Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ and Jindřich NĚMEC. Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice (Intraocular Lens Power Calculation in the Triple Procedure). Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, vol. 63, No 1, p. 36-41, 7 pp. ISSN 1211-9059.
  Name in Czech: Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice
  Name (in English): Intraocular Lens Power Calculation in the Triple Procedure
  ENT (ie. ear, nose, throat), ophthalmology, dentistry. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: cataract;keratoplasty;IOL;calculation;triple procedure
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., učo 914. Changed: 5/6/2008 16:34.
 2. 2006

 3. HORSÁK, Michal. Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace (The principle of nestedness of species composition: calculation and ecological interpretations). In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26-30 červen 2006. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
  Name in Czech: Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace
  Name (in English): The principle of nestedness of species composition: calculation and ecological interpretations
  Ecology - communities. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: nestedness; calculation; interpretations; community ecology
  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., učo 8803. Changed: 17/5/2010 11:36.
 4. 2004

 5. ŠPAČEK, Petr, Stanislav ULRICH, Lenka BARATOUX and Matěj MACHEK. Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině (Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock). Československý časopis pro fyziku. Praha: Československá akademie věd, 2004, vol. 54, No 4, p. 233-235. ISSN 0009-0700.
  Name (in English): Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock
  RIV/00216224:14310/04:00011120 Article in a journal. Seismology, volcanology and Earth structure. Czech. Czech Republic.
  Špaček, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Ulrich, Stanislav (203 Czech Republic) -- Baratoux, Lenka (203 Czech Republic) -- Machek, Matěj (203 Czech Republic)
  Keywords in English: seismic velocity; rock; calculation

  Changed by: Mgr. Petr Špaček, Ph.D., učo 18763. Changed: 31/5/2005 12:42.
 6. 2003

 7. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK and Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003rd ed. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. p. 79.
  RIV/00216224:14310/03:00008074 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Canada.
  Vřešťál, Jan (203 Czech Republic) -- Svoboda, Milan (203 Czech Republic, guarantor) -- Kroupa, Aleš (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic) -- Miodownik, Peter (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
  Keywords in English: Calculation;Simulation;Phase;TTT;Transformation;Alloy

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 3/6/2003 11:10.
 8. 1999

 9. PALYZA, Vladimír and Josef TOMANDL. Amino acids and proteins in trauma: 6. Colloid osmotic pressure and blood volume estimations based on albumin and total protein determinations in intensive care patients. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, vol. 72, No 1, p. 27-30. ISSN 1211-3395.
  Name (in English): Amino acids and proteins in trauma: 6. Colloid osmotic pressure and blood volume estimations based on albumin and total protein determinations in intensive care patients.
  RIV/00216224:14110/99:00001291 Article in a journal. Biochemistry. English. Czech Republic.
  PALYZA, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor) -- Tomandl, Josef (203 Czech Republic)
  Keywords in English: colloid osmotic pressure; plasma volume; calculation

  Changed by: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., učo 47. Changed: 20/6/2009 15:26.
 10. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999th ed. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. p. 80.
  RIV/00216224:14310/99:00000919 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. France.
  Keywords in English: Equilibria;Calculation;Prediction;Alloy;Fe-Cr-Mn-Ni-C

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 09:05.
 11. 1998

 12. SOPOUŠEK, Jiří. Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar (Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture). In Difúze a termodynamika materiálů VII. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 1998. p. 85-88. ISBN 80-214-1128-7.
  Name (in English): Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture
  RIV/00216224:14310/98:00000921 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Equilibria;Fe-Cr-Mn-Ni-N;Nitrogenation;Calculation

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 09:06.
 13. 1996

 14. SOPOUŠEK, Jiří, Joachim KUNZE and Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn and Fe-Cr-Mn-N Systems. In CALPHAD XXV (Erice). 1996th ed. Genova (Italy): Universita di Genova, 1996. p. 6.5, 1 pp.
  RIV/00216224:14310/96:00000923 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Italy.
  Keywords in English: Calculation;Cr-Fe-Mn;Cr-Fe-Mn-N;Alloy

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 11/6/1999 10:33.
 15. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ and Ivoš STLOUKAL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn-N System. In CHEMOMETRICS IV (Brno). 1996th ed. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 1996. p. 77.
  RIV/00216224:14310/96:00000922 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
  Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Brož, Pavel (203 Czech Republic) -- Stloukal, Ivoš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Equilibria;Calculation;Fe-Cr-Mn-N;nitrogenation

  Changed by: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Changed: 31/1/2008 14:56.
 16. 1993

 17. SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA and Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1993, roč. 17, No 17, p. 229-236. ISSN 0364-5916.
  Name (in English): The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations
  RIV: Article in a journal. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. United States of America.
  Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Kroupa, Aleš (203 Czech Republic) -- Dojiva, Radim (203 Czech Republic) -- Vřešťál, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Program;Phase;Equilibrium Isobaric;Calculation
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 26/1/2015 13:58.
 18. 1991

 19. SOPOUŠEK, Jiří and Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál (TDCOMP - Programme manual). Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961), 1991. 60 pp.
  Name (in English): TDCOMP - Programme manual
  RIV: Research report. Physical chemistry and theoretical chemistry. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Calculation;phase;equilibria;CALPHAD

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 11:58.
 20. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa (Phase Equilibrium Calculations in Fe-C Based Systems). Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991. 50 pp.
  Name (in English): Phase Equilibrium Calculations in Fe-C Based Systems
  RIV: Book on a specialized topic. Physical chemistry and theoretical chemistry. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Phase;system;equilibrium;calculation

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 12:03.
Displayed: 4/12/2022 19:46