Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

 1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Sushruth Ganesha SWAMY, Petr BIENERT and Ota HLINOMAZ. ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE: IS ANP ASSOCIATED WITH RESTENOSIS AFTER CORONARY ARTERY STENTING? In Horizons in World Cardiovascular Research. I. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010. p. xxx, 8 pp. Horizons in World Cardiovascular Research, Volume2. ISBN 978-1-61668-610-9.
 2. 2008

 3. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ and Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně (Possibility of the primary prevention of cardiovascular diseases in the nutritional consultancy). Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, vol. 54, 7-8, p. 789-790. ISSN 0042-773X.
 4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění (The role of selected polymorphisms in genes encoding for adipokines in pathophysiology of cardiovascular diseases). In 36. pracovní konference KEK Harrachov. 2008.
 5. 2007

 6. KRUSOVÁ, Darja and Miroslav SOUČEK. Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční (Diabetes mellitus and ischemic heart disease). Medicína po promoci. Medicína po promoci, 2007, 8/2007, No 4, p. 29-32. ISSN 1212-9445.
 7. 2005

 8. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK and Petr FRÁŇA. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění (The beta-blockers in the treatment of cardiovascular disease.). Medicína pro praxi. 77900 Olomouc, Lazecká 297/51: SOLEN, s.r.o., 2005, Neuveden, No 2, p. 58-61. ISSN 1214-8687.
 9. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění (Depressive Disorder in Cardiovascular, Neurological and Oncologic Diseases). Časopis lékařů českých. Praha: Olympia, a.s., 2005, vol. 144, No 4, p. 252-257, 5 pp. ISSN 0008-7335.
 10. 2001

 11. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v interní praxi (Psychiatric Problems in the Internal Praxis, Part I). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2001, vol. 140, No 17, p. 525-528. ISSN 0008-7335.
Display details
Displayed: 4/12/2022 06:26