaného rozpočtování (Standardization as effectiveness of programme based budgeting). In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 145-153. ISBN 80-210-3192-1.
Display details
Displayed: 3/12/2022 07:31