Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

  1. NEKRASOV, M, Jana AMRICHOVÁ, BJ PARKER, TA SOBOLEVA, C JACK, R WILLIAMS, GA HUTTLEY and DJ TREMETHICK. Histone H2A.Z inheritance during the cell cycle and its impact on promoter organization and dynamics. NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY. United States: Nature Pub. Group,, 2012, p. 1076-1083. ISSN 1545-9985. doi:10.1038/nsmb.2424.

  2009

  1. NOVÁKOVÁ, Jana, Ondřej SLABÝ, Rostislav VYZULA and Jaroslav MICHÁLEK. MicroRNA involvement in glioblastoma pathogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications. San Diego (USA): Elsevier, 2009, vol. 386, No 1, p. 1-5. ISSN 0006-291X.

  2008

  1. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Fluorescenční vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů a jejich využití jako supravitálních DNA sond. (Fluorescence properties of quaternary benzo[c]fenanthridine alkaloids and their use as a supravital DNA probes.Chemické). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, vol. 102, No 102, p. 427-433. ISSN 0009-2770.
  2. BÁRTOVÁ, Iveta, Jaroslav KOČA and Michal OTYEPKA. Functional Flexibility of Human Cyclin-Dependent Kinase-2 and Its Evolutionarily Conservation. Protein Science. COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, 2008, vol. 17, No 1, p. 22-33. ISSN 0961-8368.
  3. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - new supravital, red fluorescing DNA probe. In Book of Abstracts of XXIV International Congress ISAC. Budapest, Hungary: International Society for Analytical Cytology, 2008. p. 251.
  4. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids, new supravital DNA probes. In Sborník XIX. Biologických dnů. Hradec králové: Československá biologická společnost, 2008. p. 43.

  2007

  1. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL and Marie KOPECKÁ. Cytoskeletal structures, ultrastructural characteristics and the capsule of the basidiomycetous yeast Cryptococcus laurentii. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Nizozemské království: Springer, 2007, vol. 92, No 1, p. 29-36. ISSN 0003-6072.
  2. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK and Jan ŠMARDA. Lidský nádorový supresor p53 zastavuje růst a indukuje diferenciaci ptačích monoblastů (Human p53 tumor suppressor arrests growth and induced differentiation of avian monoblasts). In Edukační sborník. Brno: Masarykoův onkologický ústav, 2007. p. 371-373. ISBN 978-9780-86793-09-2.
  3. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINNKORA and Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - New Supravital DNA Probe. In Analytical Cytometry, Book of Abstracts. Česká republika: Czech Society for Analytical Cytology, 2007. p. 70-71. ISBN 978-80-239-9591-6.
  4. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Antonín LOJEK and Jan ŠMARDA. Protein p53 zastavuje proliferaci a indukuje diferenciaci v-myb transformovaných monoblastů (p53 protein blocks proliferation and induces differentiation of v-myb-transformed monoblasts). In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2007. p. 450-450. ISBN 009-2770.
  5. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Antonín LOJEK, Joseph LIPSICK and Jan ŠMARDA. p53 arrests growth and induces differentiation of v-Myb-transformed monoblasts. Differentiation. Malden, USA: Blackwell Publishing, 2007, vol. 75, No 7, p. 592-604. ISSN 0301-4681.
  6. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes. Cytometry Part A. UNITED STATES: John Wiley & Sons, Inc., 2007, 71A, No 9, p. 700-708. ISSN 1552-4922.

  2006

  1. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Benzophenanthridine alkaloids as a new supravital DNA dyes. In Sborník XIV. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2006. p. 20-20.
  2. OTYEPKA, Michal, Iveta BÁRTOVÁ, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. DIFFERENT MECHANISMS OF CDK5 AND CDK2 ACTIVATION AS REVEALED BY CDK5/P25 AND CDK2/CYCLIN A DYNAMICS. The Journal of biological chemistry. 2006, vol. 281, No 11, p. 7271-7281. ISSN 0021-9258.
  3. VAŇHARA, Petr and Jan ŠMARDA. Jun: the master regulator in healthy and cancer cells. Journal of Applied Biomedicine. 2006, vol. 4, No 4, p. 163-170. ISSN 1214-0287.
  4. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Eva TÁBORSKÁ, Jiří SLANINA and Jiří SLAVÍK. Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií. (Use of macarpine in flow cytometry cell clasification). 2006.
  5. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Alois KOZUBÍK, Antonín LOJEK and Jan ŠMARDA. p53 arrests growth and induces differentiation of v-Myb-transformed monoblasts. In ISREC conference on cancer research. Lausanne, Švýcarsko: Swiss Institute for Experimental Cancer Research, 2006. p. 77-77. ISBN nepřiděleno.
  6. CEPÁK, Vladislav, Pavel PIBYL and Milada VÍTOVÁ. The effect of light of differing spectral qualities on the nucleocytoplasmic and chloroplast cycle of the green chlorococcal alga Scenedesmus obliquus. Folia Microbiologica. 2006, vol. 51, No 3, p. 166-175, 9 pp. ISSN 0015-5632.

  2005

  1. BÁRTOVÁ, Iveta, Michal OTYEPKA, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. The Mechanism of Inhibition of the Cyclin-Dependent Kinase-2 as Revealed by the Molecular Dynamics Study on the Complex CDK2 with the Peptide Substrate HHASPRK. Protein Science. COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, 2005, vol. 14, No 2, p. 445-451. ISSN 0961-8368.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Pavel MENŠÍK and Eberhard UNGER. The role of calmodulin in cell cycle. Journal of APPLIED BIOMEDICINE. Czech Republic: University of South Bohemia, 2005, 2005/3, 3 Suppl., p. S17-S18, 2 pp. ISSN 1214-0287.

