Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. PINKOVÁ, Aneta and Jakub JUSKO. Experts and Questions : Exploring Perceptions of Corruption. Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2021, vol. 17, No 2, p. 317-345. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2021-0014.
 2. LOKŠOVÁ, Terezie and Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, vol. 110, March, p. 1-12. ISSN 0264-2751. doi:10.1016/j.cities.2020.103074.
 3. 2018

 4. DVOŘÁK, Tomáš. Jáchymovské doly a vznik pracovních táborů v souvislostech politiky řízení pracovních sil v poválečném Československu (Jáchymov mining enterprises and the constitution of the forced labour camps in the context of the workforce policy). In Pinnerová, Klára. Jáchymov : jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. p. 142-159. ISBN 978-80-87912-98-0.
 5. 2017

 6. KOŘAN, Michal. East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In ADRIAN BASORA AGNIESZKA MARCZYK MAIA OTARASHVILI. Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2017. 118 pp. ISBN 978-1-5381-0184-1.
 7. DVOŘÁK, Tomáš. „Generationenprobleme“ am Beispiel der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa (Flight and expulsion of Germans from East-central Europe as an Example of "generation Issues"). In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts – methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: LIT Verlag, 2017. p. 89-100. ISBN 978-3-643-50750-1.
 8. KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review. Cambridge University Press, 2017, vol. 13, No 1, p. 96-123. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019616000419.
 9. 2015

 10. PINKOVÁ, Aneta. Employer Organisations and Business Groups in the Czech Republic. Politics in Central Europe. Metropolitan University Prague, o.p.s., 2015, vol. 11, No 1, p. 75-90. ISSN 1801-3422. doi:10.1515/pce-2015-0002.
 11. WALTER, Aaron. Rethinking the Presidency: Challenges and Failures. Slovakia: Faculty fo Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. 200 pp. ISBN 978-83-64038-39-6.
 12. 2014

 13. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy (The Roman Era and the Great Migrations in Central Europe). In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2014. 30 pp.
 14. DVOŘÁK, Tomáš. Situační zprávy jako pramen poznání nálad a postojů obyvatel na příkladu poválečného pohraničí (Situation reports as a historical source in research of the population mood and expectations: A case study of the borderlands of Czecholslovakia after WWII). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, vol. 12, No 1, p. 101-121. ISSN 2336-1387.
 15. 2012

 16. GALČANOVÁ, Lucie. Proces suburbanizace v kulturní perspektivě - teoretická přehledová stať (The Suburbanisation Process: Cultural Approach). Sociológia / Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, vol. 44, No 1, p. 5-33. ISSN 0049-1225.
 17. 2011

 18. ZOUHAR, Jan. Střední Evropa jako myšlenkový prostor (Central Europe as a Space of Ideas). In Z. Plašienková, V. Leško, B. Szotek. Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť. 1. vyd. Košice: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011. p. 15-28. ISBN 978-80-970303-2-2.
 19. 2009

 20. WILLNER, Wolfgang, Lubomír TICHÝ and Milan CHYTRÝ. Effects of different fidelity measures and contexts on the determination of diagnostic species. Journal of Vegetation Science. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, vol. 20, No 1, p. 130-137. ISSN 1100-9233.
 21. VALTEROVÁ, Aneta. Gorúhhá-je zínaf´ (Interest Groups). In Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. p. 200-214, 14 pp. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 22. HEJDA, Martin, Petr PYŠEK, Jan PERGL, Jiří SÁDLO, Milan CHYTRÝ and Vojtěch JAROŠÍK. Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography. 2009, vol. 18, No 3, p. 372-382. ISSN 1466-822X.
 23. ŠMARDA, Petr, Jiří DANIHELKA and Bruno FOGGI. Taxonomic and nomenclatural notes on Festuca pannonica, F. valesiaca and F. pseudodalmatica (Poaceae). Taxon. Vienna: International Assoc. for Plant Taxonomy, 2009, vol. 58, No 1, p. 271-276. ISSN 0040-0262.
 24. GOŇCOVÁ, Marta. T.G.Masaryk, E.Beneš a projekty meziválečné integrace (T.G.Masaryk, E. Beneš and projects for integration between wars). In Živé hodnoty Masarykova Československa. první. Brno: Statutární město Brno, 2009. p. 106-111, 266 pp. ISBN 978-80-254-4000-1.
 25. 2008

