Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdenka KŘENOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea MAREČKOVÁ, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, Jiří VORLÍČEK and Jiří MAYER. Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie (Burkitt's lymphoma: pathophysiology, diagnostics and treatment). Transfúze a hematologie dnes. 2008, 3/14, No 3, p. 131-139, 144 pp. ISSN 1213-5763.
 2. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER and Jiří VORLÍČEK. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA Executive Office, Rotterdam, Nizozemí, 2008. p. 561-561. ISSN 0390-6078.
 3. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ and Jiří MAYER. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Annals of Oncology (Supplement). Glasgow, United Kingdom: European Society for Medical Oncology, 2008. p. 263-263. ISSN 0923-7534.
 4. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan MATUŠKA, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER and Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti (Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation). In Transfúze a hematologie dnes. 2008. ISSN 1213-5763.
 5. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, František FOLBER, Jiří MAYER and Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčebné výsledky pacientů s Burkittovým lymfomem, analýza 38 nemocných z jednoho pracoviště. (Diagnostics and treatment outcomes of patients with Burkitts lymphoma, one centre experience with 38 patients.). In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. p. 73-73. ISSN 1213-5763.
 6. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ and Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu (Possibilities of reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy). 1st ed. Brno: GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, 2008. 58 pp. Grant IGA MZ ČR - NR8469-3/2005-2007.
 7. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Miloš HOLÁNEK, Mária ZVÁRIKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jana KLEINOVÁ and Rostislav VYZULA. Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii. Vyžadují pacienti se solidními tumory specifický přístup v profylaxi a v léčbě febrilní neutropenie? (Retrospective analysis of patients with febrile neutropenia admited to the hospital. Do patients with solid tumors need specific management of febrile neutropenia treatment and profylaxis?). In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. p. 144-145. ISBN 978-80-86793-11-5.
 8. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK and Renata ČERVENÁ. Současná strategie léčby karcinomů ORL oblasti (Current treatment stragies for patients with cancers of the Head and Neck). Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol s r.o., 2008, vol. 21, No 2, p. 45-52. ISSN 0862-495X.
 9. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat) (Treatment Results of Low-Grade Gliomas in Children (a Retrospective Data Analysis)). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, 71/104, No 2, p. 206-214. ISSN 1210-7859.
 10. 2007

 11. ZITTERBART, Karel and Zdeněk PAVELKA. Embryonální nádory CNS dětí a mladistvých (Embryonal central nervous tumours in children). Referátový výběr z onkologie. 2007, vol. 24, 3+4, p. 61-68, 7 pp. ISSN 0034-2815.
 12. JOSTING, Andreas, Heinz HAVERKAMP, Petr BORCHMANN, H. DOHNER, B. METZNER, A. FRANKE, Lenka SMARDOVA, D. NIEDERWIESER, M. WILHELM, M. GOEBELER, Bb PFISTNER, N. SCHMITZ, A. SUREDA, D. RAEMAERKERS, V. DIEHL and A. ENGERT. Fourth interim analysis of the HD R2 study, a european multicenter trial for patients with relapsed Hodgkin lymphoma. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA - The European Hematology Assotiation, 2007. p. 82-83. ISSN 0390-6078.
 13. SVOBODA, Marek, Miloš HOLÁNEK, Eva KONEČNÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Miloš CHOBOLA, Jiří NAVRÁTIL, Lenka BEŇADIKOVÁ, Anna FIALOVÁ, Jana KLEINOVÁ and Rostislav VYZULA. Importance of Monitoring the Quality of Care of Patients with Febrile Neutropenia. In Supportive Care in Cancer : Abstracts of the 20th Anniversary International MASCC/ISOO Symposium. 2007. ISSN 0941-4355.
 14. VLČKOVÁ, Irena, Milan PILÁT, Kateřina ŠTULÍKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš KEPÁK and Jaroslav ŠTĚRBA. Influence of chemotherapy on cognitive functions in children and adolescents. In Xth European Congress of Psychology. 2007.
 15. BAJČIOVÁ, Viera, Irena VLČKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŠTĚRBA, Milan PILÁT and Danuše DEMBICKÁ. Vliv chemoterapie na kognitivní funkce u dětí a dospívajících - srovnání výsledků po prvním roce od zahájení chemoterapie. (The impact of chemotherapy on neurocognitive functioning in children and adolescents - the results one year after the commencement of chemotherapy.). In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ Brno. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. p. 149-150.
 16. 2006

