Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest: využití při diagnostice a terapii poruch chování (The Scenotest: its use for diagnostic and therapy of behaviour disorder). In Klinicko psychologické dny, Praha. 2004.
  2. 2003

  3. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest (The Scenotest). In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Praha). 2003.
  4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest (The Scenotest). In Klinicko psychologické dny, Praha: AKP, Testcentrum, s.r.o. 2003.
Display details
Displayed: 17. 2. 2020 04:43