Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ and Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. (Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region.). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, 2008, p. 19 -29, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
  2. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ and Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. (Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region.). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. První. Brno: Paido, Brno, 2008, p. 211 - 220. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.

  2007

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení (Academic centre of counselling and supervision: through announcement). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 123-130. ISBN 978-80-210-4383-1.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Diagnózy a diagnostikování v psychoterapii (Ano, ne, proč a jak?) (Diagnosis and diagnostic process in psychotherapy (Yes,or no, why and how?)). 2007.
  3. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK and Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra (Interdisciplinary approach to enhancement of education and proffesional training of students of psychology in the Clinical and Counselling Centre). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007, p. 186-195. ISBN 978-80-7302-133-7.

  2006

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.

  2000

  1. MAREŠ, Petr. Non-take-up jako problém sociální kompetence (Non-take-up of social security benefits - a Problem of Social Skill). In Česká sociální politika na prahu 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2000, p. 71-83. Spisy FSS brněnské univerzity; sv. 3. ISBN 80-210-2307-4.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Usmívejte se na povel (Keep smiling!). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2000, vol. 6, 7-8, p. 15-17. ISSN 1211-5886.
Display details
Displayed: 17/6/2024 11:53