Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa (The Legacy of Jan Hus from the Archaeological Point of View). In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko (Surface Surveys of Castle Promotory in Boskovice, Blansko district). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 3. 2014

 4. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 169. ISSN 1211-7250.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon (The Castles in Southwest England: County of Devon). Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, vol. 14, No 1, p. 109-135. ISSN 1211-6831.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan and Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 251-253. ISSN 1211-7250.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 10. 2013

 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk (Archaeology and Geocaching. The Case Study of Vildenberk). Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, vol. 73, No 6, p. 528-531. ISSN 1210-5538.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 143. ISSN 1211-7250.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ and Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník) (Černá Voda (Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 187. ISSN 1211-7250.
 14. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk (To the Lords of Vildenberk Castle). Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.). In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (IT Support During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. (Results of pre-emptive surveys in Jesenik district in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 27. 2012

 28. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč (Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik, Trebic district). In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA and Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (Application of Enviromental Methods During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 99-100. ISSN 1211-7250.
 31. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA and Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (Třebíč district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 139-140. ISSN 1211-7250.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Published by Ludvík Belcredi. Brno 2010.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 103-104. ISSN 0323-2581.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Finds on the Castle of Vildenberk, Brno-venkov District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 35. KOVÁŘ, Josef Jan and Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník (Presentation of Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik). Masarykova univerzita, 2012.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan and Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011) (Remembrance of Mgr. Aleš Tinka (1968-2011)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 80-81. ISSN 0323-2581.
 38. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. (A Rescue Survey of the Adolfovice Castle, Jesenik District.). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 39. 2011

 40. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ and Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) (The analysis of archaeological finds from an illegal excavation of an underground cistern at Vildenberk castle near Pozořice (Brno-venkov District)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, p. 61-76. ISSN 0323-0570.
 41. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Brno 2010.). Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 pp. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
 42. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu (An Exhibition "Life on the Medieval Castle" in the Museum of Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, vol. 2011, No 2, p. 117-118. ISSN 1803-1382.
 43. 2010

 44. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 45. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě" (An Exhibition "Life on the Medieval Castle"). Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2010, vol. 2010, No 12, p. 33-33.
 46. 2006

 47. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989 (The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989). In Pravěk Supplementum 16. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 48. 2004

 49. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera (Doc. Josef Unger's jubilee). Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, vol. 9, No 1, p. 429-434. ISSN 1211-6831.
Display details
Displayed: 24/7/2021 22:19