 26. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to The Muscidae of Central Europe III. A new species of Coenosia Meigen, 1826 from Central Europe (Diptera, Muscidae). Biologia. Bratislava: Springer, 2008, vol. 64, No 4, p. 757-759. ISSN 0006-3088.
 27. MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století (A Man in Moravia in the Second Half of the 18th Century). 1st ed. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. 365 pp. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
 28. IVANOV, Martin. Early Miocene Amphibians (Caudata, Salientia) from the Mokrá-Western Quarry (Czech Republic) with comments on the evolution of Early Miocene amphibian assemblages in Central Europe. Geobios. Lyon: Elsevier, 2008, vol. 41, (2008), p. 465-492. ISSN 0016-6995.
 29. KUNEŠ, Petr, Barbora PELÁNKOVÁ, Milan CHYTRÝ, Vlasta JANKOVSKÁ, Petr POKORNÝ and Libor PETR. Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography. 2008, vol. 35, No 12, p. 2223-2236. ISSN 0305-0270.
 30. MALÍŘ, Jiří. Knihtiskař: příklad Emanuela Antonína Svobody a Josefa Jiřího Trasslera. (A Printer: Emanuel Antonín Svoboda and Josef Jiří Trassler). In Malíř Jiří a kol.:. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1st ed. Brno: CDK, 2008. p. 147-172, 27 pp. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
 31. HORSÁK, Michal and Nicole ČERNOHORSKÁ. Mollusc diversity patterns in Central European fens: hotspots and conservation priorities. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2008, vol. 35, No 1, p. 1215-1225. ISSN 0305-0270.
 32. VAŠEČKA, Michal. Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. 215 pp. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
 33. VAŠEČKA, Michal. Nationalized Citizenship in Central European countries (Nationalized Citizenship in Central European Countries). In In: Vasecka, Michal: Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. p. 199-215. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
 34. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří and Adéla ŠÍDOVÁ. Population dynamics and vertical distribution of a population of Hrabeiella periglandulata (Annelida) in South Moravia (Czech Republic). In 15th International Colloquium on Soil Zoology, August 25-29, 2008, Curitiba-Parana-Brazil, Positivo University, Biodiversity, Conservation and Sustainable Management of Soil Animals, Abstracts. Curitiba: Embrapa, 2008. p. 108-108. ISBN 978-85-89281-23-2.
 35. BUREŠ, Petr, Jiří DANIHELKA, Martina HUSÁKOVÁ and Petr PAŘIL. Psárky Alopecurus aequalis a A. geniculatus v České republice: jejich určování a rozšíření (Alopecurus aequalis and A. geniculatus in the Czech Republic: their identification and distribution). Muzeum a současnost, ser. natur. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2008, vol. 23, No 1, p. 3-61. ISSN 0862-2035.
 36. KUNC, Josef, Petr TONEV and Ivan ANDRÁŠKO. Rozvojové zóny a soukromý developer: vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest) (Developing zones and private developer: selected example in central Europe (CTP Invest)). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, II, No 1, p. 93-97. ISSN 1337-6748.
 37. CHYTRÝ, Milan, Vojtěch JAROŠÍK, Petr PYŠEK, Ondřej HÁJEK, Ilona KNOLLOVÁ, Lubomír TICHÝ and Jiří DANIHELKA. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology. Washington: Ecological Society of America, 2008, vol. 89, No 6, p. 1541-1553. ISSN 0012-9658.
 38. ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makro-ekonomických ukazatelů (Comparisssion of the basic economic indicators). In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 20-36, 16 pp. ISBN 978-80-210-4725-9.
 39. ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makro-ekonomických ukazatelů vybraných zemí střední a východní Evropy (Comparison of the basic economic indicators in selected countries of Central and Eastern Europe). In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 5-17, 12 pp. ISBN 978-80-210-4786-0.
 40. ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makroekonomických ukazatelů vybraných zemí střední a východní Evropy (Comparison of the basic economic indicators in selected countries of the Central and Eastern Europe). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti ČR, 2008.
 41. PIŽL, Václav, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ and Jan TŘÍSKA. The effects of polycyclic aromatic hydrocarbons on terrestrial annelids in urban soils. In 15th International Colloquium on Soil Zoology, August 25-29, 2008, Curitiba-Parana-Brazil, Positivo University, Biodiversity, Conservation and Sustainable Management of Soil Animals, Abstracts. Curitiba: Embrapa, 2008. p. 103-103. ISBN 978-85-89281-23-2.
 42. SEIDENGLANZ, Daniel. Typologie středoevropských měst podle dostupnosti letecké dopravy (Central Europe: Urban Typology Based on Airport Location and Accessibility). Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2008, vol. 2008, No 14, p. 143-148. ISSN 1213-7901.
 43. MEREĎA, Pavol, Pavol MÁRTONFI, Iva HODÁLOVÁ, Helena ŠÍPOŠOVÁ and Jiří DANIHELKA. Violales. Fialkotvaré (Order Violales). In Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska. Vol 6/1. Bratislava: Veda, 2008. p. 80-190, 110 pp. bez uvedení edice. ISBN 978-80-224-1002-1.
 44. SIMONOVÁ, Deana and Zdeňka LOSOSOVÁ. Which factors determine plant invasions in man-made habitats in the Czech Republic? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2008, vol. 10, No 2, p. 89-100. ISSN 1433-8319.
 45. 2007

