Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

  1. SCHWEIGL, Johan. Právní a ekonomické aspekty bankovní unie (Legal and Economic Apects of Banking Union). 2016th ed. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2016, 108 pp. Edice Monografie. ISBN 978-80-7418-257-0.
  2. SCHWEIGL, Johan. Proticyklická kapitálová rezerva jako nástroj makroobezřetnostní politiky v České republice (Countercyclical Capital Buffer as a Macroprudential Policy Tool in the Czech Republic). Přehled daňového a finančního práva. Brno: Taxpress Česko, s.r.o., 2016, vol. 1, No 1, p. 41-45. ISSN 2464-5915.

  2015

  1. MAJERČÍK, Ľubomír. Česká národní banka (The Czech National Bank). In RYCHETSKÝ, Pavel, Tomáš LANGÁŠEK, Tomáš HERC and Petr MLSNA. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, p. 1033-1042. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.

  2009

  1. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2007

  1. ČAPEK, Jan. Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: mezera výstupu (Uncertainty of Czech macroeconomic data: preliminary analysis: output gap). In MEKON 2007. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2007, p. 24-31. ISBN 978-80-248-1324-0.
  2. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy (The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 76, 474-480, 7 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. ČAPEK, Jan. Uncertainty of Czech macroeconomic data: advanced analysis: output gap. In Mathematical Methods in Economics 2007. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, p. 175-181. ISBN 978-80-248-1457-5.

  2003

  1. KVIZDA, Martin. Alternativní pojetí nezávislosti ČNB po vstupu do EMU - institucionální přístup (Alternative way of CNBs independence after the EMU accesion - institutional approach). In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003, p. 179-189, 10 pp. ISBN 80-248-0398-4.
  2. ONDRČKA, Pavel. EU a národní makroekonomická politika. In Hospodárská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1st ed. Ostrava: VSB - TU Ostrava, 2003, p. 242-250. ISBN 80-248-0398-4.
Display details
Displayed: 25/7/2024 21:42