Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

 1. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Marek SLOBODNÍK, Lukáš KRMÍČEK, Jan KUČERA and Klára KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ. Hydrotermální mineralizace v kulmských horninách Drahanské a Zábřežské vrchoviny (Hydrothermal mineralization in the Lower Carboniferous siliciclastics of the Drahany and Zábreh Upland). In Moravskoslezské paleozoikum 2005. 9th ed. Olomouc: UP Olomouc, 2005. p. 11-12.
 2. LEICHMANN, Jaromír. Katodová luminiscence karbonátů (Cathodoluminescence of carbonates). In Uranové ložisko Rožná, Model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: česká geologická služba, 2005. p. 72-74. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 3. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK and Josef ZEMAN. Reaction between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2005, vol. 151, No 1, p. 79. ISSN 1609-0144.
 4. 2003

 5. HLADIL, Jindřich, František PATOČKA, Václav KACHLÍK, Rostislav MELICHAR and Martin HUBAČÍK. Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2003, vol. 54, No 5, p. 281-297. ISSN 1335-0552.
 6. ZIMÁK, Jiří, Zdeněk LOSOS, Pavel NOVOTNÝ, Petr DOBEŠ and Jana HLADÍKOVÁ. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., 2003, vol. 47, 3-4, p. 111-122. ISSN 1210-8197.
 7. 2002

 8. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ and Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, vol. 2002, No 1, p. 154-156. ISSN 0514-8057.
 9. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ and Jíří ZIMÁK. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (Isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of Nízký Jeseník and Oderské vrchy.). In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: GaP PřF MU a ČGÚ Brno, 2002. p. 22-23. 1.
 10. ZIMÁK, Jiří, Jindřich ŠTELCL and Ján ZELINKA. Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny (Rock radioactivity in in the caves of the Demänovská Valley). In Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí. Liptovský Muikuláš: Správa slovenských jaskýň, Ministerstvo životného prostredia, 2002. p. 84-90. ISBN 80-8064-145-5.
 11. 2000

 12. GAWEDA, Alexandra, Barbara GOLAWSKA, M. JEDRYSEK, Jaromír LEICHMANN, A. PAULO and R. WLODYKA. Carbonate Mineralization in the Tatra Mountains Crystalline Complex (Central Western Carphatians). Acta Miner.Petrograph. Szeged: University Szeged, 2000, XLI, No 1, p. 49. ISSN 0324-6523.
 13. 1999

 14. KANICKÝ, Viktor and Jean-Michel MERMET. Use of a single calibration graph for the determination of major elements in geological materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with added internal standards. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, vol. 363, No 3, p. 294-299. ISSN 0937-0633.
 15. 1996

 16. SLOBODNÍK, Marek. Rozlišování karbonátů barvením. (Distinguishing of Carbonates by Staining.). Geol. výzk. Mor. Slez., v r.1995. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, vol. 1996, -, p. 164-165.
Display details
Displayed: 11/5/2021 10:17