 17. HUSER, Martin, Robert HUDEČEK, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ and Zdenk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). 1st ed. Florencie: Taylor a Francis, 2006. 1 pp. Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1.
 18. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ and Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. (IS AN ADMINISTRATION OF LITHIUM FOR PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF CHEMOTHERAPY INDUCED NEUTROPENIA WELL-FOUNDED AND SAFE?). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, No 6, p. 299-304. ISSN 0862-495X.
 19. PAVELKA, Zdeněk and Karel ZITTERBART. Medulloblastom (PNET) u dětí - současné možnosti diagnostiky a léčby (Medulloblastoma (PNET) in children - present management). Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2006, vol. 19, No 2, p. 130-137. ISSN 0862-495X.
 20. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ and František FOLBER. The Use Of Lithium In The Prophylaxis And Treatment Of Chemotherapy Induced Neutropenia (CIN): A Cost-Effective Option Or Hazard. Support Care Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, vol. 2006, No 14, p. 605-606. ISSN 0941-4355.
 21. PILÁT, Milan, Kateřina PAVELKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ and Tomáš KEPÁK. Vliv chemoterapie na kognitivní funkce u dětí a dospívajících. Analýza výsledků před léčbou a po prvním roce od zahájení chemoterapie. (The impact of chemotherapy on neurocognitive functioning in children and adolescents - an analysis of results before commencement of chemotherapy and one year thereafter.). In XXII. celostátní sympozium Duševní zdraví dětí a mládeže. 2006.
 22. 2005

 23. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ and Zdeněk KRÁL. . Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. In Human Reproduction. 20 (S1). Copenhagen: Oxfor Journals, 2005. p. 123.
 24. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ and Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. (Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy). Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2005, 1(9), No 1, p. 6-8. ISSN 1211-6645.
 25. 2004

 26. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA and Ivana PALKOVA. Concomitant chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2004, supp 3, No 45, p. 59. ISSN 0169-5002.
 27. HOFFMANNOVÁ, Daniela, Petr KRUPA, Rom KOSTICA, Jan ROTTENBERG, Pavel SMILEK and Vladimír SPURNÝ. Léba inoperabilního angiofibromu nosohltanu (Treatment of Inoperable Juvenile Angiofibroma). Praha: Ceská lékaská spolenost J.E. Purkyn, 2004, vol. 53, No 4, p. 215-217. ISSN 1210-7867.
 28. 2003

 29. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Pavel ŠLAMPA and Jana SKŘIČKOVÁ. Chemotherapy pacltacel, carboplatin and etoposide with concurrent radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non small cell lung cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2003, vol. 41, sup 2, p. 284. ISSN 0169-5002.
 30. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK and Jana KOPTÍKOVÁ. Chemotherapy with Ifosfamide and concomitant radiotherapy in limited disease (LD) small cell lung cancer (SCLC). Lung Cancer. 2003, vol. 41, sup 2, p. 104. ISSN 0169-5002.
 31. KYSELA, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK, Jiří ONDRÁŠEK and Igor KISS. Locoregional chemotherapy of the liver without the laparotomy. Acta Chirurgica Belgica. Belgie, 2003, suppl. 103, No 5, p. 51-51. ISSN 001-5458.
 32. KAPLANOVÁ, Jana, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ and Jana SKŘIČKOVÁ. Regionální chemoperfuze hrudníku kombinovaná se systémovou chemoterapií u pacientů s inoperabilním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem - pilotní studie (Regional chemoperfusion of the thorax combined with systemic chemotherapy in pts. with inoperable non-small cell lung cancer - a pilot study). In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. p. 169. ISBN 80-239-0175-3.
 33. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jiří HLOŽEK, Vladimír SPURNÝ and Zdeněk MECHL. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku (Contermporary treatment of Head and Neck Cancer). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 67 pp. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-3061-5.
 34. STARÝ, Jan, P. GAJDOŠ, Ivo SEDLÁČEK, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ, J. HAK, Václav VÁVRA, Jiří ZŮNA, Petr HRUŠÁK and P. SMÍŠEK. Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000 (The incidence and teatment of relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic between 1990-2000). Transfuze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, 2003/9, No 3, p. 132-142. ISSN 1213-5763.
 35. 2002

 36. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Adam SVOBODNÍK and Jana KOPTÍKOVÁ. Concomitant chemotherapy paclitaxel, carboplatin,etopposide and radiotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, 2002, vol. 37, Suppl.1, p. S31, 1 pp. ISSN 0169-5002.
 37. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA and Jan NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku (Echocardiographic evaluation of late side effect of doxorubicin chemotherapy in childhood). Cor et Vasa. Praha, 2002, vol. 44, No 9. ISSN 0010-9650.
 38. 2001

