Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. CÍSAŘ, Ondřej and Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. 2015, vol. 22, No 3, p. 536-559. ISSN 1351-0347. doi:10.1080/13510347.2013.869742.
 2. 2009

 3. CÍSAŘ, Ondřej and Lubomír KOPEČEK. Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present. In Buksinski, Tadeusz (ed.): Democracy in Western and Post-Communist Countries. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. p. 227 - 262. Studies in Philosophy and Social Sciences. ISBN 978-3-631-58543-6.
 4. CÍSAŘ, Ondřej and Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989 (Civil Society Organizations and Citizen Engagement in the Czech Republic after 1989). Revue d'études comparatives Est-Ouest. 2009, vol. 40, No 1, p. 197-221. ISSN 0338-0599.
 5. VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. (About relations toward others and to ourselves: diversity in country under the Tatras.). In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. p. 241-260. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9.
 6. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2009. In In: Mootz, Lisa (ed): Nations in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Eurasia. Washington, DC.: Freedom House. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2009. p. 455 - 473. Nations in Transit. ISBN 0-932088-71-6.
 7. 2008

 8. MARADA, Radim. Civic Sector and Organizational Identity. Formation of Civic Identities after 1989. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, 2/2008, No 162, p. 193-202. ISSN 1231-1413.
 9. COLLINS, Rita Chalmers and Michael GEORGE. Civil Is As Berger Says. In Náboženství v globální občanské společnosti (eds. Jiří Hanuš, Jan Vybíral). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. p. 80-87. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-140-6.
 10. DUFEK, Pavel. Jasno či polojasno? Několik poznámek k pojmu globální občanské společnosti (Clear or Cloudy? Notes on the Concept of Global Civil Society). In Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK, 2008. p. 25-32. Politika a náboženství, sv. 4. ISBN 978-80-7325-140-6.
 11. CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace (Political Activism in the Czech Republic: Social Movements and Civil Society in the Eras of Transformation and Europeanization). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 187 pp. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.
 12. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2008. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2008. p. 434-476, 38 pp. NIT. ISBN 0932088635.
 13. CÍSAŘ, Ondřej, František MIKŠ, Jiří NAVRÁTIL and Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Zarodzenja gromadjanskovo suspilastva - českyj priklad (Civil Society Building: the Case of the Czech Republic). Vydání první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 80 pp. ISBN 978-80-7325-173-4.
 14. 2007

 15. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti (The family from the viewpoint of the anthropology of the civil society). In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. p. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
 16. 2006

 17. CÍSAŘ, Ondřej and Martin KOUBEK. Do-It-Yourself Activism in Central Eastern Europe: The Case of the Hardcore Scene in the Czech Republic. In ECPR Workshop Session Nicosia 2006. 2006.
 18. MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota (Ethnic Diversity and Civic Unity). první. Brno: CDK, 2006. 297 pp. ISBN 80-7325-111-6.
 19. CÍSAŘ, Ondřej. Graždanskoe obščestvo i jego roľ v obščestvennoj transformacii (Civil Society and Its Role in the Social Transformation). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt (Přechod k demokracii – česká zkušenost). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 272-291. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 20. CÍSAŘ, Ondřej and Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Občanská společnost v Brně (Civil Society in Brno). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 113-138. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 21. MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti (From Marx to Alexander: civic incorporation as a problem of modernity). In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. p. 72-114, 44 pp. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
 22. FASORA, Lukáš. Rodinné vazby jako integrační faktor v procesu konstituování občanských elit. (Family relations as a integrativ factor of minicipial elities of Brno). In Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 19. Brno: Magistrát města Brna, 2006. p. 189-210, 12 pp. ISBN 80-86736-03-2.
 23. VAŠEČKA, Michal, Miroslav KOLLÁR and Grigorij MESEŽNIKOV. Slovakia. NIT 2006. In Nations in Transit 2006. Democratization from Central Europe to Eurasia. 1st ed. Washington, D.C.: Freedom House, 2006. p. 577-600. Nations in Transit. ISBN 9638661585.
 24. 2005