 46. BÚRIKOVÁ, Zuzana and Ľubica HERZÁNOVÁ. Authority and Expectations: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe. 2007.
 47. SEIDENGLANZ, Daniel. Central Europe: Urban Typology Based on Airport Location and Accessibility. In The Vital City: 10th Anniversary Conference of EURA. 2007.
 48. EIBL, Otto and Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1st ed. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 170-180. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 49. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ and Václav PIŽL. Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. p. 1-217. ISBN 978-80-86525-08-2.
 50. SUCHÁNEK, Pavel. Friedrich Polleroß (Hg.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Umění LV, 2007, s. 80-81. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007. 2 pp. Umění : časopis Ústavu dějin umění LV, 2007. ISSN 0049-5123.
 51. IVANOV, Martin. Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance. Geodiversitas. Paris, 2007, vol. 29, No 2, p. 297-320. ISSN 1280-9659.
 52. SYCHRA, Zdeněk. Historie měnové integrace v Evropě. (The History of the monetary integration in Europe.). In LACINA, Lubor a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. p. 191-223, 538 pp. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-560-5.
 53. ROTREKLOVÁ, Olga. New record in Eleocharis. Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (Eds). In Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007. p. 237. ISBN 978-80-224-0980-3.
 54. DANČÁK, Břetislav and Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, vol. 45, No 3, p. 11-15. ISSN 1232-0447.
 55. CHYTILEK, Roman and Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1st ed. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 56. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej (Cleavages - Concept of Research in Central and Eastern Europe). Marzena Cichosz; Katarzyna Zamorska (eds.). In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1st ed. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007. p. 221-231. mimo edice. ISBN 83-914951-4-0.
 57. HLOUŠEK, Vít. Pojem střední Evropy, jeho proměny a milníky politického vývoje (The concept of Central Europe, its metamorphoses, and milestones of political development). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada historická, C 54. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2007. p. 26-39, 15 pp. ISBN 978-80-210-4481-4.
 58. VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ and Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007.
 59. BUREŠ, Petr. Revision of caryological data to the genera Cirsium, Eleocharis, Milium, Schoenoplectus, and Triglochin. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007. p. 195-594, 7 pp. ISBN 978-80-224-0980-3.
 60. GRULICH, Vít. Revision of caryological data to the genera Drosera, Echinochloa, Elytrigia, Eragrostis, Eriophorum, Fallopia, Isolepis, Laserpitium, Limonium, Lolium, Nardus, and Oxyria. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007. p. 234-425, 12 pp. ISBN 978-80-224-0980-3.
 61. GRULICH, Vít. Revision of caryological data to the genera Peucedanum, Phalaris, Pholiurus, Podospermum, Polygonum, Rhynchospora, Schoenus, Scirpoides, Scirpus, Scorzonera, Sorghum, Thesium, Tragus, Trichophorum, and Vulpia. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007. p. 432-629, 16 pp. ISBN 978-80-224-0980-3.
 62. DANIHELKA, Jiří. Revision of caryological data to the genus Achillea. Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (Eds). In Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007. p. 68-72. ISBN 978-80-224-0980-3.
 63. GRULICH, Vít. Revision of caryological data to the genus Armeria. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007. p. 109. ISBN 978-80-224-0980-3.
 64. ŠMARDA, Petr and Vít GRULICH. Revision of caryological data to the genus Festuca. Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (Eds). In Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007. p. 259-267. ISBN 978-80-224-0980-3.
 65. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii (Central European Parliamentary Elections 2005/06). In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1st ed. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie, 2007. p. 9-14. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7.
 66. ŘEZÁČ, Milan, Veronika ŘEZÁČOVÁ and Stanislav PEKÁR. The distribution of purse-web Atypus spiders (Araneae: Mygalomorphae) in central Europe is constrained by microclimatic continentality and soil compactness. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2007, vol. 34, No 6, p. 1016-1027. ISSN 0305-0270.
 67. DANČÁK, Břetislav. Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí. Od konce studené války do současnosti. (Transatlantic Relations and Foreign Policy of Central European Countires. From the End of Cold War till Now.). 1st ed. Brno: IIPS, 2007. 250 pp. Monografie, svazek č. 20. ISBN 978-80-210-4485-2.
 68. JAKUBEC, Ondřej. "We Believe that Your Ladyship Will Deign to Accept this Small Gift from us with Gratitude". Artworks and Literature as means for Strengthening Catholicism in Moravia before the Battle of the White Mountain. In BARTLOVÁ, Milena and Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. 1st ed. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007. p. 205-217. ISBN 978-80-86890-15-9.
 69. NOVOTNÝ, Petr. Workplace Learning in Post-socialist Central European Countries. In International Conference on Lifelong Learning. 2007.
 70. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě (Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2.
 71. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě (Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 37. ISBN 978-80-210-4286-5.
 72. 2006

