Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. ZÍTKA, Ondřej, Vojtěch ADAM, Petr DOLEŽAL, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. ELEKTROCHEMICKÉ SLEDOVÁNÍ DENATURACE LAKTOFERINU V KRAVSKÉM KOLOSTRU (Electrochemical study of lactoferrin denaturation in bovine colostrum). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, p. 151-153. ISBN 978-80-7375-309-2.

  2008

  1. POHANKA, Miroslav and Petr ZBOŘIL. Amperometric Biosensor for D-Lactate Assay. Food technology and biotechnology. Zagreb, Croatia: UNIV ZAGREB, 2008, vol. 46, No 1, p. 107-110. ISSN 1330-9862.

  2007

  1. PETRLOVÁ, Jitka, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Michal MASAŘÍK, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Karl KRAMER and René KIZEK. The determination of avidin in genetically modified maize. Plant, Soil and Environment. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2007, vol. 53, No 8, p. 345-349. ISSN 1214-1178.
  2. KIZEK, René, Vojtěch ADAM, Radka MIKELOVÁ, Hubálek JAROMÍR, Hanustiak PAVEL, Beklova MIROSLAVA, Hodek PETR, Horna ALES, Trnková LIBUŠE, Stiborová MARIE and Zeman LADISLAV. Utilizing of square wave voltammetry to detect flavonoids in the presence of human urine. Sensors. 2007, vol. 7, No 10, p. 2402-2418. ISSN 1424-8220. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/s7102402.
  3. PETRLOVÁ, Jitka, Michal MASAŘÍK, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, vol. 19, No 11, p. 1177-1182. ISSN 1040-0397. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837.

  2006

  1. HANUŠTIAK, Pavel, Radka MIKELOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Petr HODEK, Marie STIBOROVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Analýza obsahu flavonoidů pomocí elektroanalytických technik ve vybraných nutraceutikách (Study of an electrochemical behaviour of flavonoids on a surface of a carbon paste electrode). In Sborník příspěvků X. pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova Universita, 2006, p. 64-65.
  2. JELEN, František, Libuše TRNKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, A. KOUŘILOVÁ, S. HASOŇ and Emil PALEČEK. Application of elimination voltammetry for microanalysis of oligonucleotides and nucleic acids bases. In 8th International symposium on pharmaceutical sciences. první. Ankara: Ankara university, 2006, p. 157-157.
  3. MIKELOVÁ, Radka, Veronika ŠUPALKOVA, Pavel HANUŠTIAK, Vojtěch ADAM, Petr HODEK, Marie STIBOROVÁ, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electrochemical determination of flavonoids on a carbon paste electrode in biological samples. In 11th International conference on electroanalysis. 1st ed. Bordeaux: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006, p. 44-41, 1 pp.
  4. MASAŘÍK, Michal. Elektrochemické stanovení alpha-synucleinu (Electrochemical detection of alpha-synuclein). In 2. letní škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojení s kapalinovou chromatografií; Sborník pracovních textů. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2006, p. 65-69. ISBN 80-7157-965-3.
  5. ADAM, Vojtěch, Jitka PETRLOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Bernd SURES, Josef ZEHNÁLEK and René KIZEK. Elektrochemicke studium tvorby aduktu s nukleovymi kyselinami (Electrochemical study of production adducts with nucleic acids). Časopis lékařů českých. 2006, vol. 145, No 3, p. 225-225. ISSN 0008-7335.
  6. HANUŠTIAK, Pavel, Radka MIKELOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Petr HODEK, Marie STIBOROVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Chování flavonoidů na uhlíkové pastové elektrodě studované pomocí elektrochemické detekce (An electrochemical behaviour of flavonoids on a surface of a carbon paste electrode). In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2006, p. 34-35, 125 pp. ISBN 80-210-3943-4.
  7. HANUŠTIAK, Pavel, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Pavel HODEK, Marie STIBOROVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Studying of an interaction of flavonoids with nucleic acids. In Toxcon 2006; 11. Interdisciplinary Slovak - Czech Toxicological Conference. prvn. Trencianske Teplice: Slovak Toxicology Society SETOX, 2006, p. 28-28, 300 pp. ISBN 80-969474-1-9.
  8. PETRLOVÁ, Jitka, Veronika BEŇOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, J. HAVEL and René KIZEK. Vyuziti avidin-biotinove technologie pro studium hybridizace nukleovych kyselin (Using avidine-biothine technology for study hybridizations nucleic acids). Časopis lékařů českých. 2006, vol. 145, No 3, p. 234-235. ISSN 0008-7335.
  9. KIZEK, René, Aleš HORNA and Libuše TRNKOVÁ. Základní problémy při přípravě pevných elektrod - Údržba a regenerace coulochemických cel (Basic questions in preparation for solid-state electrode - Service and regeneration coulometric cell). In 2. letni škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojeni s kapalinovou chromatografií. první. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská universita, 2006, p. 70-74. ISBN 80-7157-965-3.

  2005

  1. HAMUŠTIAK, Pavel, Radka MIKELOVÁ, Soňa KŘIŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Pavel HODEK, Marie STIBOROVÁ, L. BEKLOVÁ, L. ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Studium flavonoidů pomocí elektrochemické detekce na uhlikové pastové elektrodě (Study of the flavonoides by electrochemical detection on carbon paste electrode). In Sborník příspěvků: MendelNet 2005. Brno: Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, 2005, p. 84-84, 139 pp. ISBN 80-7157-905-X.

  2004

  1. MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, Jan VACEK, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and František JELEN. Využití avidin-biotinové technologie pro elektrochemickou detekci nukleových kyselin (Application of the avidin-biotin technology for electrochemical detection of nucleic acids). In Sborník příspěvků VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, Česká republika, 2004, p. 54-55. ISBN 80-210-3321-5.
Display details
Displayed: 14/7/2024 06:49