Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HUBL, Richard and Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration (COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION). In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. p. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
 2. MULÍČEK, Ondřej and Luděk SÝKORA. The Post-Socialist Metropolis: From Mono to Poly-Centricity. In A Suburban World? Global Decentralization and the New Metropolis. International Conference. Reston, Washington, USA. 2008.
 3. 2007

 4. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ and Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989 (Brno and its hinterland: changes after 1989). In Česká geografie v evropském prostoru. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
 5. 2006

 6. KREJČÍ, Tomáš. Changes in core-hinterland relations in Czech agglomerations: labour commuting analysis. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 129-137. ISBN 80-210-4148-X.
 7. 2005

 8. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV and Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001 (The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001). In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. p. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
 9. BAŠTOVÁ, Magdalena, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV and Václav TOUŠEK. Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 - 2001 (Changes of commuting to the biggest Czech cities in 1991 -2001). In Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe - zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. první. Košice: Vydavatelstvo Univerzity P. J. Šafárika, 2005. p. 9-14. ISBN 80-7097-623-3.
 10. 2004

 11. TOUŠEK, Václav, Tomáš KREJČÍ and Radek ŘEŘICHA. Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí (Objective approach to labour positions in the city of Brno and its hinterland). In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. p. 264-270. ISBN 80-8050-784-8.
 12. KREJČÍ, Tomáš and Václav TOUŠEK. Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně (Commuting and its impacts on labour market situation in the City of Brno). In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 95-101. ISBN 80-210-3549-8.
 13. 2002

 14. TOUŠEK, Václav, Bohumila TOMŠÍČKOVÁ and Josef KUNC. Hodonínsko: border region of intensive relationships with Slovakia. In State border reflection by border region population of V4 states. Proceedings of the international colloquy. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2002. p. 64-71. ISBN 80-8050-536-5.
Display details
Displayed: 16/5/2021 11:45