 73. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II (Czech lands after arrival of the Slavs). 1st ed. Praha: Libri, 2006. 967 pp. ISBN 80-7277-105-1.
 74. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ and Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. (A Man in Moravia in the First Half of the 20th Century). 1st ed. Brno: CDK, 2006. 503 pp. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1.
 75. ŠMARDA, Petr and Petr BUREŠ. Intraspecific DNA content variability in Festuca pallens on different geographical scales and ploidy levels. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2006, vol. 98, No 3, p. 665-678. ISSN 0305-7364.
 76. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty (Masarykian Comebacks). 1st ed. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 pp. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
 77. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání po sto letech (100 Years Following the Moravian Compromise). In Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2006. p. 9-15. ISBN 80-86488-36-5.
 78. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. (– The Moravian Compromise from 1905: Chances and Limits of National Concilliation in Central Europe). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2006. 387 pp. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5.
 79. HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści (Politics in East-Central Europe after 1989 and Slovak Ex-Communists). In MIKLASZEWICZ, Irena and Rustis KAMUNTAVIČIUS. Razem w Europie. 1st ed. Kaunas: Česlovo Milošo slavistikos centras VDU, 2006. p. 31-44. ISBN 9955-12-163-7.
 80. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Josef NAVRÁTIL and Michal HÁJEK. Relationships between environmental factors and vegetation in nutrient-enriched fens at fishpond margins. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2006, vol. 41, No 4, p. 353-376. ISSN 1211-9520.
 81. PÍSEK, Jan and Rudolf BRÁZDIL. Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe. International Journal of Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, vol. 26, No 4, p. 439-459. ISSN 0899-8418.
 82. MALÍŘ, Jiří. Samospráva jako prostředek poslanecké kariéry (Municipal Self-Government as a Means of Achieving a Parliamentary Career). In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Občanské elity a samospráva 1848-1948. 1st ed. Brno: CDK, 2006. p. 153-164. ISBN 80-7325-091-8.
 83. KŘÍŽOVÁ, Alena and Miroslav VÁLKA. Středověké a novověké zdroje tradiční kultury (The Medieval and Early Modern Sources of Traditional Culture). 1st ed. Brno: Ústav evropské etnologie, 2006. 265 pp. Spisy ÚEE; sv. 1. ISBN 80-239-7984-1.
 84. SVOBODA, Jiří. The Aurignacian and after: chronology, geography and cultural taxonomy in the Middle Danube region. In Towards a definition of the Aurignacian. Portugalsko: Instituto Portugués de Arqueologia, Lisboa, 2006. p. 259-274. ISBN 972-8662-28-9.
 85. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, 2006, vol. 35, No 2, p. 127-139, 12 pp. ISSN 1615-5548.
 86. SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen, 2006. p. 233-267. ISBN 3-935751-03-6.
 87. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review. 2006, vol. 2006, 22/3, p. 309-322, 23 pp. ISSN 0266-7215.
 88. 2005

