Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. HÚSKA, Dalibor, Ivo FABRIK, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Michal MASAŘÍK, Jaromír HUBÁLEK, Anna VAŠKŮ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2009, vol. 9, No 3, p. 1355-1369. ISSN 1424-8220.

  2008

  1. ZÍTKA, Ondřej, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electroanalysis of cisplatin-glutathione and cisplatin-DNA interactions. Clare, Ireland: Elsevier Ireland, 2008.
  2. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ivo FABRIK, Violetta SHESTIVSKA, Tomáš ECKSCHLAGER, Jan HRABĚTA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. METALLOTHIONEIN-CISPLATIN INTERACTION REVEALED BY QUARTZ CRYSTAL AND MERCURY ELECTRODE. In Electrochemistry of Nucleic Acids and Proteins. Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, p. 78-78.
  3. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, vol. 2008, No 54, p. 97-101. ISSN 0015-5500.
  4. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. The in vitro effect of ultrasound and cisplatin on A2780 and A2780cis cell line. In XIX. BIOLOGICKÉ DNY. Hradec Králové, 2008, p. 54. ISBN 978-80-7399-545-4.

  2007

  1. ZÍTKA, Ondřej, D. HUSKA, J. KUKAČKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, R. PRŮŠA, A. HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, L. HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electrochemical study of interaction of glutathione with cisplatin. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007, p. 140-141. ISBN 9788021042353.
  2. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Účinek nízkých intenzit ultrazvuku a cisplatiny na viabilitu buněk A2780 (Effect of low intensity of ultrasound exposure and cisplatin up to viability of A2780 cells). In Sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, 2007, p. 12. ISBN 978-80-239-9421-6.

  2006

  1. PETRLOVÁ, Jitka, David POTĚŠIL, Josef ZEHNÁLEK, Berd SURES, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Cisplatin electrochemical biosensor. Electrochim. Acta. 2006, vol. 51, No 24, p. 5169-5173. ISSN 0013-4686.

  2004

  1. PROKOP, Radim, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Olga NOVAKOVA, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Ana M. PIZARRO, Carmen NAVARRO-RANNINGER and Viktor BRABEC. DNA interactions of new antitumor platinum complexes with trans geometry activated by a 2-metylbutylamine or sec-butylamine ligand. Biochemical Pharmacology. Oxford, UK: Elsevier, 2004, vol. 67, No 6, p. 1097-109, 13 pp. ISSN 0006-2952.

  2003

  1. KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Olga NOVAKOVÁ, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Yousef NAJAJREH, Dan GIBSON, Jose-Manuel PEREZ and Viktor BRABEC. Activation of trans geometry in bifunctional mononuclear platinum complexes by a piperidine ligand. Mechanistic studies on antitumor action. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol. Biol., 2003, vol. 278, No 48, p. 47516-47525. ISSN 0021-9258.
  2. ZATLOUKAL, Petr, Luboš PETRUŽELKA, Milada ZEMANOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Hana FOITŮ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ and Jaromír ROUBEC. Gemcitabine plus cisplain vs. gecitabine plus carboplatin in stage IIIb and IV non small cell lung cancer: A phase III randomized trial. Lung Cancer. 2003, vol. 41, No 3, p. 245-367, 22 pp. ISSN 0169-5002.
  3. ZATLOUKAL, Petr, Luboš PETRUZELKA, Milada ZEMANOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Dimka SIXTOVÁ, Martin ROUBEC, Libor HAVEL and Petr PRUŠA. Gemcitabine plus Cisplatin versus Gemcitabine plus Carboplatin in Stage IIIb and IV Non Small Lung Cancer: A phase III Randomized Trial. Lung Cancer. 2003, vol. 41, sup 2, p. 65. ISSN 0169-5002.

  2002

  1. WESIERSKA-GADEK, Jozefa, Daniela SCHLOFFER, Vladimír KOTALA and Marcel HORKÝ. Escape of p53 protein from E6-mediated degradation in HeLa cells after cisplatin therapy. International Journal of Cancer. USA: Wiley InterScience, 2002, vol. 101, No 2, p. 128-135. ISSN 0020-7136.

  2000

  1. DASTYCHOVÁ, Eliška and Věra SEMRÁDOVÁ. A case of contact hypersensitivity to platinum salts. Contact Dermatitis. Velká Británie: Blackwell Publishing Ltd., 2000, vol. 43, No 4, p. 226. ISSN 0105-1873.
  2. BRABEC, Viktor, Kamila NEPLECHOVÁ, Jana KAŠPÁRKOVÁ and Nicholas FARRELL. Steric control of DNA interstrand cross-link sites of trans platinum complexes: specificity can be dictated by planar nonlelaving groups. Journal of Biological Inorganic Chemistry. Heidelberg: Springer Verlag, 2000, vol. 2000, 5/3, p. 364-368. ISSN 0949-8257.

  1994

  1. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER and Roman HÁJEK. Cisplatina a karboplatina při léčbě maligních lymfomů a mnohočetného myelomu (Cisplatin and carboplatin in the treatment of malignant lymphoma and multiple myeloma). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, vol. 40, No 12, p. 790-800. ISSN 0042-773X.
Display details
Displayed: 25/7/2024 18:28