Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. BOČEK, Pavel. Der Metropolit Kiprian zwischen Vilnius und Moskau an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert (Metropolitan Kiprian between Vilnius and Moscow at the turn of the 14th and 15th century). Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2020, vol. 66, No 2, p. 63-79. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2019-2-5.
 2. 2018

 3. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje (Gender Ideology: A Threat that Does not Exist). In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. p. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
 4. 2015

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa (The Legacy of Jan Hus from the Archaeological Point of View). In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 6. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER and Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky (A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 113-132. ISSN 1805-918X.
 7. 2014

 8. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov (Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 11. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 13. 2013

 14. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje (The Graves of St. Cyril and Methodius). In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě (The Graves of St. Cyril and Methodius in Rome and in Moravia). In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. (Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius). In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (IT Support During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu (An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, No 3, p. 81-85. ISSN 0323-2581.
 22. 2012

 23. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA and Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (Application of Enviromental Methods During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA and Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (Třebíč district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 139-140. ISSN 1211-7250.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan and Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník (Presentation of Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik). Masarykova univerzita, 2012.
 26. 2010

 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT and Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
 29. 2009

 30. FIALA, Petr. Labor der Säkularisierung. Kirche und Religion in Tschechien (Laboratory of Secularisation Church and Religion in the Czech Republic). Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2009, vol. 59, No 6, p. 93-100, 9 pp. ISSN 0030-6428.
 31. KOVÁŘ, Josef Jan. Průzkum krypty v jesenickém farním kostele (předběžná zpráva) (A research on the crypt at Jesenik Parish Church (preliminary report)). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2009, vol. 10, No 1, p. 59-60. ISSN 1213-0192.
 32. 2008

 33. DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK and Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren) (The Church from Pohansko near Břeclav (Moravia)). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1st ed. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. p. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5.
 34. FIALA, Petr. Tschechien (Czech Republic). In BUCHSTAB, Günter and Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. p. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 35. 2007

 36. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. (The Illustrated Encyklopedia of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses.). 2nd ed. Praha: Libri, 2007. 767 pp. ISBN 978-80-7277-338-1.
 37. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. (The Illustrated Encyklopedy of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses, The Additions.). 1st ed. Praha: Libri, 2007. 128 pp. ISBN 978-80-7277-339-8.
 38. BOČEK, Pavel. Ke vzniku samostatné litevské metropolie (About the Formation of the Independent Lithuanian Metropolie). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity řada historická, C 53. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 51-71, 20 pp. ISBN 978-80-210-4275-9.
 39. HANUŠ, Jiří and Pavel BOČEK. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu (The orthodoxy in historical, religion and culture context). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 133 pp. SPFFBU C 53. ISBN 978-80-210-4275-9.
 40. 2006

 41. KOPEČEK, Lubomír. Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989 (Catholicism and Christian Parties in Central Europe after 1989.). In HANUŠ, Jiří and Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 187 - 192. Politika a náboženství. ISBN 80-7325-071-3.
 42. BOČEK, Pavel. Ke vzniku Ruské autokefální církve (About the Emergency of the Russian Autokefaly Church). In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Brno: Matice moravská, 2006. p. 73-78, 15 pp. ISBN 80-86488-32-2.
 43. UNGER, Josef, Aleš FILIP and Jiří MIHOLA. Kirchen in den Pollauer Bergen (Churches in the Pollau Hills). In Kirchen in den Pollauer Bergen. 1st ed. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. p. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-8123-4.
 44. UNGER, Josef, Aleš FILIP and Jiří MIHOLA. Pálavské kostely (Kirchen in den Pollauer Bergen). In Pálavské kostely. 2006th ed. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. p. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-7758-X.
 45. BOČEK, Pavel. Stát a církev Rusku v polovině 16. století (The State and the Church in Russia in the middle of 16. century). In Byzantinoslovaca. Bratislava: Komenského univerzita, 2006. p. 226-236, 10 pp. ISBN 80-89236-07-3.
 46. 2005

 47. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace) (The Church and State Conference in Brno, 29 September 2004 (Information)). Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, 2005, vol. 29, 3/04, p. 236. ISSN 1211-1635.
 48. VÁCLAVÍK, David. Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev (Limits and Possibilities of the Implementation of Concepts of Sects, Cult and Curch in the Academic Study of Religion). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, 1/2005, No 1, p. 29-57, 38 pp. ISSN 1210-3640.
 49. HANUŠ, Jiří and Petr FIALA. Tschechische Republik (The Czech Republic). In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. p. 271-291, 20 pp. ISBN 3-531-14767-6.
 50. 2004

 51. HANUŠ, Jiří. Kněz a politika: Případ Jana Šrámka (Priest and politics: the case of Jan Šrámek). In Jan Šrámek. Olomouc: Katedra politologie a historie FF UP, 2004. p. 120-130, 10 pp. ISBN 80-900965-1-4.
 52. HANUŠ, Jiří. Organizace a správa církve jako živý a nekončící proces. Poznámky k dějinám církevní správy v moderní době. (Church organisation and administration as a never-ending process.). In Církevní správa na Moravě. Brno: MZA v Brně, SOA Břeclav, MaVS v Brně, 2004. p. 160-170, 10 pp. ISBN 80-7275-046-1.
 53. 2003

 54. HANUŠ, Jiří. Ekumenické církevní dějepisectví. (Ecumenical church historiography). In Hanuš, J.: Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, anylýzy, perspektivy. Brno: CDK, 2003. p. 1-4. ISBN 80-7325-019-5.
 55. BOČEK, Pavel. Stát a církev na Stoglavu (The State and the Church on the Stoglav). In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1st ed. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. p. 173-182. ISBN 80-86488-12-8.
 56. 2002