 89. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Central Europe. Biologia. Bratislava, 2005, vol. 60, No 5, p. 123-127. ISSN 0006-3088.
 90. PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ, Zdeněk KROPÁČ, Lubomír TICHÝ and Jan WILD. Alien plants in temperate weed communities: prehistoric and recent invaders occupy different habitats. Ecology. Washington: Ecological Society of America, 2005, vol. 86, No 3, p. 772-785. ISSN 0012-9658.
 91. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 1. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, vol. 57, 1-2, p. 57-78. ISSN 1211-0981.
 92. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 2. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, vol. 57, 3-4, p. 279-297. ISSN 1211-0981.
 93. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ and Václav PIŽL. Contributions to Soil Zoology in Central Europe I: Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: Ústav půdní biologie AV ČR, 2005. 221 pp. Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISBN 80-86525-04-X.
 94. HLOUŠEK, Vít. "Habsburská" tradice, demokratizace střední Evropy a její kritické body (The "Habsburg" tradition, democratization of Central Europe and its critical events). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1st ed. Brno: ISPO a CDK, 2005. p. 7-24. ISBN 80-7325-074-8.
 95. MALÍŘ, Jiří. Morava mezi zemským autonomismem a integrálním nacionalismem. (Moravia between the Land-Autonomism and Integral-Nationalism). In Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (eds.): Hĺadanie novej podoby strednej Európy (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). 1st ed. Bratislava: Centrum pre evrópsku politiku, 2005. p. 126-133. ISBN 80-7165-555-4.
 96. SVOBODA, Jiří. On the Middle to Upper Paleolithic transition in North Eurasia. In The Middle to Upper Paleolithic transition in Eurasia: Hypotheses and facts. Rusko: Institute of Archaeology and Ethnography, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, 2005. p. 59-66. ISBN 5-7803-0137-9.
 97. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Ingolf KÜHN, Viera HORÁKOVÁ and Lubomír TICHÝ. Patterns of plant traits in annual synanthropic vegetation along the urbanity gradient in the Czech Republic. In Proceedings of 8th International conference Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Katowice, Poland: University of Silesia, 2005. p. 69-69.
 98. KOPEČEK, Lubomír. Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy. (Party family - differences in its defining and its research in conditions of post-communist Central Europe). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 39-44. ISBN 80-7325-074-8.
 99. SVOBODA, Jiří. The Neandertal extinction in eastern Central Europe. Quaternary International 137. USA: Elsevier Ltd., 2005, vol. 2005, No 137, p. 69-75. ISSN 1040-6182.
 100. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Post-socialist Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. California Center for Population Research On-line Working Paper Series. Los Angeles: UCLA, 2005, vol. 2005, 33/05, p. 1-40.
 101. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize (Masaryk as a Backward Mirror? Three Probes, Not Excluding Our Contemporary Crisis). 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005. 72 pp. Masarykovo muzeum Hodonín.
 102. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ and Václav PIŽL. 6th Central European Workshop on Soil Zoology. 2005.
 103. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ and Václav PIŽL. 8th Central European Workshop on Soil Zoology. 2005.
 104. 2004

 105. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR and Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita, 2004. p. 123-127. ISBN 1336-300X.
 106. SVOBODA, Jiří. Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic. In The Gravettian along the Danube. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2004. p. 283-297. Dol. Věst. stud. 11. ISBN 80-86023-61-3.
 107. HÁJKOVÁ, Petra and Michal HÁJEK. Bryophyte and vascular plant responses to base-richness and water level gradients in Western Carpathian Sphagnum-rich mires. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2004, vol. 39, No 4, p. 335-351, 16 pp. ISSN 1211-9520.
 108. HÁJEK, Michal and Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, vol. 76, No 1, p. 1-14. ISSN 0032-7786.
 109. WANNER, Heinz, Christian BECK, Rudolf BRÁZDIL, Carlo CASTY, Mathias DEUTSCH, Ruediger GLASER, Jucundus JACOBEIT, Juerg LUTERBACHER, Christian PFISTER, Stefan POHL, Katrin STURM, Peter C. WERNER and Elena XOPLAKI. Dynamic and socioeconomic aspects of historical floods in Central Europe. Erdkunde. 2004, vol. 58, No 1, p. 1-16. ISSN 0014-0015.
 110. HÁJEK, Michal and Petra HÁJKOVÁ. Environmental determinants of variation in Czech Calthion wet meadows: a synthesis of phytosociological data. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, vol. 34, No 1, p. 33-54. ISSN 0340-269X.
 111. ROZKOŠNÝ, Rudolf and František GREGOR. Insecta: Diptera: Muscidae. Heidelberg: Elsevier, 2004. 111 pp. Susswasserfauna von Mitteleuropa, sv. 21/29. ISBN 3-8274-1504-7.
 112. HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě (Conflict Democracy. Modern Mass Politics in Central Europe). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 pp. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 113. DANIHELKA, Jiří and Martin LEPŠÍ. Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje (Urtica kioviensis near the confluence of the Morava and Dyje rivers). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2004, vol. 39, No 1, p. 25-35. ISSN 1211-5258.
 114. MRKÝVKA, Petr. Member of the scientific board of the conference The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. 2004.
 115. KOUBEK, Petr, Vlastimil BARUŠ and Božena KOUBKOVÁ. Presence of Skrjabingylus petrowi (Nematoda) in central Europe. Parasitology Research. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, vol. 94, No 4, p. 301-303. ISSN DOI10-1007/.
 116. HLOUŠEK, Vít. Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích (Process of Europeanisation and Political Parties in Candidate Countries). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, vol. 1, No 1, p. 93-108. ISSN 1212-365X.
 117. KOŘAN, Michal. Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.) Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 125 pp. ISBN 80-210-3589-7.
 118. HLOUŠEK, Vít and Zdeněk (eds.) SYCHRA. Rakousko v evropské a středoevropské politice (Austria in European and Central European Politics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 125 pp. Studie, svazek č. 32. ISBN 80-210-3589-7.
 119. KOUBKOVÁ, Božena, Vlastimil BARUŠ, Miroslav PROKEŠ and Iva DYKOVÁ. Raphidascaris acus (Bloch, 1779) larvae infections of the stone loach, Barbatula barbatula (L.), from the River Haná, Czech Republic. Journal of Fish Diseases. Blackwell Synergy, 2004, vol. 27, No 2, p. 65-71. ISSN doi:10-1046/j.
 120. HÁJKOVÁ, Petra and Michal HÁJEK. Sphagnum-mediated successional pattern in the mixed mire in the Muránska planina Mts (Western Carpathians, Slovakia). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2004, vol. 59, No 1, p. 63-72. ISSN 0006-3088.
 121. 2003

