Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. BLAŽEK, Ladislav. Empirické šetření konkurenceschopnosti podniků (Empirical survey of the competitiveness of companies). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 73-100. ISBN 978-80-210-4521-7.
  2. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření (Financial performance of companies and variables from the overall part of the empirical study). In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 120-141. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
  3. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace dosažených výsledků. (Interpretation of achieved outcomes.). In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 95 - 120. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  4. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace výsledků empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. (Interpretation of outcomes empirical research on competitiveness of companies). In Vývojové tendence podniků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 9 - 42, 33 pp. ISBN 978-80-210-4723-5.
  5. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. (Competitiveness of Companies. Analysis of Factors of Economical Success). Brno: Masarykova univerzita, 2008, 211 pp. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  6. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy (Potentials for clustering of comapnies in the region of Southern Moravia). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7.

  2007

  1. BLAŽEK, Ladislav and Petr PIROŽEK. Analýza a interpretace faktorů hospodářské úspěšnosti podniků. (Analyse and interpretation factors of economic successfulness companies). In Vývojové tendence podniků III. Specifický výzkum katedry podnikového hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 53 – 76, 23 pp. ISBN 978-80-210-4466-1.
  2. BLAŽEK, Ladislav and Marian SVOBODA. Analýza empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. (Analysis of empirical survey of the competitiveness companies.). In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007, 9 pp. ISBN 978-80-245-1207-5.
  3. BLAŽEK, Ladislav. Dílčí závěry z empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. (Partial conclusions of empirical survey of the competitiveness of companies.). Brno: Masarykova univerzita. Centrum konkurenční schopnosti české ekonomiky., 2007.
  4. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm (The Internet and legal aspects of e-commerce). EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, vol. 2007, No 5, 12 pp. ISSN 1213-189X.
  5. BLAŽEK, Ladislav. K metodickým východiskům empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. (Methodological base of empiric study of competitiveness companies.). In Research Report 2. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Vědecké spisy FES. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, p. 21 – 25. ISBN 978-80-7395-005-7.
  6. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Východiska empirického šetření. (Competitiveness of companies in Czech Republic. Base of empiric study.). In Podnikanie a podnikatelské prostredie v SR. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007, p. 11 – 15. ISBN 978-80-225-2364-6.
  7. BLAŽEK, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. (Competitiveness of Companies). Brno: Masarykova univerzita, 2007, 309 pp. Název edice? Svazek 1. ISBN 978-80-210-4456-2.
  8. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Vlastníci a jejich vztah k podniku (Proprietary and their relation to company). In Vývojové tendence podniku III. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007, p. 137-178. ISBN 978-80-210-4466-1.

  2006

  1. BLAŽEK, Ladislav. Metodika empirického šetření konkurenceschopnosti podniků (Access of empirical research competitive advantage of companies). In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 322 - 326. 1. ISBN 80-210-4157-9.

  2005

  1. BLAŽEK, Ladislav. Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků (Business ethics and social responsibility of the company). In Konkurenceschopnost podniku v podmínkách globalizace. 1st ed. Ostrava: ETHICS, 2005, p. 244-259. ETHICS 2005. ISBN 80-902713-5-9.
  2. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. (Commercial Law I.). 2nd ed. Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, 2005, p. 1-2000. ISBN 80-210-3331-2.

  2004

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. (Common Law I.). In Obchodní právo I. Distanční studijní opora. I. Brno: MU v Brně, 2004, p. 1-200. ISBN 80-210-3331-2.
  2. ČADA, Rostislav. Určování hodnoty podniku (Evaluating of companies). 1.vydání. V Brně: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2004, 10 pp. Nové trendy rozvoje průmyslu. ISBN 80-214-2787-6.
  3. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj kodifikace občanského práva. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 9-36, 26 pp. ISBN 80-210-3610-9.

  2003

  1. BLAŽEK, Ladislav and Bohuslav BINKA. Etika podnikání (Business ethic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 74 pp.

  2002

  1. KLAPALOVÁ, Alena and Antonín STEHLÍK. Podnik a podnikání v inovačním prostředí (Company and Enterprrise in the Enviroment of Innovation). In Podnik a podnikání. první. Ostrava: Repronis Ostrava, 2002, p. 101-106. ISBN 80-7329-009-X.

  2000

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Vliv marketingové činnosti města na lokalizační rozhodování podniku (Influence of the city marketing on the company localization decision). In Vliv marketingové činnosti města na lokalizační rozhodování podniku. první. Košice: Podnikovohospodářská fakulta Košice, Ekonomická univerzita, Bratislava, 2000, 764 pp. ISBN 80-225-1308-3.
Display details
Displayed: 19/6/2024 22:48