Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů (Various Kinds of Securities). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2008, p. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, p. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  3. KYNCL, Libor and Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. KYNCL, Libor. Právní regulace vypořádání obchodů na kapitálovém trhu (Legal Regulation of Trades Settlement on Capital Market). In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.

  2007

  1. HUSTÁK, Zdeněk. Co čeká kapitálový trh v České republice? (New expectations for the Capital Market in the Czech Republic). Kapitál. Praha: EUROMEDIA, 2007, vol. 2007, No 10, p. 13-15. ISSN 1211-748X.
  2. JONÁŠ, Jan. Kapitálové trhy (Growth accounting for Visegrad states: dual approach). In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 68-84. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  3. HUSTÁK, Zdeněk. MiFID Nová pravidla pro kapitálový trh (MiFID New Rules for Capital Market). Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI, a.s., 2007, vol. 2007, No 6, p. 68-71. ISSN 1214-7966.
  4. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu (Status of Central Securities Depository on Capital Market). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, vol. 2007, No 10, p. 19-24. ISSN 1801-6006.
  5. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu (Status of Central Depository on Capital Market). In Mekon 2007. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 118 + CD, 6 pp. ISBN 978-80-248-1324-0.
  6. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007, p. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
  7. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy (The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 76, 474-480, 7 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  8. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy (MiFID Directive and its Impact on Capital Markets). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1-8. ISBN 978-80-210-4287-2.
  9. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy (MiFID Directive and its Impact on Capital Markets). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 30. ISBN 978-80-210-4286-5.
  10. MUSIL, Petr. Trh výrobních faktorů a konkurenceschopnost v SR v období transformace (The market of inputs and competitiveness in the Slovak republic during the transition process). 1st ed. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007, 52 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
  11. KYNCL, Libor. Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu (Public Law Regulation of Economic Data Providing during Business Activities on Capital Market). In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007, p. 71-78. ISBN 978-80-87139-65-3.

  2004

  1. FUCHS, Kamil and Stanislav POLOUČEK. Insider trading (Insider Trading). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, IV, No 1, p. 24 - 30. ISSN 1213-2446.
  2. ŠEDOVÁ, Jindiška. Právní a ekonomické aspekty rozvoje kapitálového trhu ČR (Legal and economy aspects of the development of the Czech capital market). In Mezinárodní konference JUMAN 04 "Jurist and manager". 1. vydání. Praha: Evida, 2004, p. 211-218. ISBN 80-86596-52-4.

  2003

  1. SVOBODA, Martin. Problém firmy na kapitálovém trhu. In Nové trendy rozvoje průmyslu 2003. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, p. 1. ISBN 80-214-235.

  2002

  1. FUCHS, David. Indexy českého kapitálového trhu a slovenský index SAX 24 (Indexes of the czech capital market and slovak's index SAX 24). In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů katedry financí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 112-118. ISBN 80-210-3032-1.
  2. FUCHS, David. Investování a otevřené podílové fondy. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů katedry financí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 125-134. ISBN 80-210-3032-1.
  3. ŠEDOVÁ, Jindřiška and Mária REŽŇÁKOVÁ. Je český kapitálový trh alternativou financování firem? (Czech Capital Market). Právo a podnikání. Praha: Orac, 2002, vol. 2002, No 1, p. 2-7. ISSN 1211-1120.

  2001

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška and Mária REŽŇÁKOVÁ. Primární emise na českém kapitálovém trhu (Primary Issue on the Czech Capital Market). Právo a podnikání. Praha: Orac, 2001, vol. 2001, No 11, p. 26-31. ISSN 1211-1120.
  2. ŠEDOVÁ, Jindřiška and Mária REŽŇÁKOVÁ. Primární emise na českém kapitálovém trhu (Primary Issue on the Czech Capital Market). Právo a podnikání. Praha: Orag, 2001, vol. 2001, No 11, p. 26-31. ISSN 1211-1120.
Display details
Displayed: 24/7/2024 08:06