 122. DANIHELKA, Jiří. Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen (Danihelka J. (2003): Achillea asplenifolia in Moravia (Czech Republic), with taxonomic remarks). Preslia : časopis české botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2003, vol. 75, No 2, p. 115-135. ISSN 0032-7786.
 123. HLOUŠEK, Vít. Cleavages in Central and Eastern Europe: between Tradition and Change. Artur Wolek (ed.). In The End of Transformation Era? Graduate Seminar in Politics. 1st ed. Nowy Sacz: WSB-NLU, 2003. p. 40-46. ISBN 83-88421-40-9.
 124. PŘICHYSTAL, Antonín. Český masív - platformové predpolie Álp a Karpát (Bohemian Massif - platform foreland of the Alps and Carpathians). In Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. p. 7-12. Kováč, M. - Plašienka, D. eds. ISBN 80-223-1578-8.
 125. HLOUŠEK, Vít. Evropa a její místo v dějinách - reflexe Oskara Haleckého (Europe and its place in the history - Reflections on Oskar Halecki). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2003, V, No 4, p. 1-7. ISSN 1212-7817.
 126. SLAVÍČEK, Lubomír. Kresba: "La prima Achatemia" (Drawing: "La prima Achatemia"). In Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes - Brno: Somogy, éditions d'art; Moravská galerie v Brně, 2003. p. 247-255. katalog Moravské galerie. ISBN 80-7027-121-3.
 127. SZALÓ, Csaba and Igor (eds.) NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné Střední Evropě (Mosaic in Re-construction.Social Identity Formation in Contemporary Central Europe). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. 235 pp. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 128. DVOŘÁK, Libor, Tomáš ČEJKA and Michal HORSÁK. Present knowledge of distribution of Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) in the Czech and Slovak Republics (Gastropoda: Milacidae). Malacological newsletter. 2003, vol. 21, No 1, p. 37-43.
 129. HÁJKOVÁ, Petra and Michal HÁJEK. Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, vol. 75, No 3, p. 271-287. ISSN 0032-7786.
 130. FIALA, Petr and Ryszard HERBUT. Středoevropské systémy politických stran (Central European Party Systems). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 255 pp. Ediční řada Sborníky, sv. č.15. ISBN 80-210-3091-7.
 131. SZALÓ, Csaba and Igor NOSÁL. Úvod: Mozaika v re-konstrukci (Introduction: Mosaic in reconstruction). In SZALÓ, Csaba and Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 3-8. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 132. DANIHELKA, Jiří and Karol MARHOLD. Validation of the name Artemisia pancicii (Asteraceae). Willdenowia. Berlin-Dahlem: BGBM, 2003, vol. 33, No 1, p. 251-254. ISSN 0511-9618.
 133. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ and Václav PIŽL. 7th Central European Workshop on Soil Zoology. 2003.
 134. 2002

