Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav. Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
 2. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí (Pohansko near Břeclav: : Sixty years of defining standards in a non-standard environment). In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.
 3. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Pohansko u Břeclavi, Valy u Mikulčic. (Ne)viditelné stopy konfliktů (Archaeological sites Pohansko near Breclav, Valy near Mikulcice. (In) visible traces of conflicts). In Archeologie konfliktů / Archaeology of Conflicts. 2019.
 4. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji (Pohansko near Breclav. Great Moravian Center on the river Dyje). In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 5. 2018

 6. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 7. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum (Pohansko u Břeclavi. Great Moravian Center). 2018.
 8. 2017

 9. DRESLER, Petr and Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav-Pohansko: vektorová dokumentace výzkumů 1959-2016 (Břeclav-Pohansko: vector map of archaeological excavations 1959-2016). 2017.
 10. 2016

 11. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 12. 2015

 13. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Pohansko a Mikulčice. Zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko. Extinction of the Great Moravian centers on two ways). In Kolaps očami slovenských archeológov - Nitra 5. – 6. 11. 2015. 2015.
 14. DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1st ed. Budapest: ARCHAEOLINGUA, 2015. p. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3.
 15. 2014

 16. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi (Survey in the close hinterland of Pohansko u Břeclavi). Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, vol. 50, No 53, p. 350-358. ISSN 0449-0436.
 17. 2012

 18. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 19. 2011

 20. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi (The fortification of Pohansko near Břeclav). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 21. 2010

 22. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009 (Fifty-year anniversary of the start of excavations at Pohansko near Břeclav 1959-2009). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 247-249. ISSN 0449-0436.
 23. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800.
 24. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? (Pohansko near Břeclav - Fortified centre at the Border?). In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. p. 83-93, 10 pp. ISBN 978-80-86931-47-0.
 25. 2009

 26. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí (Břeclav-Pohansko: The Status of the Analysis of suburbs). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 27. 2008

 28. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav (The baileys of the early medieval seat Pohansko near by Břeclav). In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 29. 2007

 30. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System (Pohansko near Břeclav. Early mediaeval central place as a socio-economic system.). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 pp. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
Display details
Displayed: 8/5/2021 21:50