 57. BOČEK, Pavel. Zu den Versuchen die russische Metropolie in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. zu spalten (To the Attempts to separate the Russian Metropoly in the first half of 14 Century). In Russia in Czech Historiography. Studies published by the Prague Group of Russian history specialists: on the occasion of the birthdays of group members Zdeněk Sládek, Vladislav Moulis and Václav Veber. 1st ed. Prague: National Library of Czech Republic, 2002. p. 100-136, 36 pp. ISBN 80-7050-379-3.
 58. 2001

 59. HANUŠ, Jiří. Boží oko státu nad církvemi. Charakteristika církví v Jihomoravském kraji v roce 1966. (The State Eye above Churches. Characteristics of South Moravian Churches in 1966.). Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, vol. 2001, No 2, p. 88-95. ISSN 1211-3808.
 60. FIALA, Petr. Die katholische Kirche und die tschechische Gesellschaft im postkommunististischen Transformationsprozess (The Catholic Church and the Czech society). In KOWALCZYK, K., K. KUBAJ and WRÓBLEWSKI. Miedzy komunizmem a integracja. Spoleczenstwa i Kościoly Europy Środkowej. Tuchow: Sowrzyszzenie Absolwentów Universystetu Szczecińskieho, 2001. p. 119-132. sborník. ISBN 83-86744-32-4.
 61. FIALA, Petr. Katolická církev a sekularizace české společnosti. Historické, kulturní a politické determinanty religiozity v České republice (Catholic Church and Secularisation of Czech Society. Historical, Cultural and Political Determinants of Religiosity in the Czech Republic). Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, vol. 6, No 1, p. 84-93. ISSN 1211-3808.
 62. HANUŠ, Jiří and Jana KUBÍČKOVÁ. Obrana biskupa Skoupého proti dosazení vládního zmocněnce V. Starého na brněnské biskupství v roce 1949. (The Defence of Bishop Skoupý against the Establishment of the Government commissioner V.Starý at the Bishopś Office in 1949.). Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, vol. 2001, No 3, p. 85-92, 7 pp. ISSN 1211-3808.
 63. HANUŠ, Jiří. Teologické aspekty dějin v době nejnovější. (Theological Aspect of Recent Church History.). Getsemany. Praha: Síť, 2001, vol. 2001, No 1, p. 2-5. ISSN 1210-485X.
 64. 1999

 65. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik (Catholic Church in Post-Communist Transforamtion of the Czech Republic). Ost-Dokumentation. Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa. 1999, vol. 13, No 4, p. 9-20. ISSN 0137-9760.
 66. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik (Catholic Church in the Process of Post-communist Transformation of the Czech Republic). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, vol. 1, No 1, p. 1-10. ISSN 1212-7817.
 67. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. Die Praxis der Frauenordination in der tschechoslowakischen Untergrundkirche (The Practise of Ordaining Women in the Czechoslovak Hidden Church). Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie. 1999, vol. 1999, No 3, p. 386-397. ISSN 0588-9804.
 68. FIALA, Petr. Katolická církev a občanská společnost (The Catholic Church and Civic Society). Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, vol. 1999, No 3, p. 67-78. ISSN 1211-3808.
 69. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. La practique de l'ordination des femmes dans lÉglise actuelle (The Practice of Ordaining Women in the Present Church). Concilium. 1999, vol. 35, No 3, p. 155-168. ISSN 1140-7654.
 70. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs. 1999, vol. 32, 9-10, p. 366-372. ISSN 0027-0172.
 71. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. The Practise of Ordaining Women in the present Church. Theological Preparation and Establishment of the Ordination of Women in the Clandestine Church in Czechoslovakia. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie. 1999, vol. 1999, No 3, p. 127-138. ISSN 0588-9804.
 72. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. Toepassing van de priesterwijding van vrouwen in de hedendaagse kerk (Practice of Ordaining Women in the Present Church). Concilium. 1999, vol. 35, No 281, p. 126-137. ISSN 0167-1200.
 73. 1998

 74. LINHART, Karel. Církev a stát. Sborník příspěvků z 3. ročníku konference. (Church and state, 3.). Recenze. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1998, vol. 5, No 11, p. 39. ISSN 1211-6866.
 75. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin (Christianity and Politics During the Times). Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, 3. roč., červen, 16 pp. ISSN 1210-485X.
 76. 1996

 77. FILIP, Jan. Právní věda a vztah státu a církve : Úvodní slovo na konferenci (Legal science and relation between state and church : an introductory conference paper). In Církev a stát : (sborník příspěvků z 2. ročníku konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 10-13. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 186. ISBN 80-210-1352-4.
 78. 1985

 79. SEKOT, Aleš. Světová rada církví (World Council of Churches). Praha: Horizont, 1985. 250 pp.
 80. 1984

 81. SEKOT, Aleš. Světová metodistická rada (World Council of Churches). Praha: Horizont, 1984. 164 pp.
 82. 1982

 83. SEKOT, Aleš. Církev československá husitská (Czechoslovac Hussite Church). Praha: Horizont, 1982. 108 pp.
 84. 1981

 85. SEKOT, Aleš. Evangelická církev metodistická (Methodist Evangelical Church). 1st ed. Praha: Horizont, 1981. 93 pp.
Display details
Displayed: 20/10/2021 16:53