Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ and Jindřich NĚMEC. Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice (Intraocular Lens Power Calculation in the Triple Procedure). Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, vol. 63, No 1, p. 36-41, 7 pp. ISSN 1211-9059.

  2006

  1. HORSÁK, Michal. Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace (The principle of nestedness of species composition: calculation and ecological interpretations). In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26-30 červen 2006. 2006. ISBN 80-239-7257-X.

  2004

  1. ŠPAČEK, Petr, Stanislav ULRICH, Lenka BARATOUX and Matěj MACHEK. Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině (Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock). Československý časopis pro fyziku. Praha: Československá akademie věd, 2004, vol. 54, No 4, p. 233-235. ISSN 0009-0700.

  2003

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK and Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003rd ed. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. p. 79.

  1999

  1. PALYZA, Vladimír and Josef TOMANDL. Amino acids and proteins in trauma: 6. Colloid osmotic pressure and blood volume estimations based on albumin and total protein determinations in intensive care patients. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, vol. 72, No 1, p. 27-30. ISSN 1211-3395.
  2. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999th ed. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. p. 80.

  1998

  1. SOPOUŠEK, Jiří. Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar (Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture). In Difúze a termodynamika materiálů VII. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 1998. p. 85-88. ISBN 80-214-1128-7.

  1996

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Joachim KUNZE and Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn and Fe-Cr-Mn-N Systems. In CALPHAD XXV (Erice). 1996th ed. Genova (Italy): Universita di Genova, 1996. p. 6.5, 1 pp.
  2. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ and Ivoš STLOUKAL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn-N System. In CHEMOMETRICS IV (Brno). 1996th ed. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 1996. p. 77.

  1993

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA and Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1993, roč. 17, No 17, p. 229-236. ISSN 0364-5916.

  1991

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál (TDCOMP - Programme manual). Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961), 1991. 60 pp.
  2. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa (Phase Equilibrium Calculations in Fe-C Based Systems). Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991. 50 pp.
Display details
Displayed: 11/12/2023 03:06