Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ and Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. (From macro to micro gis. Surveys of the Czech expedition in Bernhardsthal, Austria I.). In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 2. 2013

 3. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, No 2013, p. 776-785. ISSN 0323-1267.
 4. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery from Břeclav Louky od Břeclavska). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, p. 355-364. ISSN 0449-0436.
 5. 2007

 6. DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století ("To exhibit the memory of love, honour, and respect or gratefulness for the deceased..." On the social function of tombs in the traditional rural enviroment of North-Eastern Moravia in the 18th and 19th centuries). Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, vol. 13, No 1, p. 23-34. ISSN 1214-5327.
 7. MOLEK, Pavel. Věc Öllinger proti Rakousku, Vyvažování svobody shromažďování na hřbitově s právem projevovat náboženské vyznání jeho nerušenou návštěvou (Öllinger v. Austria, Balancing of freedom of assembly on cemetery with freedom of expression of religious believes by undisturbed visit of cemetery). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, vol. 2007, No 1, p. 41-47. ISSN 1212-2211.
 8. 2006

 9. UNGERMAN, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání (Pre-Köttlach Horizon and the Beginning of Skeleton Burials in Early-mediaeval Moravia). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, vol. 31, No 1, p. 351-369. ISSN 0231-5823.
 10. 2005

 11. UNGERMAN, Šimon. Haberstroh, C., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. München 2004. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, vol. 57, No 2, p. 422-429. ISSN 0323-1267.
 12. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Mikulčice - das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage (Mikulčice - early medieval cemetery around of 9th church). In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1st ed. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. p. 115-136. ISBN 80-86023-69-9.
 13. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice (Rich graves in early medieval cemetery in Dolní Věstonice). In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1st ed. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. p. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
 14. UNGERMAN, Šimon. Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu (On the female jewellery of the Early Great Moravian period). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, vol. 57, No 4, p. 707-749. ISSN 0323-1267.
 15. 2002

 16. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte und Gerölle im Gräberfeld der linearbandkeramischen Kultur in Vedrovice in Mähren. (Flint artefacts and pebbles in the cemetery of the Linear Pottery Culture in Vedrovice in Moravia). Preistoria Alpina. Trento: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 2002, 37 (2001), No 1, p. 81-107, 26 pp. ISSN 0393-0157.
 17. 2001

 18. BARTOŠÍKOVÁ, Zita and Arkadiusz TAJER. Antropologický rozbor kosterního materiálu z lokality Krčmaň (Anthropological analysis of the skeletons from the site Krčmaň, Olomouc District.). Slovenská technická univerzi. Bratislava, 2001. p. 11-14. Bulletin Slovenskej antropologickej společnosti. ISBN 80-227-1656-1.
Display details
Displayed: 8/5/2021 22:14