 25. CÍSAŘ, Ondřej. Al-mudžtama` al-madaní wa dawruhu fí 't-tahawwul al-idžtimá`í (Civil Society and Its Role in Social Transformation). Eds. Stanislav Balík, Pavel Pšeja. In `Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja (Proces budování demokratických institucí: zkušenosti z České republiky). Brno, Bagdad: CDK-IRI, 2005. p. 218-235. mimo řady. ISBN 80-7325-058-6.
 26. MARADA, Radim, editor. Dilemata občanské společnosti (Dilemmas of Civil Society). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 214 pp. Sociální studia, 1/2005. ISSN 1214-813X.
 27. MARADA, Radim. Občanská společnost: mezi inkluzí a exkluzí (Civil Society: between inclusion and exclusion). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 1, p. 7-11. ISSN 1214-813X.
 28. MARADA, Radim. Protest a občanská společnost (Protest and civil society). In Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia: Filosofický ústav AV ČR, 2005. p. 98-111. ISBN 80-7007-211-3.
 29. MARADA, Radim. Růstová dilemata občanského sektoru (Dilemmas of Growth in the Civic Sector). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 1, p. 147-168. ISSN 1214-813X.
 30. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2005. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nation in Transit 2005. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2005. p. 584-606. Nations in Transit. ISBN 0-7425-5085-0.
 31. 2004

 32. BARŠA, Pavel and Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století (The Left in a Post-revolutionary Age: Civil Society and New Social Movements in the Radical Political Theory of the 20th Century). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 210 pp. Edice politika a společnost; sv. č. 5. ISBN 8073250330.
 33. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2004. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization in East Central Europe and Eurasia. Nations in Transit. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2004. p. 538-559, 21 pp. Nations in Transit. ISBN 0-7425-3646-7.
 34. NOSÁL, Igor. Zrození české postkomunistické politické kultury (The Emergence of the Czech Post-communist Political Culture). In SKALNÍK, Petr. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: SET OUT, 2004. p. 71-88, 17 pp. ISBN 80-86277-40-2.
 35. 2003

 36. MARADA, Radim. Občanský sektor a organizační identita: Utváření občanských identit po roce 1989. (Civic sector and the organizatinal identity: formaiton of civic identities after 1989.). In SZALÓ, Csaba and Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 157-184, 27 pp. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 37. JANKŮ, Kateřina. Stvoření "Barevného světa". Formování sociální identity v rámci občanské angažovanosti. (The creation of the "coloured-world". Social identity formation in the civil society.). In Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: MPU, 2003. p. 11-21. ... ISBN 8021033061.
 38. JANKŮ, Kateřina. Stvoření "Barevného světa". Jak je formována sociální identita v prostoru občanské angažovanosti (The creation of the Coloured World. How is social identity formed in the field of civic activism.). In SZALÓ, Csaba and Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 111-131, 20 pp. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 39. 2001

 40. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN (Relationship of Municipalities to NonProfit Sector in Austria and Germany). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. p. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.
 41. 2000

 42. MARADA, Radim. Étos, zájmy dispozice: o sociálních zdrojích občanství (Ethos, Interests, Dispositions: On social sources of citizenship). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2000, 36 (2000), No 4, p. 387-414. ISSN 0038-0288.
 43. MARADA, Radim. Nové třídy, nová hnutí (New classes, new movements). In Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2000. p. 187-206. ISBN 80-210-2426-7.
 44. ĎURIŠ, Jaromír and Pavlína ĎURIŠOVÁ. Profesionální voják a občanská společnost. (The professional soldier and the civil society.). In Výchova k občianstvu. Bratislava (Slovensko): Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, FTVŠ UK., 2000. p. 72-74. ISBN 80-968252-2-4.
 45. VAŠEČKA, Michal. Slovakia country report. NIT 1999-2000. In Karatnycky, A. - Motyl, A. - Piano, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. Nations in Transit 1999-2000. 1. vydání. New York: Freedom House, 2000. p. 398-436. Nations in Transit. ISBN 07658-0773-4.
 46. KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev (The rise and the fall of the middle classes). Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 123 pp. Ediční řada Studie, 27. svazek. ISBN 80-85850-95-8.
 47. 1999

 48. KELLER, Jan. Občanská společnost v době globalizace (The Civil society in Period of Globalisation). In Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z mezinárodní konference Multikulturní výchova v období globalizace. Vydání první. Hradec Králové: Líp, 1999. p. 32-35. ISBN 80-902298-3-3.
 49. 1996

 50. VEČEŘA, Miloš and Martina URBANOVÁ. Stát, občanská společnost a místní správa (State, civil society and local administration.). In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 119-125. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 51. 1993

 52. HUNGR, Pavel. Demokracie, občanská společnost, právní stát (Democracy, civil society and the legal state). Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1993, roč. 75, č. 1, p. 94-98. ISSN 0032-6984.
 53. SVATOŇ, Jan. Politická činnost a rozhodování v občanské společnosti a v právním státě (Political activity and decision-making in civil society and in legal state). Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1993, roč. 76, č. 1, p. 56-61. ISSN 0032-6984.
Display details
Displayed: 28/9/2023 10:13