Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomická demokracie a solidární hospodaření (Economic democracy and a solidarity economy). Online
  2. JOHANISOVÁ, Naděžda and Stanislav KUTÁČEK. Open space: demokratické ekonomiky a udržitelnost (Open space workshop on democratic economies and sustainability). Online
  3. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy (Potentials for clustering of comapnies in the region of Southern Moravia). Online. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita. p. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7

  2007

  1. POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Online. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra: Constantine the Philosopher University, vol. 1, No 1, p. 153-163. ISSN 1802-128X

  2006

  1. JOHANISOVA, Nadia. The Pit and the Pendulum : A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Online. Journal of Co-operative Studies. vol. 39, No 2, p. 56-57. ISSN 06815784

  2005

  1. JOHANISOVA, Nadia. There and back again : a quest for economic alternatives. Online. Radical Economics. London: New Economics Foundation, neuveden, Jul/Aug, p. 7. ISSN 1466-2264

  2004

  1. ŠEĎOVÁ, Klára and Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče (Community school and the Parents). Online. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2003/2004, No 10, p. 9 - 12. ISSN 1210-6313
  2. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina (School and (versus) family). Online. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 176 pp. ISBN 80-210-3598-6

  2002

  1. RABUŠICOVÁ, Milada and Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny (Scope for support and co-operation of schools and parents). Online. tudia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U7. Brno: Masarykova univerzita, vol. 2002, No 1, p. 77-91. ISSN 1211-6971

  2001

  1. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK and Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. (The Czech Collection of Microorganisms - biological center resource.). Online. In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia). p. 16

  1998

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními (Co-operation of school with amenities). Online. In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1st ed. Brno: Paido. p. s. 118-127, 10 pp. ISBN 80-85931-61-3

  1996

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). Online. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido. p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0
Display details
Displayed: 23/4/2024 23:15