 39. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ and Tomáš KEPÁK. Aktuální možnosti chemoterapie v léčbě maligních gliomů centrálního nervového systému u dětí. (Current role of chemotherapy in the treatment of high grade gliomas in children.). Česko-slovenská pediatrie. Praha: BVibliographia medica čechoslovaka, 2001, vol. 56, No 9, p. 537-542, 5 pp. ISSN 0069-2328.
 40. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL and Hana HRSTKOVÁ. Kidney functions after chemotherapy in cancer paediatric patients. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, vol. 16, No 6, p. A101, 1 pp. ISSN 0931-0509.
 41. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ and Olga KUBOVÁ. Některé aspekty pokroku v chemoterapii bronchogenního karcinomu (Some aspects of progress in chemotherapy of lung cancer). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. P., 2001, vol. 47, No 8, p. 561-564. ISSN 0042-773X.
 42. WILHELM, Zdeněk, J. KLEINOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ and P. HEGYI. Suplementace hořčíku u onkologicky nemocných v průběhu chemoterapie. (Magnesium Suplementation by Oncological Patients in Course of Chemotherapy). In Nutriční a metabolická podpora u kritických stavů a orgánového selhání. 1st ed. Praha: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2001. p. 64-66. ISBN 80-238-6807-1.
 43. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Rostislav VYZULA, P. ČOUPEK, Igor KISS, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, J. KOPTÍKOVÁ and L. DUŠEK. Treatment of Locoregionally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) With Combined Chemotherapy and Concurrent Radiotherapy. In KAPLANOVÁ, Jana, Jana KOPTÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Rostislav VYZULA, P. ČOUPEK, I. KISS, Lenka BABIČKOVÁ and Olga KUBOVÁ. Lung Cancer. Bologna, Italy: Monduzii Editore, 2001. p. 249-252. Monduzii Editore. ISBN 88-323-1603-X.
 44. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HÖKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER and Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací při léčbě mnohočetného myelomu - přehled moderních léčebných možností (High-dosage chemotherapy with support of autologous haematopoietic cells in the treatment of multiple myeloma-review of contemporary possibilities). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, vol. 47, No 2, p. 92-98. ISSN 0042-773X.
 45. 2000

 46. WILHELM, Zdeněk, Jana KLEINOVÁ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Influence of the chemotherapy on the morphology of erythrocytes. Journal of Oncology Pharmacy Practice. N.Y., USA: Nature America, Inc., 2000, vol. 6, No 1, p. 25. ISSN 1078-1552.
 47. MALÁSKA, Jan, Marie SKLENIČKOVÁ, Kateřina KREJČÍ, Lenka FAJKUSOVÁ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ and Jiří FAJKUS. Telomerase Activity and Expresion and Telomere Analysis in Situ in the Course of Treatment of Childhood Leukemias (Telomerase Activity and Expression and Telomere Analysis in Situ in the Course of Treatment of Childhood Leukemias). Blood Cells, Molecules and Diseases. Orlando, Florida: Academic Press, 2000, vol. 26, No 5, p. 534-539. ISSN 1079-9796.
 48. CHOVANEC, Josef. Toxicita chemoterapie karcinomu prsu ve spektru změn menstruačního cyklu. (Breast cancer chemotherapy toxicity in spectrum of changes of the menstrual cycle.). 2000. 5 pp. Česká gynekologie, 65, 2000, s. 48 - 52.
 49. 1999

 50. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA and Jana KAPLANOVÁ. Comparsion of two chemotherapeutic regimens for SCLC. In Abstrakta. Milovy: V. Symposimum Czech and Polish Oncologists, 1999. p. 23. ISBN Nebylo přidělen.
 51. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Martin PETRENKO. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou (Sperm cryoconservation prior oncologic therapy). Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 1999, vol. 1999, No 6, p. 105-108. ISSN 1335-0862.
 52. ŠPELDA, Stanislav, Jana KAPLANOVÁ and Jana SKŘIČKOVÁ. Premedication for the chemotherapy containing platin derivates. In Abstrakta. Budapešť: 6th Central European Lung Cancer Conference, 1999. p. 32. ISBN Nebylo přidělen.
 53. CHOVANEC, Josef. The influence of breast cancer chemotherapy on the menstrual cycle. 1999. European Journal of Gynaecological oncology. ISBN 0392-2936.
 54. 1994

 55. BLÁHA, Ondřej. Taxol - nové cytostatikum (Taxol - a new drug). Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, 1994, vol. 3, No 1, p. 21. ISSN 1210-1133.
Display details
Displayed: 12/8/2022 07:53