Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies, Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, vol. 22, No 3, p. 518-552. ISSN 0888-3254.
 2. HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 (Conflict versus Consensus. Cleavages, Party Systems, and Political Parties in Austria 1860-2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 273 pp. Monografie, svazek č. 19. ISBN 978-80-210-4484-5.
 3. HLOUŠEK, Vít and Jakub ŠEDO. Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung (Czech Republic: Consolidation of party system with persisting problem of majority creation). In BOS, Ellen and Dieter SEGERT. Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2008. p. 91-103, 13 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-86649-161-8.
 4. 2007

 5. NAVRÁTIL, Jiří. Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace (Cleavages in the context of collective mobilization). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, vol. 14, No 3, p. 247-259. ISSN 1211-3247.
 6. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej (Cleavages - Concept of Research in Central and Eastern Europe). Marzena Cichosz; Katarzyna Zamorska (eds.). In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007. p. 221-231, 11 pp. mimo edice. ISBN 83-914951-4-0.
 7. EIBL, Otto. Poznámka k dynamice konceptu cleavages v 21. století - příklad fenoménu digital divide (A Commment to the Cleavage Concept in the 21st century - example of digital divide phenomenon). Politologický časopis, Brno: MPÚ, 2007, XIV, No 3, p. 260-269. ISSN 1211-3247.
 8. KOPEČEK, Lubomír. Slovenská politika a volby 2006 (Slovak Politics and Election 2006). In Mrklas, Ladislav (ed.): Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: Cevro, 2007. p. 43 - 56, 14 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-87125-00-7.
 9. 2004

 10. HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě (Conflict Democracy. Modern Mass Politics in Central Europe). 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 pp. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 11. KOPEČEK, Lubomír. Konfliktní linie polské společnosti a politiky v éře transformace (The Cleavages of Polish Society and Politics during the Transformation Era). Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, No 6, p. 4-6. ISSN 0543-7962.
 12. 2003

 13. HLOUŠEK, Vít. Cleavages in Central and Eastern Europe: between Tradition and Change. Artur Wolek (ed.). In The End of Transformation Era? Graduate Seminar in Politics. 1. vyd. Nowy Sacz: WSB-NLU, 2003. p. 40-46, 7 pp. ISBN 83-88421-40-9.
 14. KOPEČEK, Lubomír. Politika v ministátu: islandský stranický a politický systém ve 20. století (Politics in Ministate: Icelandic Party and Political System in the 20th Century). Politologická revue, 2003, vol. 9, No 2, p. 116 - 138. ISSN 1211-0353.
 15. KOPEČEK, Lubomír. Proměny dánské politiky (Developments in Danish Politics). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústavy, 2003, X, No 3, p. 243 - 262. ISSN 1211-3247.
 16. FIALA, Petr and Vít HLOUŠEK. Stranický systém České republiky (Party System of the Czech Republic). Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 13-54, 42 pp. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
 17. KOPEČEK, Lubomír. Stranický systém Slovenska (Party System of Slovakia). Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 153-226, 74 pp. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
 18. FIALA, Petr and Vít HLOUŠEK. System partyjny Republiki Czeskiej (Party System of the Czech Republic). Andrzej Antoszewski, Petr Fiala, Ryszard Herbut; Jacek Sroka (reds.). In Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003. p. 15-62, 48 pp. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
 19. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Teorie Steina Rokkana a její použití v postsocialistických zemích jihovýchodní Evropy. Case study Abánie (Theory of Stein Rokkan and its usage in the postsocialistic countris in South Eastern europe. Case Study- Albania.). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, vol. 2003, No 1, p. 1-10. ISSN 1212-7817.
 20. 2002

 21. KOPEČEK, Lubomír. Aplikace rokkanovské teorie cleavages na české politické strany na počátku éry masové politiky. Středoevropská politická studia, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 2-3. ISSN 1212-7817.
 22. KOPEČEK, Lubomír. Jakou demokracii pro Slovensko? (What kind of democracy for Slovakia?). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, No 3, p. 264-279. ISSN 1211-3247.
 23. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií v západní politické vědě a jeho proměny (Western Political Science, Concept of Cleavages and its Transformations). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, No 4, p. 398-414. ISSN 1211-3247.
 24. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií ve střední a jihovýchodní Evropě: Tři roviny analýzy (The Concept of Cleavages in Central and South-Eastern Europe: Three Levels of Analysis). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, 2-3. ISSN 1212-7817.
 25. HLOUŠEK, Vít. Stranické systémy pobaltských států v první fázi demokratické politiky (Party Systems of the Baltic State in the First Period of Democratic Politics). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, IV, No 1. ISSN 1212-7817.
 26. 2000

 27. KOPEČEK, Lubomír. Konfliktní linie slovenské společnosti v první polovině 20. století (Cleavages of Slovak Society in the First Half of the 20th Century). Politologická revue, Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2000, VI., No 1, p. 41-58. ISSN 1211-0353.
 28. HLOUŠEK, Vít. Konfliktní linie v "postkomunistických" systémech politických stran (Cleavages in "Post-Communist" Party Systems). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, VII, No 4, p. 373-395. ISSN 1211-3247.
Display details
Displayed: 17. 6. 2019 15:01