Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. VIDOVIČOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě (Age norms in Sociological Perspecitve). Online. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, x, 1-2, p. 201-217, 16 pp. ISSN 1214-813X

  2006

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350
  2. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). Online. In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU. p. 391-417, 491 pp

  2004

  1. RABUŠIC, Ladislav. Will Tomorow's Czechs Have the Fewest Children in Europe?. Online. In Mareš, P. et al.: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 1st ed. Brno: Barrister & Principal. p. 41-60. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. ISBN 80-86598-67-5
Display details
Displayed: 23/4/2024 23:34