Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie (Lack of Insight, Non-compliance and Their Mutual Relations in Schizophrenic Disorder). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, vol. 103, No 7, p. 336-340. ISSN 1212-0383.
  2. 2004

  3. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese (Treatment of unipolar depression). In Depresivní onemocnění. 1st ed. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. p. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
Display details
Displayed: 18/5/2021 20:41