  2004

  1. BÁRTOVÁ, Iveta, Michal OTYEPKA, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. A MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF THE CYCLIN-DEPENDENT KINASE-2 (CDK2) WITH SUBSTRATE PEPTIDE (HHASPRK) INHIBITION BY PHOSPHORYLATION. In Acta Univ. Palacki. Olomouc., Fac. Rer. Nat., Chemica 43S. XIX. meeting of CSSBMB. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. p. 260-261. ISBN 80-244-0353-6.
  2. BÁRTOVÁ, Iveta, Michal OTYEPKA, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. Activation and Inhibition of Cyclin-Dependent Kinase-2 by Phosphorylation; A Molecular Dynamics Study Reveals the Functional Importance of the Glycine-Rich Loop. Protein Science. COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, 2004, vol. 13, No 6, p. 1449-1457. ISSN 0961-8368.
  3. VAŇHARA, Petr, Vítězslav BRYJA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ and Jan ŠMARDA. Odlišný účinek proteinů c-Jun a v-Jun na expresi cyklinu A v monoblastech BM2 (Differential effects of c-Jun and v-Jun proteins of cyclin A expression in BM2 monoblasts). In Česko-slovenská studentská vědecká konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 89. ISBN 80-210-3376-2.
  4. HAVELKOVÁ, Marie and UNGER EBERHARD. Relationships between cytoskeleton and calmodulin in yeasts. Relationships between cytoskeleton and calmodulin in yeasts. In Bulletin of Czechoslovak Microbiology Society. App. 45. 1st ed. Brno: Československá společnost mikrobiologická - Praha/Bratislava, 2004. p. 167-168. ISBN 0009-0646.
  5. ZACHLEDER, Vilém, Shigeki KAWANO, Vladislav CEPÁK and Tsuneoshi KUROIWA. The effect of nalidixic acid on growth and reproductive events in nucleocytosolic and chloroplast compartments in the alga Scenedesmus quadricauda. Folia Microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, 2004, vol. 49, No 4, p. 441-451. ISSN 0015-5632.

  2003

  1. ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ and Jan ŠMARDA. c-Fos but not v-Fos protein induces programmed cell death of v-myb-transformed monoblasts. Cellular and Molecular Life Sciences. Bäsel: Birkhaeuser Verlag, 2003, vol. 60, No 12, p. 2736-2748. ISSN 1420-682X.
  2. BÁRTOVÁ, Iveta, Michal OTYEPKA, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. COMPUTER SIMULATIONS OF CYCLIN-DEPENDENT KINASE-2 NOTES ABOUT INHIBITION. In Book of Abstracts. 2003rd ed. Praha: Workshop on Modeling Interactions in Biomolecules, 2003. p. 8.
  3. BÁRTOVÁ, Iveta, Michal OTYEPKA, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. Cyclin-Dependent Protein Kinase-2 Regulation by Phosphorylation, A Molecular Dynamics Study. In Cellular and Molecular Biology Letters. 2003rd ed. Wroclav: 3rd International Conference Inhibitors of Protein Kinases, 2003. p. 574-575.
  4. ŠMARDA, Jan, Vítězslav BRYJA, Jiří SEDLÁČEK, Eva ZAHRADNÍČKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jiří PACHERNÍK, Karel SOUČEK, Jiřina HOFMANOVÁ and Alois KOZUBÍK. Lipoxygenase inhibitors enhance tumor suppressive effects of Jun proteins on v-myb-transformed monoblasts. Prostaglandins and other lipid mediators. New York (USA): Elsevier Science, 2003, vol. 72, 3-4, p. 131-145. ISSN 0090-6980.

  2002

  1. BÁRTOVÁ, Iveta, Michal OTYEPKA, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. CDK2 activation and inhibition by phosphorylation, a molecular dynamics study. In Materials in Structure Chemistry, Biology, Physics and Technology. Praha: Krystalografická společnost, 2002. p. 45. ISBN 1211 - 5894.
  2. HAVELKOVÁ, Marie. Vícebuněčný (lidský) organizmus z pohledu nových poznatků buněčné a molekulární biologie - I.: Osudy buněk v našem těle, buněčný cyklus. (Cells Life Storries in Multicellular (Human) Organism - I.: Cell Cycle.). In Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc., 2002. p. 43 - 58. ISBN 80-244-0596-2.

  2000

  1. SLANINOVÁ, Iva and Augustin SVOBODA. Changes in cytoskeleton morphology during the life cycle of Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2000, vol. 73, No 6, p. 355-367. ISSN 1211-3395.
  2. SKALNÍKOVÁ, Magdalena, Stanislav KOZUBEK, Emilie LUKÁŠOVÁ, Eva BÁRTOVÁ, Pavla JIRSOVÁ, Alena CAFOURKOVÁ, Irena KOUTNÁ and Michal KOZUBEK. Spatial arrangement of genes, centromeres and chromosomes in human blood cell nuclei and its changes during the cell cycle, differentiation and after irradiation. Chromosome Research. Dordrecht: Kluwer Academic, 2000, vol. 8, No 6, p. 487-499. ISSN 0967-3849.

  1998

  1. CEPÁK, Vladislav and J. LUKAVSKÝ. Behavior of chloroplast nucleoids in Scenedesmus obliquus during the vegetative cycle nad under nitrogen straved conditions. Algological Studies. Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1998, vol. 91, p. 117-127. ISSN 0003-9136.
Display details
Displayed: 29/11/2023 04:18