 135. KVĚT, Radan and Stanislav ŘEHÁK. Eine neue Stellungnahme zum Gross-Germanien des Ptolemäus. In Regensburger Beitrage zur Regionalgeographie und Raumplanung. Regensburg, 2002. p. 41-56. Band 8. ISBN 3 7847 6308 1.
 136. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Insecta: Diptera: Sciomyzidae. 1st ed. Heidelberg-Berlin: Spektrum - Akademischer Verlag - Gustav Fischer, 2002. 122 pp. Susswasserfauna von Mitteleuropa 21/23. ISBN 3-8274-1076-2.
 137. ŠMÍD, Tomáš and Jan HOLZER. Ruská federace. In FIALA, Petr, Jan HOLZER and Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002. p. 333 - 354, 21 pp. ISBN 80-210-3036-4.
 138. HÁJEK, Michal, Petr HEKERA and Petra HÁJKOVÁ. Spring fen vegetation and water chemistry in the Western Carpathian flysch zone. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2002, vol. 37, No 2, p. 205-224. ISSN 1211-9520.
 139. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. The Journal of the BWW Society and The Institute for the Advancement of Positive Global Solutions. Irvine, California, USA: BWW Society, 2002, II., 1., p. 81-89.
 140. SVOBODA, Jiří. The last interglacial in southeast central Europe: A short note. In Le dernier interglaciaire et les occupations humaines du Paléolithique moyen. Francie: Université des Sciences et Technologies de Lille, 2002. p. 15-19. Publications de CERP 8. ISSN 0989-6309.
 141. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR, Miroslav BARTÁK and Jaromír VAŇHARA. The Muscidae (Diptera) of Central Europe. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2002. 264 pp. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brno, Biol. 107. ISBN 80-210-2773-8.
 142. PODBORSKÝ, Vladimír. Vedrovická pohřebiště ve starším moravském a středoevropském neolitu (Vedrovice-burial sites in the older moravian and centraleuropean neolithic). In Podborský, V. (ed.): Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 293-338. xxx. ISBN 80-210-2933-1.
 143. LANGER, Jiří and Helena BOČKOVÁ. Východní cesta mediteránních inovací středoevropské lidové architektury (Mediterranean Innovations of the Vernacular Architecture Central Europas). In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002. p. 83-104. ISBN 80-85010-41-0.
 144. HRUBCOVÁ, Pavla, Aleš ŠPIČÁK, Jan ŠVANCARA, Bohuslav RŮŽEK, František HUBATKA, Alice TOMÁŠKOVÁ and Milan BROŽ. Výzkum hluboké stavby Českého masívu CELEBRATION 2000 (Research of the Bohemian Massif deep structure - project CELEBRATION 2000). Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2002. 38 pp. Projekt MŽP ČR.
 145. SLAVÍČEK, Lubomír. Zwey Typen der aristokratischen Sanmmlertätigkeit im 17. Jahrhundert: Otto Nostitz d. J. und Franz Anton Berka von Duba (Two examples of the collecting activities in 17th Century: Otto Nostitz Jr. and Franz Anton Berka of Duba). Kunmsthistoriker. Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes. 2002, 18/19, No 1, p. 44-49. ISSN 1015-0129.
 146. 2001

 147. DANIHELKA, Jiří. Achillea pannonica in the Czech Republic, with taxonomic remarks. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, vol. 73, No 3, p. 213-244. ISSN 0032-7786.
 148. DANIHELKA, Jiří and Olga ROTREKLOVÁ. Achillea pratensis (Asteraceae) - a recently recognized species of the Czech flora. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, vol. 73, No 1, p. 1-27. ISSN 0032-7786.
 149. DANIHELKA, Jiří. Achillea setacea in the Czech Republic, with taxonomic remarks. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, vol. 73, No 2, p. 97-120. ISSN 0032-7786.
 150. HOLZER, Jan. Byla ili ne byla? Suščestvovala ili net Centralnaja Jevropa: Češskije spory o centralnoevropejskoj mentalnosti malogo naroda (There it was or there it was not? Did it Exist or Not Central Europe: Czech Controversy About Central-European Mentality of Small Nation). Političeskaja nauka: Regionalizacija postkommunističeskoj Jevropy. Moskva: INION, 2001, vol. 2, No 4, p. 65-90, 25 pp.
 151. BOUREK, Ales. Collaboration among payers, providers and consumers of health care (The general instruments of evaluation of quality and efficiency). In "Health insurance in Central and Eastern Europe - the beginnings". Romuald Holly ed. 2001st ed. Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczen, 2001. p. 459-465. Health insurance in Central and Eastern Europe. ISBN 83-911790-8-7.
 152. VÁCLAVÍK, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I (Ethnical and Cultural Minorities in the Central Europe I). 1st ed. Liberec: Technická univerzita, 2001. 120 pp. ISBN 80-7083-457-9.
 153. STURM, Katrin, Ruediger GLASER, Jucundus JACOBEIT, Mathias DEUTSCH, Rudolf BRÁZDIL, Christian PFISTER, Juerg LUTERBACHER and Heinz WANNER. Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur atmosphaerischen Zirkulation (Floods in Central Europe since AD 1500 and their relation to the atmospheric circulation). Pettermans Geographische Mitteilungen. Gotha: Justus Perthes Verlag, 2001, vol. 145, No 6, p. 14-23. ISSN 0031-6229.
 154. DANIHELKA, Jiří and Olga ROTREKLOVÁ. Chromosome numbers within the Achillea millefolium and the A. distans groups in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2001, vol. 36, No 2, p. 163-191. ISSN 1211-9520.
 155. IVANOV, Martin. Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách (Correlation of Quaternary herpetofaunas in some European localities). In 7. Kvartér 2001. Brno: Katedra geologie a paleontologie Př.F. Masarykovy univerzity, 2001. p. -, 2 pp.
 156. SVOBODA, Jiří. La question széletienne (The Szeletian question). In Les industries aux outils bifaciaux du Paléolithique moyen d'Europe occidentale. Belgie: Université de Liege, 2001. p. 221-230. ERAUL 98. ISBN 2-930322-27.
 157. SVOBODA, Jiří. Mladeč and other caves in the Middle Danube region: early modern humans, late Neandertals, and projectiles. In Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique. Actes du colloque de la Commission VIII de l'UISPP. Portugalsko: Instituto Portugués de Arquelogia, 2001. p. 45-60. ISBN 972-8662-00-9.
 158. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. TheBi-Monthly Journal of The BWW Society. Petria, Irvine, California (USA): The BWW Society, 2001, 1., č.2, p. 32-39.
 159. 2000

