Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. ROBLOVÁ, Vendula, Petr TÁBORSKÝ, Libuše TRNKOVÁ and Miroslava BITTOVÁ. ELECTROPHORETICAL STUDIES OF INTERACTIONS BETWEEN OLIGONUCLEOTIDES AND CHELERYTHRINE. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  URL
  Name in Czech: Elektroforetické studium interakce oligonukleotidů s chelerythrinem
  Name (in English): ELECTROPHORETICAL STUDIES OF INTERACTIONS BETWEEN OLIGONUCLEOTIDES AND CHELERYTHRINE
  RIV/00216224:14310/09:00036226 Proceedings paper. Electrochemistry. English. Czech Republic.
  Roblová, Vendula (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Táborský, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Trnková, Libuše (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Bittová, Miroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: chelerythrine; intercalation; oligonucleotides; capillary electrophoresis

  Changed by: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., učo 14556. Changed: 18/1/2013 19:52.
 2. 2007

 3. SUCHOMELOVÁ, Jana, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ and Pavel MUSIL. HPLC quantification of seven quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids in six species of the family Papaveraceae. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2007, vol. 44, No 1, p. 283-287. ISSN 0731-7085.
  URL
  Name in Czech: HPLC analýza sedmi kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů obsažených v šesti druzích čeledi Papaveraceae
  RIV/00216224:14110/07:00020380 Article in a journal. Plant cultivation. English. Czech Republic.
  Suchomelová, Jana (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic, guarantor) -- Bochořáková, Hana (203 Czech Republic) -- Paulová, Hana (203 Czech Republic) -- Musil, Pavel (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Benzo[c]phenanthridine; Chelilutine; Chelirubine; Macarpine; Sanguirubine; Sanguilutine; Sanguinarine; Chelerythrine; RP-HPLC
  Reviewed: yes

  Changed by: RNDr. Hana Paulová, CSc., učo 1355. Changed: 23/6/2009 08:18.
 4. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, vol. 45, No 2, p. 131-139, 10 pp. ISSN 1388-0209.
  Name in Czech: Skrining benzo(c)phenanthridinových alkaloidů na antiproliferativní a proapoptotické vlastnosti
  RIV/00216224:14110/07:00020083 Article in a journal. Genetics and molecular biology. English. Netherlands.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Slunská, Zdenka (203 Czech Republic) -- Šinkora, Jiří (203 Czech Republic) -- Vlková, Marcela (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: apoptosis; annexin V; benzo[c]phenanthridine alkaloids; cytotoxicity; chelerythrine; chelirubine; macarpine; MTT assay; sanguinarine; sanguirubine
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 22/6/2009 12:06.
 5. 2006

 6. DVOŘÁK, Z., Iva SOVADINOVÁ, Luděk BLÁHA, J. GIESY and J. ULRICHOVÁ. Quaternary benzo[c]phenathridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine do not affect transcriptional activity of aryl hydrocarbon receptor: Analyses in rat hepatoma cell line H4IIE.luc. Food and Chemical Toxicology, IF=1.69, SCI # cit. 4x. 2006, vol. 44, No 1, p. 1466-1473, 7 pp. ISSN 0278-6915.
  Name in Czech: Kvartérní benzo[c]fenantridinové alkaloidy sanguinarin a chelerytrin neovlivňují transkripční aktivitu Ah receptoru: Analýza buněčné linie
  Name (in English): Quaternary benzo[c]phenathridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine do not affect transcriptional activity of aryl hydrocarbon receptor: Analyses in rat hepatoma cell line H4IIE.luc.
  RIV/00216224:14310/06:00018655 Article in a journal. Environmental impact on health. English. United States of America.
  Dvořák, Z. (203 Czech Republic) -- Sovadinová, Iva (203 Czech Republic) -- Bláha, Luděk (203 Czech Republic, guarantor) -- Giesy, J. (840 United States of America) -- Ulrichová, J. (203 Czech Republic)
  Keywords in English: sanguinarine;chelerythrine;transcriptional activity
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., učo 15473. Changed: 18/3/2010 10:16.
 7. 2002

 8. TOUŠEK, Jaromír, Roger DOMMISSE, Jiří DOSTÁL, Zdirad ŽÁK, Luc PIETERS and Radek MAREK. Configurations and conformations of sanguinarine and chelerythrine free bases stereoisomers. Journal of Molecular Structure. UK: Elsevier, 2002, vol. 613, No 10, p. 103-113. ISSN 0022-2860.
  Name (in English): Configurations and conformations of sanguinarine and chelerythrine free bases stereoisomers
  RIV/00216224:14110/02:00006314 Article in a journal. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
  Toušek, Jaromír (203 Czech Republic) -- Dommisse, Roger (56 Belgium) -- Dostál, Jiří (203 Czech Republic) -- Žák, Zdirad (203 Czech Republic) -- Pieters, Luc (56 Belgium) -- Marek, Radek (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Sanguinarine; Chelerythrine; NMR spectroscopy; X-ray crystallography; Quantum chemical calculations

  Changed by: doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., učo 1309. Changed: 22/6/2009 12:52.
 9. KOUTNÁ, Pavlína, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ and Radek MAREK. Sanguinarin a chelerythrin v systému oktanol-voda (Sanguinarine and chelerythrine in octanol-water). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, vol. 96, No 11, p. 943-944. ISSN 0009-2770.
  Name (in English): Sanguinarine and chelerythrine in octanol-water
  RIV/00216224:14310/02:00006735 Article in a journal. Organic chemistry. Czech. Czech Republic.
  Koutná, Pavlína (203 Czech Republic) -- Dostál, Jiří (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic) -- Marek, Radek (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: sanguinarine; chelerythrine; extraction

  Changed by: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., učo 381. Changed: 13/5/2003 14:21.
Displayed: 2/10/2023 12:23