Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt (Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
  2. 2007

  3. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy (Proposal of design for video study of physical education). In MUŽÍK, Vladislav and Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. p. 70-74. ISBN 978-80-210-4258-2.
  4. 2006

  5. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik (Forms and Phases in Physic Instruciton in the Czech Republic: design and results of CPV Videostudy of Physics). Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, vol. 12, No 1, p. 219-238. ISSN 0949-1147.
Display details
Displayed: 29/6/2022 17:55