 160. DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1st ed. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000. p. 100. ISBN 951-707-094-2.
 161. STEHLÍKOVÁ, Eva. Central European Medea. In Medea in Performance 1500-2000. Oxford: European Humanities Research Centre, 2000. p. 180-190. ISBN 1-900755-35-1.
 162. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Vít GRULICH and Jiří DANIHELKA. Flóra cévnatých rostlin (Flora of vascular plants). In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 107-180. ISBN 80-210-2386-4.
 163. ŠIMONEK, Jaromír, Renata KLAROVA and Nora HALMOVA. Studies on the level of distance estimation ability in 6-22-year old population in the central european region. Studia kinantropologia. České Budějovice: Jihičeská univerzita v Č. Budějovicích, 2000, vol. 1, No 2, p. 187-192. ISSN 1213-2101.
 164. VICHEREK, Jiří, Kateřina ŠUMBEROVÁ and Vladimír ŘEHOŘEK. Vegetace (Vegetation). In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 181-288. ISBN 80-210-2386-4.
 165. 1999

 166. GAZDA, Jiří. Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. (The Text of Political Writings as an Indicator and the Means of Transformational Processes in Eastern and Central Europe). In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 133-139. ISBN 80-210-2192-6.
 167. DOKULIL, Miloš. Rusko a střední Evropa (Russia and Central Europe). In Evropská integrace a otázky českých dějin. 1st ed. Praha: Porta linguarum Praha, 1999. p. 91-105. Policy Center for Promotion of Democracy, sv. XI. ISBN 80-901833-6-0.
 168. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK and Václav HOUŽVIČKA. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální. Středoevropský prostor, role hranice a přeshraniční spolupráce (Central European area. The role of the frontier, overfrontier collaboration. Aspects internal, internationals and regionals.). In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999. p. 154-159. ISBN 80-85950-85-5.
 169. 1998

 170. DANČÁK, Břetislav. Vnitropolitický vývoj v Polsku a polsko - ruské vztahy (Development of Internal Politics in Poland and Polish-Russian Relations). In VLADIMÍR, Leška a kol. Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost. 1st ed. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998. p. 113-127. ISBN 80-85864-46-0.
 171. 1997

 172. SURAZSKA, Wisla, Jan BUČEK and Petr DANĚK. Towards regional government in Central Europe: territorial restructuring of post-communist regimes. Environment and Planning C. Londýn, Spojené království: Pion, Ltd., 1997, vol. 15, No 4, p. 437-462. ISSN 0263-774.
 173. 1996

 174. DOBROVOLNÝ, Petr and Janos MIKA. A comparison of Several GCM simulations of Seasonal temperatures over Central Europe. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Brno: Masarykova univerzita, 1996, vol. 25, No 1, p. 61-77. ISSN 80-210-1277-3.
 175. SLAVÍČEK, Lubomír. Visual Documentation of Aristocratical Collections in Baroque Bohemia. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 1996, vol. 1996, F 40, p. 75-100. ISSN 1211-7390.
 176. 1995

 177. DOBROVOLNÝ, Petr and J. MIKA. A comparsion of several GCM simulations of seasonal temperatures over Central Europe. In Regional Climate Change in central and East Europe. 1st ed. Budapest: Hungarian Meteorological Institute, 1995. p. 57-65. ISBN 963 463 042 1.
 178. ŘEHÁK, Stanislav and Lenka VAŠKOVÁ. Hungary and its linguistic structure between 1880 and 1910. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. Brno: MU Brno, 1995, vol. 25, No 1, p. 93-106. ISSN 8021009640.
Display details
Displayed: 5/10/2022 21:28