Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. ZBÍRAL, David. Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy (The Greatest Heresy: Dualism, Scholarly Narratives about Catharism and the Making of Christian Europe). 1. vyd. Praha - Brno: Argo – Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. 170 pp. Každodenní život 37. ISBN 978-80-7203-914-2.
 2. ZBÍRAL, David. Otázky Janovy (Interrogation of John). In DUS, Jan Amos. Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. p. 198-207, 217-229, 23 pp. Knihovna rané křesťanské literatury 3. ISBN 978-80-7021-814-3.
 3. 2006

 4. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi (The Charter of Niquinta and the Narratives about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and South-Western France). Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2006, 44-45, No 1, p. 135-162. ISSN 0758-3737.
 5. ZBÍRAL, David. Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii (The Charter of Niquinta and the Narratives about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and South-Western France). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, vol. 14, No 1, p. 19-40. ISSN 1210-3640.
 6. 2005

 7. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta: un faux moderne? (The Charter of Niquinta: A Modern Forgery?). Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, 42-43, No 1, p. 139-159. ISSN 0758-3737.
 8. ZBÍRAL, David. Les ‚esprits incrédules‘ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis (The “distrustful spirits” in the Bogomil apocryphon Interrogatio Iohannis). Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, 42-43, No 1, p. 33-40. ISSN 0758-3737.
 9. ZBÍRAL, David. Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století (The Charter of Niquinta and the Historiography of Catharism in the 17th Century). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, vol. 13, No 2, p. 307-328. ISSN 1210-3640.
Display details
Displayed: 16. 1. 2021 20:12