Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Caused Motion: Secondary Agent Constructions. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 147 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 420. ISBN 978-80-210-6373-0. 2013.

  2008

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita (On what backward causation explains). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, vol. 15, No 3, p. 345 - 357. ISSN 1335-0668. 2008.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a šipka času (Causation and the arrow of time). In Fyzika, filosofie, myšlení. 2008.
  3. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita: střízlivě realistický pohled (Causation: sober realistic view). In Kolokvium o kauzalitě. 2008.
  4. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Theories of Causation. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1st ed. Olomouc: nakladatelství Olomouc. p. 28-33. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6. 2008.

  2007

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení (Causal Aspects of Explanation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 87 pp. ISBN 978-80-210-4442-5. 2007.

  2006

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Pravděpodobnostní teorie kauzality (Probabilistic theories of causation). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, vol. 2005, No 2, p. 1-10. ISSN 1212-9097. 2006.

  2005

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení (Causation and the Problem of Explanation). In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita. p. 152-163. ISBN 80-210-3757-1. 2005.
Display details
Displayed: 20/4/2024 21:35